Halloween party ideas 2015
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

📌Бир жолу Абу Муса Пайгамбарга (С.А.В) кайрылып:

«Оо, Аллахтын элчиси! Кандай мусулман жакшыраак»? – деп сурады.

Пайгамбар: (С.А.В)

– «Башка мусулмандар анын тилинен жана колунан зыян тартпаган адам» – деп жооп берди. (Бухарий)📚.

Ибн Умар риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В)

📌 «Аллахты эскерүүсүз сөздү көбөйтпөгүлө. Чындыгында Аллахты эскербей көп сүйлөө жүрөктү карартат. Эгер адамдар Аллахтан алыстаса жүрөгү таш боор болуп калат» – деген. (Тирмизий)📚.

Абу Хурайра риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В)

📌«Кимде-ким, эки жаагынын жана эки бутунун ортосундагы мүчөлөрүн Аллах ыраазылыгы үчүн күнөөдөн сактаса, ал бейишке кирет» – деген. (Тирмизий)📚.

Ошондой эле Пайгамбарыбыз (С.А.В) айткан:

📌 «Эгерде пенде Аллахты ыраазы кылуучу сөздөрдү сүйлөсө, Аллах анын даражасын көтөрүп, балээден сактайт. Эгерде Аллахты каарданткан сөздөрдү сүйлөсө, анда балээге кабылып, тозокко түшүрүлөт». (Бухарий)📚.

Мусулман пенде, эч кимге каргыш айтпайт жана доомат кылбайт. Ибну Масьуд риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В)

📌«Аллага ыйман келтирген адам каралоочу болбойт, каргыш айтпайт, адепсиздик жана уятсыздык кылбайт» – деген. (Тирмизий)📚.

📌Абу Дарда риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В)

– “Ким башка бирөөнү каргаса, ошол каргышы асманга көтөрүлөт, ага асман эшиктери жабылат да кайра жерге түшөт. Жердин да эшиктери жабылат. Оңго карайт, солго карайт жана наалат кылынган кишиге барат. Эгер ал ошого татыктуу эмес болсо, айткан кишинин өзүнө кайтат» – деген. (Абу Дауд)📚.

Мусулман пенде жалган сүйлөбөйт, керексиз талашыптартышпайт.
📌Абу Умама Аль-Баахилий риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В):

🔗“Сөзү акыйкат болсо да талашып-тартышууну таштаган адамга бейиштин четинен үй курулат. Тамаша болсо дагы жалган сүйлөбөгөн адамга бейиштин ортосунан үй курулат. Ал эми, жакшы кулк-мүнөз ээсине бейиштин төрүңөн үй курулат» – деп айткан. (Абу Дауд)📚.

Биз дагы мусулманбыз. Аллахтын китеби жана Пайгамбардын (С.А.В) сүннөтү сыяктуу байлыктар бизге да тиешелүү. Бирок, эң өкүнүчтүүсү, кыйбат-ушак, талаш-тартыш, каргыш жана тилдөө, жалган айтуу жана уятсыз сөздөрдү сүйлөөдөн өзүбүздү тыя албай келебиз.
Адамдардын бүгүнкү абалына көз жүгүртсөк каргыш сөзүнүн көп жайылганына таң калабыз. Каргыш айтуучу адам каргышы менен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чечип алам деп ойлойт. Ошондой эле башкаларды күлдүрүү үчүн жалган тамашаларды ойлоп чыгаргандар да бар.

📌Бахз Ибну Хакимдин чоң атасы риваят кылган хадисте, Пайгамбар (С.А.В) айткан:

– “Адамдарды күлдүрүү үчүн жалган айткан адамга тозок болсун”!📚.

Кээ бир адамдар үйүндө, чогулуштарда, ишинде бирөөлөрдү жамандап же мактап бекер олтурушат. Сүйлөшүүдө Аллах Тааланы эстөө, Кураан окуу, Пайгамбардын (С.А.В) сүннөттөрүн үйрөнүү, жакшы адамдардын өмүр баянын окуу болсо гана дүйнөдө жана акыретте пайда берет. Ошондуктан пайдасыз ашыкча сөздөрдөн алыс болуп, пайдалуу иштер менен алек болуу керек. Пайгамбарыбыз (С.А.В) унчукпаса ойлонуп, сүйлөсө зикир кылчу.

©Устаз Абдишүкүр ажы Нарматов

Запись “Адамдарды күлдүрүү үчүн жалган айткан адамга тозок болсун”! впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Аллах Таала инсанды кадырлап тил нээматын берди. Аллах Таала Кураанда:

“Анан да тили менен эки эриндеринчи? Аны эки жолго багыт алдырдык” – деп, тилди немат кылып бергендиги жөнүндө айткан. (Балад: 9-10)📚.

Ошондой эле:

“Мээримдүү (Аллах) Ага сүйлөөнү үйрөткөн” – деген да аяттар бар. (Аррохман: 1-4)📚.

Тил Улуу Аллахтын пендесине берген жакшылыгы. Аны адамдар өз эркин билдирүүчү, түшүндүрүүчү булак катары пайдаланышат. Тилдин баркыны сүйлөй албаган дудуктар гана билишет.
Тил, жакшылыкты же жамандыкты айтып билдирүүчү мүчө. Ошол себептен Аллахка эсеп берүүнү же азапты ойлобой, тилди бош коюп, каалаганын сүйлөй бербөө керектигин эскертип, Аллах Таала:

“Эмне сөз сүйлөсө да, анын алдында көзөмөлдөгөн (периште) даяр турат” – деп айткан. (Коф: 18). 📚

Ошондой эле:

“Ар бир чоң жана майда иштер (жазылган)” – деп да эскерткен. (Комар: 53).📚

– ✔Бир сөздү айтуу менен Исламга киребиз, бир сөздү айтуу менен Исламдан чыгабыз.
– ✔Бейишке кирүү өлүмдөн мурда айтылчу шахаадат келмесине байланыштуу эмеспи?
– ✔Эки жашты бакытка бөлөөчү нике да тил менен болот эмеспи?
– ✔Үй-бүлөнү бузуучу талак да тил менен болбойбу?
– ✔Жакшы сөздөрдү сүйлөөгө кызыктырган жана уятсыз сөздөрдөн сактанууну эскерткен да тил эмеспи.
– ✔Адамдардын соода-сатыктагы мамилелери тил менен болбойбу?
– ✔Далил жана күнөөдөн баш тартуу тил менен эмеспи?
– ✔Баардык мүчөлөдүн күн сайын тилге кайрылышаарын уккан эмес белең? Алар эртең менен тилге кайрылып: “ Биз үчүн Аллахтан корк. Эгер сен туура жолго барсаң биз да туура жолго барабыз, эгер сен туура эмес сүйлөсөң, анда биз азап тартабыз” – деп суранышат го.
Жакшы жагымдуу сөзгө элдер тартылат. Жаман жагымсыз сөздөрдөн элдер качышат. Тилдин заарын айбандардын да билгени (сезгени) таң калыштуу. Жакшы жана жаман сөздүн натыйжасын салыштыр. Жалаа жана чагымчылык кылуу тил менен эмеспи? Жана ал экөөнү Аллах Таала арам кылган эмес беле? Күндүзү орозо тутуп, түнкүсүн намаз окуп бирок, тили менен кошунасына тынчтык бербегендиги үчүн тозокко кирген аял жөнүндө билбейсиңби?

“Аллах жакшы сөздү бекем тамырдуу, бутагы көктү тиреп өскөн мыкты даракка салыштырып мисал кылганын көрдүңбү” 📚 – деген аятты уккан белең.

📌Пайгамбардын (С.А.В) хадистерине кунт коюп окуп көрчү. Абу Хурайра риваят кылган хадисте, Пайгамбар: (С.А.В)

– « Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын» – деп айткан. (Бухарий)📚.

© Устаз Абдишүкүр ажы Нарматов

Запись Жакшы жана жаман сөздүн натыйжасын салыштыр. впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Жума күнү жуунуп, намазга эрте келүү – зарыл. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) минтип айткан:

«Ким Жума күнү жакшылап жуунуп, алгачкы саатта мечитке барса, төө союп курмандык кылгандай соопко ээ болот.

✔Ким андан кийинки сааттарда барса, уй союп курмандык кылгандай соопко ээ болот.

✔Ким андан кийинки сааттарда барса, кой союп кур-мандык чалгандай соопко ээ болот.

✔Ким андан кийинки сааттарда барса, ал тоокту курмандык кылгандай сооп алат.

✔Ким андан кийинки саат-та барса, жумуртканы курмандык кылгандай сооп алат. Имам минбарга чыккан мезгилде, периштелер сапка тизилип, анын айтканына кулак салышат».

📌Бул күнү дуба кылууну унутпа! Буга да көп убактың коробойт. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) мынтип айткан:

«Жума күнүндө бир убакыт бар, кимдин дубасы ошол убакытка дал келсе, ал шеккү-мөнсүз кабыл болот». Бул убакыт тууралуу ар түрдүү пикирлер бар. Көпчүлүк аалымдардын айтымында, бул убакыт Дигерден Шамга че-йинки аралыкка туура келет.

📌Улуу Пайгамбарыбыздын ﷺ жашоосундагы дубаларынан дайыма дубаларыңа кошуп пайдалан,анткени Пайгамбарыбыздын ﷺ дубалары үчүн Аллах Тааламдын эшиктери дайым ачык болгон! Пайгамбарыбыз ﷺ мейли ибадат кылып жатканда болсун, мейли күндөлүк турмушунда болсун, кайгылуу жана кубанычтуу учурларында ар дайым алакан жайып, Аллага карап төмөнкүдөй жалбарар эле:

“Оо жараткан Аллам, напсимди Сага тапшырдым. Жүзүмдү Сага бурдум. Өз ишимди Сага жүктөдүм. Ыраазычылыгыңдан үмүт кылып, азабыңдан коркуп Сага таяндым. Сага баш калкаладым. Менин Сенден башка баш калкалаар жайым, Сенден бөлөк таянар тоом жок. Алла таалам, түшүргөн китебиңе, жиберген пайгамбарыңа ыйман келтирдим”(Бухари, “Деават”, 7). 📚

“Оо Аллам, Сени сүйүүнү, сүйгөндөрүңдү сүйүүнү жана ошол сүйгөн нерсеңе жеткирүүчү иштерди буюрууңду тилейм. Оо жараткан Аллам, сүйүүңдү мага напсимден, үйбүлөөмдөн жана муздак суудан дагы көбүрөөк сүйдүр” (Тирмизи, “Дуа”, 73). 📚

“Оо Аллам, бизге дүйнөдө да, акыретте да эң сонун нерселерди ырооло” (Мүслим, “Зикир”, 26). 📚

🖇“Жараткан Аллам, мени (күнөөлөрүмдү) кечир, мага ырайым кыл, ыраазычылыгыңды алуучу иштерди жасат. Ошондой эле, мага даамдуу жана берекелүү ырыскы бер” (Мүслим, “Зикир”, 35).📚

 “Алла таалам, мени туура жолго сал жана ошол жолдо ийгиликке жеткир” (Мүслим, “Зикир”, 78). 📚

🖇“Оо Аллам, адеп-ахлаксыз болуудан, жаман иштерди жасоодон жана жалган ишенимдерге кабылуудан коркуп Өзүңө корголойм.” (Тирмизи, “Дуа”, 126). 📚

“Жараткан Аллам, мага ыроологон ырыскыларыңды жоготуп алуудан, берген ден-соолугуңду бузуп алуудан, күтүлбөгөн жерден бере турган жазаңдан жана Сенин каарыңа кабылтуучу бардык нерседен коркуп Өзүңө баш калкалайм” (Муслим, “Зикир”, 96).📚

🖇“Оо Аллам, алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, карылыктан, кабыр азабынан, тирүүлөр менен өлүүлөрдүн казабынан коркуп, Сага кулдук урам” (Мүслим, “Зикир”, 50). 📚

“Алла таалам, пайдасы жок илимден, кайгырбаган жүрөктөн, тойгонду билбес напсиден, кабыл болбогон дубадан коркуп, Өзүңө табынам” (Мүслим, “Зикир”, 73). 📚

🖇“Аллам, Сенден туура жол, терең ишеним, ар-намыс жана кең пейилдик тилейм” (Мүслим, “Зикир”, 72). 📚

“Оо Раббим, мени бирөөгө жакшылык кылганында сүйүнгөн, ал эми жамандык кылганында өкүнгөндөрдөн кыл” (Ибн Маже, “Эдеп”, 57).📚

Запись Жума күнүңүздөр маарек болсун! впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

БИСМИЛЛААХИР РОХМААНИР РОХИЙМ..

Адам баласы өзүнүн келбетине карап туруп Аллах Тааланын акыйкатта
Улуу Зат экенин сезип биле алат.

Анткени, жаш бала өзүнөн чоң агаларын эжелерин көргөндө,
алар 25-30 жашка чыгып калганда
улгайган адам көрүнөт .
Бирок, өзү да ошол жашка келгенде
өзүнөн кичүүлөргө улгайган адам болуп көрунөт
бирок Өзүнө сезилбейт .
Өткөн өмүрдөгү миңдеген күндөр, айлар,
сааттар кандай зымырап өтүп кеткенин
сезип билбейделе калабыз ..
Бирок өмүр өткөн сайын бул дүйнөгө карай чуркап,
түбөлүктүү жашоого эмес
түгөп бараткан жашоого карай умтулабыз..

Сиз ар дайым жаш абалда, күч кубатка ээ болуп кала берүүнү эңсейсиз, бирок
Аллах Тааламдын каалосу мажбур түрдө орундалат
жана биздин бул дүйнөдөгү өмүрүбүздүн мүнөттөрү
акырындык менен соолуп өтө берет .
Биз каалаган жокпуз
ушундай келбетте жаралууну,
кыргыз болуп калууну,
эркек болуп же аял болуп жаралууну
биз каалабадык эле..
Ата энебизди биз тандабадык .
Тууган урукту биз тандабадык..
Мекенди биз тандабадык.
Туурабы туура эмеспи ?
Эгер Аллах Таалам кааласа адам эмес жаныбар кылып коюуга Каадырэле !
Адам болуп жаралганыбызга шүгүр кылайлы!

Ой, боой… Инсан кандай унутчаак..
Жаралган максатын өтө тез унутат .
Инсан керек болсо үч күн мурда кандай тамак жегенин да унутуп калат.
Же сиз эстей аласызбы
үч күн алдын кандай тамак жегениңизди??

Билесизби тууганым ?

Адам баласына берилген эң чоң неъмат бул
Убакыт . Убакыт берилбесе эч бир жан бул дүйнөгө келип өзүнүн акыретин кура албайт .
Ушул убакыт бизге да, сизге дагы
ар бирибизге берилди
ар кандай ар башкача убакыт менен..
Кээ бирине көбүрөөк, кээ бирине азыраак,
ал эми кимдир бирөөлөр үчүн көз ачып жумганча.
Бул дүйнөгө жаралган ар бир адамдын туулган күндөрү белгилүүдүр,
бирок өлүм убактысы белгисиз..
Эки нерсени эч качан токтотуп болбойт.
Өтүп жаткан өмүрдү, келе жаткан өлүмдү !

Бул дүйнө сизди бизди алдап койбосун !
Дүйнө алдагандай, дүйнө адаштырып, дүйнө азгыргандай эч нерсе азгыра албайт..
Шайтан биздин эң чоң душманыбыз экен
дүйнөдө азгырып, өзү менен кошо тозоктун терээңине алып кирип кетүүнү максат кылат .
Бул дүйнө биздин жүрөктөрүбүзгө кирип албасын!
Дүйнө өткүнчү .. жок болот.
Ошондуктан туугандар дүйнө биздин колубузга берилсин жүрөктөрүбүзгө эмес !

Жашоодо кээ бири бай жашайт..
Бириси жакыр.. Бирөөдө байлык бар, бирок жашоосунда бактылуулук жок..
Бактылуулук бар бирок байлыгы жок.
Кимдир бирөө динге муктаж,
кээ бирөөлөр каршы..
Убакыты баар бирок ден соолукка муктаж,өтөө зар..
Кайсы бир инсандар өз балдарына ыйман менен жашоосун каалап болгон күч аракеттерин жумшаса
кээ бири өз балдарын динден кайтаруу үчүн болгон күч аракетин жумшашат …
Бул дүйнө ушундай сыноо майданы !
Адамдардын келбеттери бири-бирине
окшош болуусу мүмкүн
бирок, ар бир адамдын ички жашоосу ар башкача..
Жылмаюулар окшош болуусу мүмкүүн
себептер ар башка…
Ниеттер ар башка !
Ыйлаган көз жаштар окшош ниеттер башкача .

Бул дүйнө канчалык өнүкпөсүн
акыреттеги Бейиш бакчаларына ээч окшобойт..
Момун пенденин жүрөгү бул дүйнөдө ибаадаттан башка эч жерде ырахат таппайт..
Анткени бул дүйнө момундун капасы сыяктуу.
Капастагы кушту алтын капаска салып
тамак-ашын толтуруп койсоң да тынчыбайт
анткени анын жүрөгү тынчтык табат
качаан өз мекенине кайтканда..
Ошол сыяктуу кулдун жүрөгү Кожоюндун өкүмүн аткарганда тынчтык табат ..
Өкүмдү аткаруу Бейишке жетелейт .

Жашоодо пенде канчалык күнөө кылбасын
өзүнүн зыянына гана !
Канчалык сооп иш жасабасын өзүнүн пайдасына гана.
Анткени бул дүйнө ошол сыноо майданы..
Сынактын жы1ынтыгы чыгарылат .
Жыйынтыкка жараша жооп берилээри шексиз.

Өзүңө суроо берчи тууганым ?
Эгерде сенин жашап өткөн өмүрүң китеп болуп жазылса анын аталышын эмне деп атайт элең ?
Бекер кеткен өмүрлөрбү же күнөөгө баткан
мүнөттөрбү ? Же Роббисинин өкүмү менен
өмүр өткөргөн көңүлдөрбү ?

Мындай китеп жазылбаса дагы ар бир адамдын амал китеби бүгүн жазылып жатат ,
барактары толуп жатат жана берилген убакыты бүтүп амал китеби дагы аяктап баратат..
Ушул кыска убакытка бул дүйнөгө келген экенбиз,
бир убакыт бир заманда жашап жатабызбы
бири-бирибизди эскертишип алсак
ушул берилген убакытты туура өткөрөлү..

Достор, ушунча өмүрүбүз күнүбүз өтүп жатат
сиз биз бул нерсени эстейли .
Өзүнүн убактысы бүтүп баратканын эстеп жүргөн адам, бир күн эмес бир күн сөзсүз бул дүйнөдөн өтүп
Роббисине кайтаарын билип
күнөө ишти жасай албай калат .
Адамдарга корс, көңүлдөрдү сындыруу кандай жаман нерсе ээ ? Бул ошол өлүмдү унуткандыктан келип чыгуучу оорулар..
Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейтко?
Бул ооруларды алдын албасак Бейишке кирүү кыйын болот. Ооруну алдын алуу үчүн өлүмдү көп эсиейли.

Бул дүйнө биздин жүрөгүбүзгө эмес,
биздин колубузга берилсин ..*

Анткени мусулман жеш үчүн жашабайт.
Жашоо үчүн жейт. Эмгектенет, ырыскы издейт ..
“Жегиле, ичкиле, ысыраф кылбагыла !” дейт
аяттын маанисинде..
Биз ошол бизге берилген убакытты ысыраф кылбайлы. Жүрөктүн тереңиндеги ыйман
Аллах билип турат – деген ишенич ойгонбосо
камера карап турат – деген коркуу басып калат.
Эгерде жүрөк Аллахтан корксо
асман үзүлүп жерге түшүп кетсин
жер асманга чыгып кетсин ,
камера жок болсо да ал адам күнөө иш жасабайт.

Дагы да ишене албай жатасызбы?

Робот жасап туруп эң мыкты өнүккөн техника менен
роботко чач өстүрүп бериңизчи ?
Макул, күлдүрүп, ыйлатып бериңиз..
Денесине түктөрдү чыгарып уктайтурган,
түш көрө турган кылып коюу кандай кыйын ээ?
Эгерде ошондой роботту көрүп калсак
ар бирибиз таң калабыз .
Аллаах Субхаана ваТаъла адам баласын жаратып койдуго эмнеге таң калбайбыз !???
Ээ адам уктап жатат, күлүп жатат,
ыйлай алат, ырдай алат, чачы ар дайым өсө берет
уга алат, көрө алат, жүрөгү согот !
Дарактарды караңыз, асманды караңыз,
жылдыздарды караңыз, күн кирип түн чыгып жатат..
Түн чыгып таң атып жатат ..
Шамал болуп жатат .
Асмандан себелеп суу түшүп жатат..
Чагылганды ким кыла алат ?
Айтыңызчы Аллах Таалам каалабаса
дер бетинде ким шамал кылып бере алат?
Шамал токтоп калса ысып кетесиң салкын жер издеп.
Шамал болсо ыссык жерди издеп каласың
эхх пенде кандай гана алсызсың !
Кар жаадырбай койсо ким карды жаадыра алат?
Биз Аллахты тааныйлы туугандар .
Акча мал-мүлк менен текеберденип
Аллахты унутуп койбойлу !
Бир тамчы сууну чай ичкениңизде
ашказанга эмес өпкө тарапка киргизип жиберсе
бир тамчы үчүн каанча кыйналасың жөтөлүп)))
Акчаң бар элего сенин?
Пенде алсыыз..
Зыян дагы бере албайт.
Пайда да бере албайт .
Эң бактылуу адам Аллахтан башка нерседен үмүт кылбаган адамды айтат!

Бүгүнкү күндө ушундай фитна тарады,
кыямат башталыптыр Дажжал чыгыптыр
Меккеден кан чыгат экен эле…

Маакул, бирок сен кайдан билесиң кыямат качан болоор экенин ?
Аллахтан башка эч ким билбейт !
Адамдар число коюп алышкан, 12 декабрь,
23-январь, 5-сентябрь болот экен деп.
Ким айтса дагы ыйманын жаңылап алсан!

Экинчиден Меккеде кааба таштын астынан кан чыгат экен деп видеодо жүрөт, бул эски видео!
Ал жердин астынан эмес адамдардын бири жабыркап
андан чыккан кан .
Аны көрүп хадисте келген экенго – деп
бирөө сурайт бизден .
Билип – билбестен ар нерсени айта берүүнү таштайлы туугандар !

Дажжал чыкса андан сактануу үчүн кандай амалдарды аткардың ?
Кыямат болсо ага эмне даярдадың?
Ата-энеңе каяша айтып сөзүн укпайсың
сага башталыптыр кыямат !
Анткени акыр заманда
атасынан баласы кыян чыгаар – дейт .
Бир видеону көрүп илимсизи деле илимдүүсү деле
кайгыга батып олтурат,
Кыяматка эмне даярдадык деп кайгырайлы !
Намаздарыбызды хушу хузу коркуу,
берилүү менен окуйлу.
Дубаа кылууда алсыз болбойлу !
Шүгүр кылып, мусулман момун болуп өтөйлү..

📌Эскертүүлөр!

👤Али Оши,
атайын “Formula.kg” сайты үчүн

Запись Адам баласы өзүнүн келбетине карап туруп Аллах Тааланын акыйкатта Улуу Зат экенин сезип биле алат… впервые появилась Formula.KG.

Технологии Blogger.