Halloween party ideas 2015
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

   ✍  Ким каалабасын, күнөөсү жок адам жоктур,инсан болгондон кийин ката кетирүү болуп турат. Биз үчүн, биздин жан дүйнөбүздү,жүрөгүбүздү күнөөлөрдөн,  караңгылыктардан тазалап туруучу ,мусулмандардын куралы ,бир күндө беш жолу кылынуучу даараты,окулуучу намазы бар.  Аллахка шүгүрлөр болсун,даарат, намазыбыз менен Аллах алдында жүзүбүз жарык болот. Динибиздин эшиги даарат менен ачылат,андан кийинки кадамдар менен парздарды аткара баштайбыз. Дааратсыз эч бир парздарды аткарууга болбойт,даарат менен Бейиш жолуна кадамдар ташталат.  Бир күндө беш жолу даарат алып намаз окусаң кандай өзүңдү жеңил сезип каласың,анын ырахаты керемет,даарат адамдын сырткы дүйөнөсүн тазаласа,намаз ички дүйнөсүн тазалайт ...

✨Абу Нажих Амр бин ас Суламинин (андан Аллах ыраазы болсун) мындай дегени кабардалат:

«О,Аллахтын элчиси, мага даарат жөнүндө айтып бериңиз ». Ал айтты:
«Эгерде силердин ар бириңер даарат алууга суу даярдап,анан оозун,мурдун чайкаса, анда анын жүзүнүн,оозунан жана мурдунан кылынган күнөөлөрү (суу менен кошо) сөзсүз агып түшөт; эгерде анан ал жүзүн Аллах бүйургандай жууса, анын чачтарынын жана сакалдарынын учтарынан анын жүзүнүн кылган күнөөлөрү (суу менен кошо сөзсүз агып түшөт; эгерде анан колдорун чыканактарына чейин жууса, анын колдорунун манжаларынын учтарынан анын колдорунун кылган күнөөлөрү суу менен кошо сөзсүз  агып түшөт;
Эгерде анан ал башына масх тартса, анын чачтарынын учтарынан анын башы кылган күнөөлөрү суу менен кошо сөзсүз агып түшөт;
Эгерде анан ал буттарын кызыл ашыгына чейин жууса, анын буттарынын учтарынан анын буттарынын күнөөлөрү суу менен кошо сөзсүз агып түшөт;
Эгерде ал анан намаз окуп,Аллахка,Ал Өзү татыктуу болгондой мактоолорду айтып,Аны даңазалап,Аны улуктаса жана жүрөгүн Аллах Тааладан башка бардык нерседерден тазаласа, анда ал энеден туулаган кездегидей болуп, өз күнөөлөрүнөн арылат »(Муслим) .

Эми байкап көрүң бир даарат,бир намаз менен ушундай сыйлыкка жетсек,беш убак даарат алып окусак,биздин дене -мүчөбүз таптаза болуп калат экен. Бирок ар кимдин ниетине,ыкласына,ишенимине,үмүтүнө жараша болот.
Динибиз кандай жеңил жана таза,аны жашап татып көргөн инсан гана сезе алат. Аллах Таалам пендесине оорчулук нерселерди жүктөбөйт,бардык бизге жөнөтүлгөн буйуруктарынын артында, чоң сыйлыктары бар, эч бир инсан кыпынчалык жакшы  же жаман амал кылса да, сыйлыксыз,жоопкерчиликсиз калбайт....

‍‍‍"Бактылуулук Формуласы ".

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

  ✍��  Жашоо кээде кандай гана ачуусуң, ууң менен куйкалайсың. Жашоо кээде кандай гана таттуусуң,бакытың менен кубанычка бөлөйсүң. Жашоо ушунусу менен кызыктыр,эч качан ачууну татмайын таттуунун кадырын билбейсиң. Башка келген кайгы,кыйынчылык,кырсык булар баары өтүп кетүүчү күндөр. Бири келип кубантып,бири келип ыйлатып,анткени бул жашоо сыноо жашоо. Эгер билсеңиз күндүн батышыдан кийин чыгышы бар,жамгырлуу күндөрдөн кийин гүлдөрдүн ачылышы бар, караңгы күндүн жарышы,баткак жолдун куруп бүтүшү бар экенин эч качан унутпаң!
Биздин жашоо ушундай куралган,жакшылык менен жамандык дайым бизди коштоп жүрөт,кимисин көп пайдалануу да өз колуңузда.
Ошон үчүн башка келген кайгы,түйшүк,кыйынчылыкка сынып калбай, Аллахка ишенип, аракет үмүт менен алдыга гана умтулуң!

✨ «Чындыгында, улуу сыйлык үчүн-улуу сыноолор (берилет) жана чынында, Аллах (кайсы бир мусулман) адамдарды сүйгөн болсо, анда Аллах аларды сыноолорго кабылтат, ошондон кийин сабыр кылгандар Аллахтын ырайымына ээ болушат, ал эми нараазы болгондор (анын) каарына калышат» ( Тирмизий) .

☝��Эгерде сыноолор келсе бакырып,чакыргандан,ыйлгандан пайда барбы,же жер казып жер астына кирип кетүү керекби,же асмана шаты койуп чыгып кетүү керекби? Жок албетте сабыр кылуу керек андан башка айлаң барбы,кылсаң жетесиң сөзсүз бир күн муратка,кылбасаң андан да беттер болуп каласың зыянда. Ошон үчүн Аллахка умтул,Ага ишен ишеним бактылуулуктун пайдубалы,үмүт жаркырап нурун чачкан күн,сабыр  бизге күч -кубат,чымырканган аракет ийгиликке жеткизет!

  Аллах Таалам ар бир пендесине жан аманатын тартуу кылган,Ал каалаган учурда кимди кааласа, жаш,болобу,бөбөк болобу,каары болобу Өзүнө кайтарып алат. Жакшы көргөн балабыз,ата -энебиз,жубайыбыз бул дүйнөдөн көз жумса, кайгыга батып, кээде Кудайна наалып да жиберебиз бул тууралуу Аллах Таалам мындай деген: 
«Кимдин бул дүйнөдө жакшы көрөгөнүн (баласын же эң жакын адамын) алган болсом, ага ал сабыр кылса, анын ордуна (сабыр кылгандын сообуна) Бейиш берем». (Хадис) .

✨«Эгер бир момун бир пенденин баласы каза болсо, (Аллах жан алгыч) периштелеринен сурайт: "Момун пендемдин баласын алдыңарбы? "Периштелер:"Ооба "-деп жооп берет. Анда Аллах: "Жүрөгүнүн мөмөсүн үздүңөрбү? "-деп кайрадан сураганда периштелер: "Ооба,"-деп жооп берет. Аллах: "пендем эмне деди? "-дегенде периштелер: "(сабыр кылып) сага мактоолорду айтты жана (баласын) Сага тапшырды". Анда Аллах Таала (периштелерине буйруйт): "бул пендеме Бейиште бир үй куруп, атын мактоо үйү деп атап койгула "(хадис)

Демек жашоодогу бардык сыноолор артында Аллах Тааламдын бизге сүйүнчүлөй турган  сыйлыгы бар экен.

: Биз пенделер бир гана Жаратканга таандыкбыз,а тагдырыбызды кичине болсо да өзгөртүү өз колубузда.
Кайгыга түшсөк сүйүнчү тартуулай турган бир гана Аллах!
Кыйынчылыкка түшсөң жеңилдете турган да Аллах!
Кырсыкка, ооруга кабылсаң шыпасын бере турган да Аллах!
Адашсаң, жаман жолдо болсоң,туура жолго салуучуу да Аллах!
Бакытын, байлыгын Өзү берип каалса заматта алып коюучу да Аллах!
Анткени баары Аллахтан Ал Угуучу,Ал Көрүүчүү,Ал Берүүчүү,Ал Чечүүчүү ,Ал Коодыр,Ал Улуук каалса заматта кабыл кылып, заматта берип коёт. Андан гана сура,Андан гана тиле,Ага гана сыйын,Ага гана таян. Андан өткөн Мээримдүү Зат жок! Бул тууралуу:
Абу Хурайра (разияллооху анху) дан риваят: ”Пайгамбар (саллаллооху алейхи уа саллам) : ”Аллах Тааланын жүз мээрими бар. Алардын бирин инсан , жин , айбан жана курт-кумурскаларга түшүргөн. Анын себебинен, бири-бирине жумшак , ырайым мамиле жасашат, ал тургай жапайы, жырткыч айбан да, баласына мээримин төгөт. Ал эми токсон тогуз мээримин кыямат кунуно камдап койгон. Ал аркылуу пенделерине ырайым корсотот.”-деди.”
Дагы бир риваятта : ”Кыямат кунундо Аллах Таала бул дуйнодогу бир мээримине (ырайымына) калган токсон тогуз мээримин (ырайымын) кошуп толуктайт. (Андан кийин толук жүз мээрими менен, пенделерге ырайым кылат).”-деп айтылган.
(Муслим.)

Ушундай Улуук Мээримдүү Аллахтан кандай үмүт үзүп коёбуз . Ага кайрылбай башка кимге кайрылабыз!

Ыйык Куранда:
«Кайгырба Чындыгында Аллах биз менен бирге »(9;40)

��Насиба Абдуллаева.

��‍��‍��‍��"Бактылуулук Формуласы ".

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Жаштык мастык,каарылык корлук -деп айтсалар ишенбечүүмүн. Чындыгында баарын башың менен тартканда билет экенсиң.
Эх, жаштык кандай гана бактылуулук күндөр, каалаганың кылып,каалаганыңа чуркап,каалаганыңча муктаждыктарыңды чечип, өз күчүң,эч кимге көз каранды болбой, жалындаган от сыяктуу, кулагыңа сөз кирбей,көзүңө от да,тоо да көрүнбөй, иштей кетсе иш түтпөгөн,чаба кетсе күч жетпеген жалындуу күндөрүм ай!
Эми минтип каарыганда жаштыкта кылбаган,жасабаган, түз жолдо баспаган күндөрүмдү ойлоп атиң деймин! Кааласам да өз каалаганыма жете албаймын,кычыраган колдорум,буттарым күчү кетип, курч кооздуктарга маани бербеген көздөрүм тунарып,жаңырган, уккулуктуу сөздөрдү укпаган кулагым сөздүн учун укса акыркысын укпай,"жаштыкта окуганың ташка,каарыганда үйрөнгөнүң кумга жазылат "дегендей, кайран гана иштетпешен акыл,ойлорум,эми бир кулагымдан кирип экинчисинен чыгып кетет,айтылган сөздөр сиңбей, эмне жөнүндө сөз болуп жатат түшүнбөй да калат экенсиң, кекейип көөдөндү көтөрүп түп -түз болгон келбетим, эми ийрейген дарака окшоп, түз белим көтөрө албай калдым,таяк карманган каарыларды көрсөм, иий ушуга эмне бар экен темтеңдеп үйүндө олтурса болбойт бекен -деп мурдум чүйрчүүмүн.

     Башыма келип өзүм да каалабасам да ошо көрүмсүз таякаты карманып,жолумду таап басып калдым. Мурункудай бара турган жерге баргың,көргүң  келет экен бирок алсызсың бирөөнүн жардамына муктажсың. Кайраң гана апакай болгон,сөөктү да талкап,кычыратып алмаларды жеген тиштерим,ал тиштер жок оозум шүмшүйүп жеген тамагың майдаланбай,даамында жакшы сезбей калат экенсиң,каарылар колдору менен дасторкондо жумшак нанды изделеп кармаласа жаман көрчүмүн, алдындагысын жей берсе болбойбу -деп көрсө ушундай кыйын экен каарыганда жумшак оокатты самап калат экенсиң.
Жараткандын жолунда баспаган буттарым,башкаларга жардам колун сунбаган колдорум,жакшы жолду көрбөгөн көздөрүм,жакшы сөздү укпаган кулактарым,беш убак намазга жыгылбаган, башымды саждеге койбогон күндөрүм,атиң  ай?! Эми миң кааласам да намазымды,орозомду,зекетимди,куранымды,толук окуй албай,бере турганымды бере албаймын?! Аллах кечир! Эх жаштык  кайра кайтып келсең гана?!

Жаштыгыңды туура пайдалан, сен да бир күн каалабасаң да каарыйсың, анда баары кеч болуп калат!

Каары ата -энебизди кадырлайлы, бир күн биз да ошолордой болобуз...

Ав: Насиба Абдуллаева..

‍‍‍"Бактылуулук Формуласы "

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

  ✍  Динибизде ыймандан кийинки эле бүткүл фарздардын эң  улуусу намаз. Ошондой эле Кыямат күнү да эң биринчи намаздан суралат.  Намаз -бул биз мусулмандарды каапырлардан айырмалап турат,Бейиш ачкычы,Кабырдын жарыгы да намаз менен.

Пайгамбарыбыз  (ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун) айтты: «Алла Таала мындай деп айтты: «Мен сиздин үмөттүңүзгө беш убак намазды фарз кылдым жана Өзүм менен Өзүм келишим түздүм.  Кимде -ким ушул беш убак намазды үзбөстөн ар дайым окуса, Мен аны Өзүмдүн жоопкерчилигим менен бейишке киргизем. Эгер ким ушуга толук көңүл бурбаса, же окубаса ага Менин эч кандай убадам жок ».
     Чындыгында намаз чоң баалуулукка  ээ. Ал Алла Тааланын бейишке киргизүүсү туурасындагы кепилдик тартуулайт. Көрүп эле жүрөбүз эгерде бир башкарма,же бир колунда бар киши бирөөнүн колдоп койсо  же керектүү ишин ала турган болсо, же бул дүйнөөгө тиешелүү ишин мойнуна алса, ал канчалык кубанып өзүн бактылуу сезет. Ошондой эле ошо кишини канчалык жакшылык кылуучу деп түшүнүп,ага баш ийип калат. Мен ал үчүн кызмат кылуум керек, ал жардам бе рди "деп сый -урматта болуп калат.Бул жерде эки дүйнөнүн падышасы болгон биз элестете албаган, кооз бейишине кепилдик берип жана өлүмдөн кийинки толук бактылуулугубузду көп деле кыйынчылыгы жок күн сайын окулуучу беш убак намаздын ордуна берет. Ошондо да элдер кабарсыз жана көңүл бурбайт. Эгерде ушундай мүмкүнчүлүктү пайдалана албасак,анда өзүбүздү күнөөлөгөндөн башка кимди күнөөлөй алабыз.

✨«Алла Таала Өзүнүн пенделрине дайындаган эң жакшы амалы бул -намаз »(хадис)

   Биз пенделер жашообузда ката кетирип,адашууга көп учурайбыз,анткени биз инсандар алсыз напсинин эркине көп кабылуудабыз. Аз -аздан күнөө кылып жатып жүрөгүбүздү карартып,акырында шайтандын кулуна,оттун артынан өзүбүз кандай жүргөнүбүздү билбей калабыз.
Бул күнөө,ыпластыктардан кутулуунун жолу намазга туруу. Намазсыз-жашоо караңгы мүрзөдө жашаган сыяктуудур.

✨Абу Зар (р.а.)риваят кылат:
«Бир жолу Пайгамбарыбыз (с.а.в.) күзүндө сыртка чыкты.  Дарактын жалбырактары түшүп турган кез эле. Пайгамбарыбыз (с.а.в) дарактын бир бутагын колго алганда, бутактын жалбырактары түшө баштады.  Пайгамбарыбыз (с.а.в) айтты: «Эй, Абу Заар! Мусулман пенде кайсыл мезгил болсо да, чын жүрөктөн Алла үчүн намаз окуса, ушул дарактан жалбырактар күбүлүп түшкөндөй андан күнөөлөр түшөт ».

Аллах Таалам Өз мээримин жана жумшактыгын берүү үчүн себеп издейт. А бизчи жалкоолук, сустук кылабыз, эгер билсек беш убак намаз ар бир убакытына чейин калтырбай окуган болсок, ар бир намазга чейин кылган майда күнөөлөрүбүз,истихбар (тообо кылуу)  айтуу менен кечирилип турат. Эми байкап көрүз бир күндө беш убакыт намазда сизде таң аткандан жаткычаңыз майда күнөөлөрдөн арылып тазаланып турасыз. Эгер ушундан пайда ала албасак ,анда биз жеткен акмакбыз!

     Жабир бин Абдулло (р.а.) риваят кылат,Пайгамбарыбыз (с.а.в) айтты: «Намазды таштоо адамды каафырлыкка жеткизип коёт». Дагы бир жерде айткан: «Пенде менен -каафырлыкты бириктирип турган нерсе -намазды таштоо ».

Абдулло бин Амр (р.а) айтат; «Бир жолу Пайгамбарыбыз (с.а.в) намаз тууралуу айтып жатып мындай деди : «Кимде -ким намазын ар дайым окуса ал үчүн намаз Кыямат күнү нур болот, эсеп -кысап болгондо ага далил болот,кутулууга себеп болот. Кимде -ким такай окубаса Кыямат күнү нур да болбойт, ага эч кандай далил да болбойт,кутуулуусуна себеп да болбойт. Аны Фираун, Хаман, Убай бин Халафтар менен бирге тирилтет (Бул инсандар Ислам душмандары, тозокулар) ».

     Аллах Таала айтат: «Эй, Адам баласы! Сенин күндүн башталышында мен үчүн 4 рекет окуй жүргүн, Мен сени кечке чейин ишиңди бүтүрөм.  Намаз -Аллах Тааланын ыраазы болушуна себеп. Аны периштелер жакшы көрөт  ,бул пайгамбардын сүннөтү, андан Алланы таануунун нуру пайда болот,дуба кабыл болот,ырыскыда береке болот,бул ыймандын тамыры,денени ырахаты,душманга каршы курал,аны окуучууга шапаат кылуучу, көрдө чырак,көрдүн коркунучунан жүрөктү тынчтандыруучу шерик,Мункар -Накирдин суроосуна жооп,Кыяматтагы чыдагыс ысыкта көлөкө,караңгыда жарык,тозоктун отунан калкан,жакшы амалдарга таразада -салмак,Сирот көпүрөсүнөн  ылдам өткөрүүчү курал жана бейиштин ачкычы »..

Чын эле дагы бизге эмне керек?! Дагы кандай жеңилдикти күтөбүз баары бекер береке,түбөлүк бактылуулук тартууланып жатса, эмне үчүн качабыз?!

Намазга бекем бол бир тууганым бул сөздөр Пайгамбарыбыз(с.а.в) дан калган куттуу осуяты...

Даярдаган: Насиба Абдуллаева.

‍‍‍"Бактылуулук Формуласы ".

Технологии Blogger.