Halloween party ideas 2015
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Жыл сайын 31-октябрда белгиленген бул майрам Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада кеңири тараган. Бирок Хэллоуинге байланыштуу каада-салттар дүйнөнүн чар тарабына жайылган. Айрым жерлерде, аты эле башка болгону болбосо, рухтардын дүйнөсү менен, анын ичинде арбактар, сыйкырчы аялдар, жез кемпирлер, ал тургай жин-шайтандар менен байланышкан ушу сыяктуу майрамдар белгиленет.

           Мындай майрамдар ар кандай кудайларга жана ата-бабаларына сыйынган байыркы элдердин ишенген ишенимдеринен улам келип чыккан. Хэллоуин негизинен америкалыктардын майрамы деп саналса да, аны белгилегендердин саны жыл өткөн сайын өсүүдө. Бирок, алар Хэллоуинде колдонулган, көпчүлүгү сыйкырдуу күчтөр менен байланышы бар символдордун, жасалгалардын, каада-салттардын ар кайсы кудайларга сыйынган байыркы элдер ишенген нерселерден келип чыкканын билишпейт.

         «Хэллоу» деген англисче «ыйык» дегенди билдирген байыркы сөз. «Ол хэллоус дэй» (Бардык ыйыктардын күнү) майрамы өлгөн ыйыктардын урматына деп белгилешет. Анын алдындагы кеч «Ол хэллоу ивин» (Бардык ыйыктардын кечи) деп аталчу, кийин «Хэллоуин» деп аталып калган.

         Ирландия менен Шотландияда жашашкан байыркы кельттердин каада-салтын карманган жана Табиятты кастарлоого негизделген Викка динин туткан миңдеген адамдар Хэллоуинди Самайн деген байыркы аты менен аташат жана аны жылдын эң ыйык түнү деп эсептешет. Хэллоуин сыяктуу майрамдар Ислам шариятына таптакыр каршы келет.

ХЭЛЛОУИНДИН ТАРЫХЫ

         Б.З.Ч. 5-КЫЛЫМ – Кельттер Самайн майрамын октябрдын аяк ченинде белгилешчү. Алар ошол күнү арбактар, рухтар, жин-перилер жер үстүндө демейдегиден көп жүрөт деп ишенишчү.

         Б.З. 1-КЫЛЫМЫ – Римдиктер кельттерди басып алгандан кийин алардын Самайн майрамында кылынган, жиндер менен байланышууга жаткан каада-салттарын өздөштүрүп алышкан.

         Б.З. 7-КЫЛЫМЫ – Рим папасы Бонифаций IV азапкечтердин урматына Бардык ыйыктардын күнү деген майрамды негиздеп, аны жыл сайын белгилөөгө буйрук берген.

        Б.З. 11-КЫЛЫМЫ – Маркумдарды эскериш үчүн ноябрдын экиси Бардык жандардын күнү деп аталган.

        Б.З. 18-КЫЛЫМЫ – Хэллоу ивиниң деп аталган майрам биринчи жолу бир адабиятка Хэллоуин деп жазылып чыккан.

        Б.З. 19-КЫЛЫМЫ – Ирландиядан Кошмо Штаттарга көчүп барган миңдеген адамдар өздөрү менен кошо Хэллоуинге байланыштуу каада-салттарын ала барышкан. Убакыттын өтүшү менен алар Улуу Британиядан, Германиядан, Африкадан жана башка жерлерден баргандардын каада-салттары менен аралашып кеткен.

        Б.З. 20-КЫЛЫМЫ – Хэллоуин Кошмо Штаттарда кеңири тараган жалпы элдик майрам болуп калган.

      Б.З. 21-КЫЛЫМЫ – Хэллоуин майрамы дүйнөлүк соода-сатык тармагына миллиарддаган долларларды түшүргөн майрамга айланды.

Хэллоуинге байланыштуу каада-салттардын жана символдордун келип чыгышы:

           КАН СОРГУЧ, КАРЫШКЫР КИШИ, СЫЙКЫРЧЫ, ЗОМБИ: Буларды эзелтеден каардуу рухтар менен байланыштырып келишкен.

            МОМПОСУЙ: Байыркы кельттер каардуу рухтарды таттуу менен жоошутканга аракет кылышчу. Кийинчерээк чиркөө Бардык ыйыктардын кечинде майрамдагандарды өлгөндөр үчүн тиленип берерин айтып, үймө-үй кыдырып тамак сураганга үндөй баштаган. Акыры, бул Хэллоуинде кылынчу салтка айланган.

           КИЙИМ: Кельттер, каардуу рухтар адашып, тийбеши үчүн, коркунучтуу бет кап кийип алышчу. Чиркөө кийин Бардык жандар жана Бардык ыйыктар деген майрамдарына ар нерсеге сыйынган элдердин жөрөлгөлөрүн кошуп салган. Кийин андай майрамдарда ыйыктарга, периштелерге, жиндерге окшоп кийинип, үйлөрдү кыдыруу адатка айланган.

          АШКАБАК: Каардуу рухтар жолобошу үчүн, шалгамды оюп, ичине шамды күйгүзүп салып коюшчу. Шам күнөөдөн тазалануучу жайдан чыга албай жаткан жанды билдирет деп эсептелчү. Кийин ашкабак көбүрөөк колдонулуп калган.

Шарият эмне дейт?

         1-Пайгамбарыбыз саллалаху алайхи васаллам айтат: «Ким кайсы коомго окшошсо, ал ошол коомдон болот!» (Ахмад 2/50, Абу Дауд 4031, ат-Тахави 231, аль-Байхаки 1199). Мушриктердин Хеллоуин майрамын майрамдоо менен аларга окшошуп калуудан абайлоо керек.
         2-Ысраптан качуу. Аллах таала айтат: «…Жегиле, ичкиле жана ысырап кылбагыла!..» (Аъраф сүрөсү 31-аят). Бул майрамда шан-шөкөткө жана кийим-кечеге көптөгөн акча каражаттары менен убакыт талап кылынат. Акча менен убакытты ысырап кылгандыгы үчүн да чөң күнөөгө батат.
       3-Алдамчылык. Бул майрамда жок, жалган нерселер менен адамдардын ишенимине бүлүк салгандыгы үчүн да күнөө болуп саналат. Анткени, шариятта үч учурда гана жалган айтууга уруксат берет: «Күйөсү аялын ыраазы кылуу үчүн, согуш учурунда душмандарды алдоо үчүн жана адамдарды жараштырып коюу максатында жакшы, жаман сөз айтса жалганчы эмес». (Ахмад 7/459, ат-Тирмизи 3/127.)
         4-Арам ичимдиктердин ичилүүсү, баңги заттардын колдонулуусу, адепсиз бийлердин бийленүүсү бул майрамдын тыюусуна дагы да тыюу кошот.
          5-Аллах таала: «…Жакшылык жана такыбаа иштерде бири-бириңерге жардам бергиле. Душмандык менен күнөө иштерде бири-биринерге жардам бербегиле. Аллахтан корккула! Аллахтын азабы катуу!» (Маида сүрөсү 2-аят) деп айткандыктан, мындай жаман иштерди уюштурууга да жардамдашпоо керек.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш


✍Сабыр - Аллаху тааланын тагдырына ыраазы болуу, жазганына, бергенине каршы чыкпоо дегенди билдирет. Арыздануу ниетисиз башка түшкөн кыйынчылыктарды айтуу сабырсыздык болбойт.
✨Сабыр - бардык жакшылыктардын ачкычы. Дүнүйөгө келгенден баштап бардык ийгиликтерге сабыр менен гана жетүүгө болот. Баланын чоңойуусу, илим алуусу, жетилүүсү сабыр кылууга байланыштуу. Жакшы адам болуу, жакшы мусулман болуу сабыр менен ишке ашат. Динибиздин улуулары: *«Сабыр - бүткүл жакшылыктардын, ал эми шүгүр - бүткүл берекелердин ачкычы. Кимде ушул касиеттер болсо эң бийик руханий даражаларга жетет»,* - деп айтышкан.
✨Хазрети Абдуллах ибни Аббас кызынын кайтыш болгонун укканда алгач: *«Инна лиллах ва инна илайхи ражи-ун»* деп, анын артынын «Ал махрам эле, Аллаху таала аны пардалады; жардамга муктаж эле, камкорлугуна алды; биз үчүн зыяпат эле, аны бизден мурда жиберди», - деди да эки рекет намаз окуду. Намаз окугандан кийин «Аллаху тааланын Бакара сүрөсүнүн кырк бешинчи аяти каримасындагы *"Сабыр кылып жана намаз окуп жардам сурагыла”* деген буйругун аткардык», - деген.
✨Сабыр - диндин жарымы. Намаз болсо - диндин тиреги. Бул экөөнө жармашкан адам көздөгөнүнө, максатына жетет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам: *«Сабыр кылган адам жеңишке жетет»,* - деп айткан.
✨Хазрети Абдуллах Муртайиш: *«Бүткүл иштердин натыйжасынын пайдалуу жана саламаттуу болуусу үчүн эки шарт бар. Алар - сабыр жана ыкылас»,* - деп билдирген.
✨Хазрети Исмаил Факируллах: *«Тобокел кылуу, таслим болуу, сабыр кылуу жана ыраазылык билдирүү Аллаху таалага баруучу жолдун негиздери»,* - деп билдирген.
✨Ал эми Яхья бин Муаз хазреттери: *«Кыямат күнү кедейлик жана байлыктын өзү өлчөнбөйт. Кедейликке канчалык сабыр кылганына жана байлыкка канчалык шүгүр кылганына карап адам эсепке тартылат. Маселе өтө кедей же бай болгонунда эмес, көп сабыр кылганында жана көп шүгүр кылганында,»* - деген.
✨Абу Али Даккак хазреттеринен: *«Сабыр деген эмне?» - деп суралганда, жообунда мындай дейт: «Сабыр – дары катары колдонулуучу ачуу бир дарактын аты. Сабырдуу адамдар дүнүйө менен акыреттин үстөмдүгүнө ээ болуп кутулат. Анткени алар "Аллаху таала менен бирге болуу” даражасына ээ болушкан. Ошондуктан, Аллаху таала Тур сүрөсүнүн төртүнчү аятында: «Аллах күмөнсүз сабыр кылуучулар менен бирге»,* - деп айтылган.
Сабырдын аныктамасы жана чек арасы – тагдырга каршы чыкпоо. Бир адамдын өз башына түшкөн бактысыздыктарын башкага айтуусу эгер арыздануу максаты менен болбосо, бул сабырсыздык болбойт. Аллаху таала Аййуб алейхиссалам кыссасында: *«Биз анын сабырдуу экенин көрдүк, ал кандай гана керемет кул»,* - деп мактаган. Анткени менен, Анбия сүрөсүнүн 83-аятында Аййуб алейхиссаламдын кабар берүү максаты менен *«Башыма бул дарт келди» дегенин да айткан. Бул үммөттүн алсыздары уруксат кылынган гана нерселер менен амал кылып кысылбасын деп жана өздөрүн эркин сезсин деп Аллаху таала Аййуб алейхиссаламдын «Башыма бул дарт келди» дегенин билдирип, мындай нерселерди кабар берүү максаты менен айтууну харам кылбады.»*
✨Абдулкадир Гейлани мындай дейт: *«Кулдун Аллаху таалага болгон сүйүүсү чыныгы же алдамчы экенендиги башына кыйынчылык келген кезде белгилүү болот. Башка кыйынчылык келгенде сабырдуулук көрсөтүп, тынчтыгын сактай билсе, ал кул Аллаху тааланы чындап сүйөт дегенди билдирет. Кыйынчылык менен кедейлик келгенде сабырдуулук көрсөтө билүү бул сүйүүнүн белгиси жана далили. Бир адам Пайгамбарыбызга "саллаллаху алейхи васаллам” келип: "Мен сени жакшы көрөмүн”, -дегенинде, Пайгамбарыбыз: «Анда кедейликке дайын бол»,* - деп айткан.
Абалыңарды арызданбагыла. Сабыр кылгыла, жалакайлык кылбагыла. Аллаху тааланын ыраазылыгы үчүн көрсөтүлгөн сабыр менен чыдамкайлык эч качан жоопсуз калбайт. Ошондуктан, бир жолу болсо да сабыр кылгыла, ошондо сөзсүз түрдө узак жылдар бул сабырдын жакшылыгын көрөсүңөр. Өмүр бою "баатыр” атанып, аты чыккан адамдар бул аттакка бир көз ирмемдик баатырдыгынын аркасында ээ болушкан.»
✨Ахмед Йакдест Журйани хазрети мындай деген: *«Бул дүнүйөнүн негизи кыйынчылыктан куралган. Кыйынчылыктын сабыр кылуудан башка дабасы жок, чыдоодон башка кутулуу жолу жок. Сабырдын өзгөчө бул үч түрү өтө маанилүү: Хакка ибадат кылуудагы сабыр, күнөө кылбоого сабыр, балээ менен кыйынчылык учурундагы сабыр.»*
*«Адамдын күнүгө башына келүүчү бардык абалдары Аллаху тааланын каалоосу жана жаратуусу менен болууда. Ошондуктан, өз каалоолорубузду Анын каалоолору менен шайкеш келтирүүбүз керек. Туш болгон ар бир абалыбызды өзүбүз талап кылып, издеп тапкан нерсебиз деп билүүбүз керек жана буга жеткенибизге кубануубуз керек. Чыныгы кулчулук ушундай болмок. Эгерде кул болсок, ушундай болуубуз керек! Антпесе, кулдукка моюн сунбаган жана Жаратуучуга каршы чыккан болобуз. Аллаху таала хадиси кудсиде: «Менин белгилеген кырсык жана тагдырыма ыраазы болбогон, жактырбаган жана жиберген балээлериме сабыр кылбаган кул менден башка Кудай издесин. Жер бетинде кулум катары жүрбөсүн!» деп буйрук кылган.»*


Бизге катталыңыздар!  

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
⚡ facebook.com/Formulasy
⚡ ok.ru/formulasy
⚡ vk.com/formulasy
⚡ instagram.com/formulasy
⚡ youtube.com/FormulaKG
⚡ plus.google.com/ FormulaKG
⚡ formulasy.blogspot.com
⚡ WhatsApp: +996700334493

©‍‍‍ БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

✍Куулук - жалганчылык, көз бойоочулук, алдоо, жаңылтуу деген маанилерге келет. Бир нерсени башкача көрсөтүп адамдарды алдоо деген сөз. Бул өз кезегинде жаман мүнөзгө жатат жана арам болуп эсептелет. Расулуллах алейхиссалам буудай сатып отурган бир кишинин буудайына мубарек манжаларын салды да төмөнкү жагынын сууланганын көрүп: «Мунуң эмне?» - деп сурады. Сатуучу адам: «Жамгыр суулап жиберген го»,- дегенинде: «Эмне үчүн сууланган жерин жашырып көрсөтпөй жатасың?
Куулук кылган адам бизден эмес», - деди. Хазрети Имам Газали «Кимия-и саадет» китебинде мындай деген: «Куулук менен ырыскынын көбөйбөй турганын жакшылап билип алуу керек. Балким, мал-мүлктүн колдон чыгуусу мүмкүн. Куулук менен аз-аздап жыйналган нерсе күтпөгөн бир балээ менен толук жок болуп, артында жалгыз гана күнөөлөрдү калтырат. Бир сүт сатуучу адам сүтүнө суу кошчу эле. Бир күнү күтпөгөн жерден суу ташкын болуп, уйу сууга агып кетет. Алиги адам шашкалактап, ойлонуп турганда баласы: *«Ата, сүткө кошкон сууларыбыз жыйналып, сел болуп уйду алып кетти»,*- деди. Расулуллах алейхиссалам да: *«Соодага кыянат аралашса берекет кетет»,*- деп айткан.

Береке – аз мүлктүн көп пайда алып келүүсү, көп ишке жароосу деген сөз. Аз гана мүлк берекелүү болсо көптөгөн адамдардын ырахатына, көптөгөн жакшы амалдардын ишке ашуусуна жарайт. Ээсинин дүнүйө менен акыретте жамандыкка учуроосуна себеп боло турган көптөгөн берекесиз дүнүйө-мүлктөр бар. Мындай болгон соң мал-мүлктүн көп болушун эмес, берекелүү болуусун тилөө керек.

✨Береке ишенимдүү, адилеттүү адамдарда болот. Көбүнчө ишенимдүү соодагерлерде болот. Анткени, ар бир кардар (сатып алуучу) ишенимдүү сатуучуга барат. Кыянат кылуучуларга (куулук кылгандарга) эч ким барбайт. Өмүрү жүз жылдан ашпай тургандыгын ар бир сатуучу ойлоосу керек. Ал эми акыреттин соңу жок. Бир нече күндүк өмүрдө алтын менен күмүшүн көбөйтүү үчүн түбөлүк өмүрүн ким эле зыянга түшүргүсү келет. Мындай ойлогон сатуучу кыянат кыла албайт. Расулуллах алейхиссалам мындай деди: «Ла илаха иллаллах дегендер дүнүйөнү дининен жогору койбосо Аллахтын азабынан (каарынан) кутулган болот. Динди таштап дүнүйөгө жабыша турган болсо, бул тавхид калимасын айтканында Аллаху таала аларга: «Жалган айтасын», - деп айтат».

Куулук кылбоо – парз. Куулук кылуу жана аны жашыруу - харам. Өлчөгөндө, таразага тартканда куулук кылбай, туура өлчөө керек. Мутаффифин сүрөсүнүн биринчи аятында :

 «Бергенде* *кем кылып,алганда артыгы менен өлчөгөндөргө оор азаптарды кыламын»*- деп айтылган.

Дин аалымдары ар алгандарын бир аз кемитип, бергендерин бир аз ашыгы менен өлчөшкөн. *«Бул аз гана айырмачылык тозок менен арабыздагы парда» дешкен. Муну дал өлчөй албоо коркунучунан жасашчу. «Жети кабат жер менен жети кабат асмандын аймагындай Бейишти бир нече тыйынга саткандар эмне деген акмак, жана бир нече арпа даны үчүн Тозок азабына дуушар болгондор эмне деген акмак!» дешчү эле. Расулуллах алейхиссалам эмне сатып алса да акчасын бир аз ашыгыраак берчү. Фудайл бин Ийад хазреттери уулунун соодада колдонулган алтындарынын кирин тазалап отурганын көрүп: *«Эй уулум, Бул жасап жаткан ишин сага эки нафил ажылыктан жана эки умрадан да пайдалуу»,* - деди.

Дин улуктарыбыз мындай дешкен:

Жамандын эң жаманы – алганда көп, сатканда аз кылып өлчөгөндөр. Кездеме алганда бошотуп, сатканда тартып өлчөгөндөр да ушундай. Сөөгүн адаттан тыш көп салып жиберген касапчылар да ушундай болот. Дан эгиндеринин ичине топурак аралаштырып саткандар да ушуга жатат. Товардын жакшысы менен жаманын аралаштырып бардыгы жакшы деп саткан соодагерлер да ушуга кирет. Булардын бардыгын жасоо арам. Соода-сатыкта бардык адамдар менен туура (адил) катнаш кылуу важип болуп саналат. Жада калса, өзү уккусу келбеген сөздү башкаларга сүйлөбөө керек. Мындай арамдардан оолак болуу үчүн өзүн дин бир туууганынан жогору көрбөө керек.

Жыйынтыктап айтканда, эч кимге калп айтпоо керек, куулук кылбоо керек, өлчөө аспаптарын туура колдонуу керек, жумушчунун эмгек акысын, маңдай терин кургатпай туруп берүү керек. Калп айтуу менен, куулук кылуу менен мал-мүлк көбөйбөйт, берекеси кетет.

*✔Бизге катталыңыздар!* ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
⚡ facebook.com/Formulasy
⚡ ok.ru/formulasy
⚡ vk.com/formulasy
⚡ instagram.com/formulasy
⚡ youtube.com/FormulaKG
⚡ plus.google.com/ FormulaKG
⚡ formulasy.blogspot.com
⚡ WhatsApp: +996700334493

©‍‍‍ БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

СУРОО: Аялдын чачы кыска болсо жаназа окулат, бирок жаназа түшпөйт деген чынбы?

ЖООП: Мен ушуну биле албайт экенмин. Каяктан таап аласыңар ушундай маселелерди. Мен өмүр бою китеп окуп, сакалыма ак кирип калды. Мен таба албайм, анан кайдан табасыңар, акылым айран...

СУРОО: Бизде бир кыз иштейт, оронот, бирок багымдат окубайт. Калган намаздарын окуйт. Чогуу жашайбыз. Күйөөсү бар. Бирок аяшы менен жүрөт. Эри телефондо талак берди деп айтты, чынбы билбейбиз. Биз канча жолу айтсак да «Мен жашмын, аяшымды сүйөм»,- дейт. Багымдат окубай, калгандарын окуса болобу? Хижап кийип жүргөнүчү? Ке-чирип коюңуз суроом үчүн.

ЖООП: Багымдатка кара басып уктап калып жатса керек го. Садагасы кызым! Сен ал досуңа карап түздөнбө! Ал өзү түздөнө албай жүргөн неме экен. Сен шариятка карап түздөн. Дин жөнүндөгү маалыматтарды китептерден окуп үйрөн. Жоолук салын, намаз оку. Бактылуу бол, тиги карындашым да бактылуу болсун. Кудайым пенделерин бактылуу кылсын.

СУРОО: Гезиттин өткөн санында «...кээде жыныстык байланыш болуп, бирок уруктук чыкпай калса, гусул алынбайт..», деп жаздыңыз эле. Андан мурунку берген маалыматтарыңызда гусул бузулат деп окугандай болдум эле. Тактоо берсеңиз...

ЖООП: Аллахым ыраазы болсун. Сиздин билген маалыматыңыз туура. Жыныстык байланыш болуп, бирок уруктук чыкпай калса деле гусул важип болот. Жыныстык байланыштын өзү гусул важип болууга жетиштүү. Ал эми менин жазганыма келсек, калемим тайгаланып кетсе керек. Көбүнчөсү жооп жазганда кайрадан көз жүгүртпөстөн туруп жиберем гезитке, убакыттан кызырканып. Ошондуктан кээ бир сүйлөмдөрүм адабий тилдин нормасына түшпөй калат. Андыктан кечирим сурайм. Күнөөнүн баары менде, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбос.

Эң эле кызык факт: өлкө боюнча көптөгөн молдокелер, аалымдар мага телефон чалып ушул маселенин чоо-жайын сурашты. Демек, үммөттүн аалымдары уктап жаткан жери жок, адашсак, тайып кетсек түздөөрүбүз бар деп абдан сүйүндүм.

Аллах бардыгыбыздан ыраазы болгой...

СУРОО: Мурда талак жөнүндө түшүнүк жок болчу. Күйөөм талак айткан эмес. Жарашам деп келген, бирок уруша кетип жарашкан жокпуз. Урушканда ал: «Сени бирөө кармап турдубу, эрге тийип ала бербейт белең? Азыр деле тийип ала бер, мен айтып жатам»,-деди. Бул сөзү талакка жатабы?

Мени түшүнгөн адам болсо турмушка чыксам болобу? Мен анын алдына талак сурап баргым келбейт.

Мени кармап турган кызым. Өгөйдүн көзүн караткым келбейт.

ЖООП: Сенин бир сөзүң экинчисине карама-каршы келет экен. Турмушка чыксам болобу дейсиң, ана кайра өгөйдүн көзүн карткым келбейт дейсиң. Эгерде күйөөң ушул айткан сөздөрүн ажырашуу ниетинде айткан болсо, сага бир талак боин түшкөн, турмушка чыга берсең болот. Кудайым бак айткан болсун. А бирок андай ниети жок болгон болсо башың дале бошой элек.

СУРОО: Жолдошумдун көзү  өткөнүнө 3 жыл болду. Атасы жок балдарыма кантип татыктуу тарбия берем деп көп ойлоном. Балдарым мени жакшы угушу үчүн кайсы дубаны окушум керек? Сиз да дуба берип коёсузбу, жакшы укпай жатат.

ЖООП: Кудайым бактылуу кылсын! Балдарыңы жайкы мусулман лагерлерине, эркек туугандарынын үйлөрүнө жөнөтүп тур. Кудайым элдин, жердин, диндин керегине жараган азаматтардан кылсын. Апасынын сөзүн уккан, жакшы окуган балдар болгонун Кудайым насип этсин!

СУРОО: Биздин шаардагы медреседе мектеп жашындагы балдарды тарбиялашат. Билишимче, аны түрктөр каржылашат. Бирок шарттары эң жакшы.

Сурайын дегеним, дүкөндөрдөн, базарлардан жардам сурашат. Анан чоң-чоң дүкөн, дарыканаларга жардам сураган «Ихсан кутусу» деген жазуулары бар кутучаларды койгон. Шариятта барбы? Жардам берсек сообу тиеби?

ЖООП: Албетте, сообу тиет. Сооп алам дегендерге көрсөткөн жардамдары болсо керек.

СУРОО: Жездемди өлтүргөн кишини эжем сотко бербей, Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирсем дейт. Өлтүргөн киши кечир деп жалдырайт, кунун берейин дейт. Анын бергенин алса шарият уруксат береби?

ЖООП: Шарият уруксат берет. Алганы жакшы. Аны каматкандан байпагыңар манат болуп кетпейт. Берген тыйынын алып балдарын баксын.

СУРОО: Багымдатты окугандан кийин жыныстык катнашка барса болобу? Таң аткандан кийин күнөө болбойбу?

ЖООП: Багымдат окугандан кийин орозо учурунда жыныстык катнашка барса болбойт. Орозо бузулуп калат. Ал эми орозодон сырткары учурларда беш маал намаздын бардыгынан кийин жыныстык мамиледе болсоң жарай берет.

СУРОО: Мага түнкүсүн бир элес келип, мени менен жатып кетет. Ал келип кеткен күнү жеңилдеп калам. Бул түш эмес. Турмушка чыга элекмин. Бул эмне болушу мүмкүн?

ЖООП: Бул - эркек жин деген сөз. Намаз окуп, кечки, эртең мененки дубаларды окусаң келбей калат.

СУРОО: Сиздин жоопторуңуз мээге ок аткандай. Кандай аял тууду экен сиздей уулду. Сизди муфтий кылып алсак кана!Сиздей илимдүү баланы Аллах бизге да насип кылса экен. Бейиштин төрүнөн Аллахым сизге жай кылган болсун.

ЖООП: Сиз айткан бейиштин төрүндө баарыбызды кошуна кылсын Кудайым. Тилектериңиз кабыл болсун!

СУРОО: Зекет деген эмне? Такыр түшүнүк жок. Кененирээк түшүндүрүп бериңизчи.

ЖООП: Кененирээк айтыш үчүн эки томдук эмгек жазыш керек болоор. Аллаама Юсуф Кар-даавийдин зекет туурасындагы китеби эки томдук үлкөн эмгек. Сен жакшысы зекет туурасындагы китептерди таап оку, түшүнбөгөн жериңди сурасаң жардам берели...

СУРОО: Мен былтыр турмушка чыккам. Ала качып келишкен. Ошондо тууган-уруктун алдында кайнатам: «Той кылып берем»,- деп сөз берип, той өтчү күндү да белгилешкен. Кийин ошол күн келгенде «Мен андай деген эмесмин»,- деп жеңип кеткен. Ушул туурабы?

ЖООП: Туура эмес. Бирок сен тилиңди тишиңе катып жашай бер. Утуш сеники болот.

СУРОО: Азыр биз жеп жаткан Орусиядан чыгарылган шоколад, момпосуйларына чочконун майы кошулган экен. Аларды жебеш керек дешет, ушул чынбы?

ЖООП: Негизи чочконун майы өтө эле арзан болуп бекерге туруп калган жери жок. Ошондуктан, орустар чыгарса эле чочконун майын сөзсүз кошот деп түшүнүү да туура эмес. Ошондой болсо да айта кетчү маселе, чочконун майы, же эти кошулган азык-түлүктөрдү оозго алуу арам болот. А түгүл чочконун кээ бир продукциялары кошулган дарылардан дарылануу да арам болот. Жаш балдарга берилчү эмдөөлөрдүн кээ бирине чочконун мээсинен алынган заттарды кошот деп укканым бар. Эгер бар болсо, ошол эмдөөлөр да жакшы эмес болуп калат.

СУРОО: Быйылкы окуу жылында мектепти аяктаган эжемдин баласы Арча-Бешик конушундагы медресеге окууга кирди. Ушул медресе тууралуу канчалык деңгээлде маалыматыңыз бар? Болсо кандай медресе, муфтиятка карайбы?

ЖООП: Абдулла бин Масьууд атындагы медресеси муфтияттын карамагында.Туура багытты окутат. Медреседе кыргыздын белдүү азамат аалымдары сабак берет. Максат дамбылда, Сражуддин дамбылда, Макбул дамбылда сыяктуу үлкөндөр ошол жерде.

Мен өзүм да көп учурда медресеге зыяратка барып, кээде студенттердин сынактарына катышып турам.

Окуган балдардын мутаалаьасы жакшы чыгат. Кээ бир бүтүрүүчүлөрүн муфтиятка жумушка да алгам учурунда. Балаңар жакшы медресеге кириптир, Кудайым ооматын берсин.

СУРОО: Мен беш убак намаз окуйм, жолдошум болсо окубайт. Анан кыштын айрым суук күндөрүндө, гусул ала турганга мүмкүнчүлүк жок учурда мени төшөккө чакырган учурлары болот. Мен болсо гусул алууга мүмкүн болбой калат деп кээде баш тартып коём. Бул үчүн периштелердин наалатына калбаймынбы?

ЖООП: Каласың наалатка. Гусул алууга суук тоскоол боло турган болсо, таяммум кургак даарат деген бар. Ошону менен гусулдансаң болот. Асты күйөөңдүн өтүнүчүн четке какпа, кем болбойсуң.

Эр сыйлаган эшикте калбайт, ат сыйлаган жөө калбайт.

СУРОО: Намаз окуп жатсам алдымдан кичинекей балдарым өтүп кеткен учурлары болот. Бул намазды бузбайбы?

ЖООП: Жаш балдардыкы эч нерсе деле болбойт. Анткени алар мукаллаф (балагатка жете элек наристелер) эмес пенделер. Болгону сен дагы тогуз жолдун тоомуна туруп намаз окубай, кичине ыңгайына карап, жайлуу жерде окусаң көп деле чуркай койбос. Ага деле болбой чуркаса эч зыяны жок. Көңүлүңдү бир аз алагды кылганы болбосо...

СУРОО: Саламатсызбы? Сизди салык төлөбөй койду дегендей кылып күнөөлөп жүрүшпөдү беле? Ошол иштин аягы эмне болду? Сизди сыйлаган адам катары мени тынчсыздандырат?

ЖООП: Урматтуу Бактыбек! Кудайым шерменде кылбасын, тукумуңуз жамандык көрбөсүн. Бул нерсе менин ыйманыма сыноо болду. Чындыгында төлөнө турган салык болбош керек эле. Салык төлөгөн адамдар мусулманчылыктын өсүп-өнүгүүсү үчүн берген кайрымдуулук каражаттардан салык төлөгөн болсом Кыяматта Кудайдын алдында кантип жооп бермек элем?!

Кыяматтын күнү жалпы Кыргызстандын мусулмандары менден доолашса кантип кутулат элем?!

Ошондуктан төлөгөн эмесмин. Кайрадан муфтий кылып шайлашса деле төлөмөк эмесмин. Биздеги мыйзамдар чалакайым болсо эле шарият бузула бериш керекпи? Кудайым бар! Баарын көрүп, билип турат.

СУРОО: Саламатсызбы? Мен ушул гезитке окшогон бир гезитте журналист болуп иштейм. Жакында бирөөдөн журналистик кесипте иштеп, ар кимдин тагдыры, жашоосу тууралуу гезит бетине жарыя кылган күнөө деп уктум. Ушул чынбы? Кенен маалымат беришиңизди суранам.

ЖООП: Эгерде өрнөктүү өмүрү болсо, адамдарга үмүт тартуулап, жакшы багыт бере турган жашоосу болсо эмне үчүн болбосун? Эгерде жашоосу акмакчылык менен алдамчылыкка толсо, жакшылыктуу жери жок болсо, аларды айтуунун кереги бар беле деп ойлойсуң. Кээ бир бактысыз окуяларды айткан учурда, ошондой жамандыктан сактаналы деп коңгуроо катары айтылса жакшы кеп, бирок жеке адамдардын аттары айтылбастан, адамдык беделин түшүрбөстөн болуусу зарыл.

СУРОО: Мен турмушка чыга элекмин, бирок кыз эмесмин... Жигитим башка кыз менен кетти, мен өзүмдү тыйсам да болбойт жатат, эмне кылышым керек?

ЖООП: Сен жакшысы тообо кылып намаз оку. Кудайдан сура, адамгерчиликтүү жигитке башыңды кошсун. Ала жипти аттабай, алаңдабай, алактабай, мурдагы жолоюңа түшпөй жакшы жаша. Күйөөгө тийип, төрт-бешөөнү дароо чуурутуп төрөп жиберсең баары унутула түшөт. Жамандык оюңа да келбей калат. Намаз оку. Намаз бактың, намаз базарың!

СУРОО: Биздин айылда эски мүрзөнү түрттүрүп, ордуна мечит салабыз деп жатышат. Бул маселени көтөрүп чыккан киши мүрзөнү түрттүрүп баштаган күнү ооруп жыгылып, денесин кара-көк басып, Бишкекке ооруканага алып кетишти. Араң жан болуп калыптыр дешет... Негизи эле эски мүрзөнү түрттүргөн болобу? Арбактардын тынчын алуу болбосо керек эле?

ЖООП: Акыркы маркум көмүлгөндөн кийин, ошол маркумдун сөөгү чирип, топуракка айланып кеткенден кийин, ошол жерди иштетүүгө муктаждык жаралса, анда ал жерди пайдалануга уруксат берилет. Куран жаттаганы себептен, же такыба болгон себептен сөөгү чирибей калгандар болсо, аларды жаңы мазарга которуп коюшат. Адегенде, Куран окуп андан кийин гана иштетишет. Менимче силерде жогорудагы шарттардын бири сакталбай калса керек, же сакталган күндө да тиги адамдын ооруп калуусу жөн эле дал келген болуу керек. Мечит сала турган жер Кыргызстанда көп эле го. Мазардын жерине муктаждык жаралгандай абалга жетише элекпиз го, али...

СУРОО: Уулум үйлөнгөнү тез өзгөрүлүп, мүнөзү катаал болуп калды. Көзү ачыкка барсам “Уулуңуздун башын келин айландырып коюптур”,- дейт. Дубасын чыгара турган дуба барбы? Эмне кылышым керек? Уулум ооруп калабы деп корком.

ЖООП: Уулуңузга дем салдырыңыз. Көзү ачыкка барбаңыз. Ыймандан ажырап калууңуз мүмкүн.

Базарда «Манзил» деген китепче бар. Ошону эртели-кеч окуп турса уулуңуз, баары жайына келет. Деги эле ысытма кылган аялдар эсинен чыгарбаш керек, ошентип жүрүп күйөөлөрүн оорукчан, абжип, акыл эси кирди-чыкты кылып алышат. Ысытма кылуу арам. Ал жиндердин аракети менен ишке ашчу нерсе. Эч бир туура жолдогу молдоке ысытма кылып бербейт. Эгер кылып жаткан болсо, молдонун кейпин кийген алдамчы деп билсеңиз адашпайсыз.
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Бир кедей киши жууркан саткан дүкөнгө кирип, сатуучудан: "Эң арзан жууркан канча? Мага алты жууркан керек, өзүмө, жубайыма жана төрт перзентиме. Менде болгону жүз сом акчам бар, ошого алтоону алсам болобу?"- деп сурайт. Дүкөнчү: "Ооба, баасы арзан болгондугуна карабастан аябай жылуу жууркандар бар. Баасы жыйырма сомдон, эгер беш жууркан сатып алсаң, алтынчысын белекке берем" - дейт. Кедей кишинин жүзүндө күлкү пайда болот, демек акчасы жетет. Беш жууркандын акчасы жүз сомду берип, алтынчы жуурканды белекке алып кудуңдаган бойдон үйүн карай кетет. Соода болгон жерде дүкөнчүнүн досу да отурган болот. Кедей киши чыгып кетээри менен дүкөнчүнүн досу: "Бул жууркандарды эң жакшы, эң кымбат жууркандар деп өткөн жумада мага 350 сом сатпадың беле?" - деп ачууланат. Дүкөнчү минтип жооп берет: "Ооба досум! Чындыгында бул жууркандар аябай кымбат, сага сатканымда да өзүнүн баасында бергем, бир сом пайда көрбөгөм. Мен Раббим менен соодалашып жатам, Анын ыраазылыгына жетүү үчүн кедей кишиге арзан бердим. Кыш жакын калды, балдары үшүбөсүн дедим. Балким анын балдарын кыштын суугунан сактаган жууркандардын себебинен, Алла Таала мени тозоктун ысыгынан сактайт. Эгер тиги кишинин кадыр-баркынын түшүп кетүүсүнөн коркпогонумда бекер эле берип салмакмын"-дейт.

"Мал-мүлкүн Алла жолунда сарптагандар, ар бир сабагында жүздөн дан (урук) алган, жети баш өндүргөн бир даана данга окшош. Алла кимге кааласа көбөйтүп берет. Алла Таала - Жоомарт, Билүүчү". Бакара сүрөсү 261 чи аят.

Абдишүкүр ажы Нарматов, Nasaat.kg

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Кадияния агымы Индиянын Бенжап өрөөнүндөгү Кадиян айылына таандык болуп айтылат. Аны негиздеген Мирза Гулам Ахмад аль Кадияний 1839-жылы, “колонизаторлорго кызмат көрсөткөн, өз элине кыянатчыл” үй-бүлөдө туулуп өскөн.

Атасы Гулам Муртада Англис өкмөтү менен тереӊ жана тыгыз алакада болуп, анын Мажлисинде орундуктун ээси болгон. 1851-жылы өз элине каршы туруп, англис колонизаторлоруна көмөк көрсөтүп, элүү атчан аскер менен жардам берген.

Мирза Гулам Ахмад урду жана араб тилиндеги кээ бир диний китептерди окуп, жана укук жаатында азыраак билим алгандан кийин, Сиялкут шаарында кызматка орношкон. Мына ошондон кийин бир канча бөлүктөн турган “Бараахину ахмадийя” аттуу китебин жайылта баштаган. Ошентип, ал өзүнүн каргашалуу дааватын 1877-жылы баштаган. 1885-жылы ал өзүн “мужаддид” реформатор деп жарыялаган. Ал эми 1891-жылы “Махдиймин”, “убада кылынган Ийсамын” деп доогер болду. Өз сөзүндө “Мен Ийсамын, мен Муусамын, мен Мухаммад менен бирге Ахматмын!”, деп айтып, бардык пайгамбарлардын абзелимин деп жар салган.
1908-жылы 26-майда Лахор шаарында өлүп, Каадиян айылына коюлган.

Мирза Гулам кесепеттүү дааватын жүргүзүүдө куулук менен иш алып барган. Иштин башында ачыктан ачык Исламга каршылыгын көргөзгөн эмес. Диний жаӊыланууну убада кылган чынчыл адам болуп көрүнгөн. Экинчи баскычта ал “махдийлик” пикирди карманса, үчүнчү этапта ал “ага вахий келип жаткандыгын” даршан салат. Бирок өз алдынча пайгамбар эмес, өзүнөн мурдагы пайгамбарды ээрчүүчү болуп келгендигин баса белгилеп, “Мууса пайгамбарды ээрчип келген Хаарун пайгамбардын” мисалындай болуп көрүнгүсү келет.
Ошол эле мезгилде ыйык Курандын аяттарын каалагандай бурмалап, колонизатор-баскынчыларга ылайык келген кесепеттүү фатвасын чыгарган. Ал фатвада “жихадтын өкүмү бүттү, ал токтоду, мындан ары жихад деген нерсе болбойт. Мына ошондуктан англис өкмөтүнө каршы индиялык мусулмандардын жихадка чыгуусу дурус эмес. Анткени, алар Аллах Тааланын жердеги орун басар-халийфалары...”, деген маани камтылган эле.

Мирза Гулам Ахмадтан кийин анын уулу жана орун басар-халийфасы Махмууд да атасынын каапырлык адашуусун жайганга, бекемдөөгө аракет жүргүздү. Ал айтат: “Биз кадиянийлерден башкасын каапыр деп билебиз. Себеби, ыйык Куранда ким пайгамбарлардын бирине ыйман келтирбесе, ал каапыр деп белгиленген. Мирза Гулам Ахмадты пайгамбар деп ыйман келтирбегендин баары Аллах Таалага каапыр болгон пенделер!”.

Кадиянийлердин адашкандын үрөнүн сепкен, жалганчы китептеринин айтуусунда, Аллах Таала Мирза Гулам Ахмадка төмөндөгүдөй вахий түшүргөн: “Мени (Алла Тааланы) сүйгөн, мага таат-ибаадат кылган пенденинин баарына, сага (Мирза Гулам Ахмадка) ыйман келтирүү, сени ээрчүү милдеттүү болот. Андай болбогон учурда ал пенде Мени (Аллах Тааланы) жакшы көрүүчү болбойт, ал пенде мага душман болот! Сени(н пайгамбарлыгыӊды) кабыл кылбагандар мына ушул айтылгандарды кабыл кылышпаса, сени (Мирзаны) жалганчыга чыгарышып, ыза-азап беришсе, аларды жаман жаза менен жазалайбыз! (Мирза ыйман келтирбеген) андай каапырларга тозокту түрмө-камак кылып даярдайбыз!”.

Кадиянийлердин туура эмес акыйда-ишенимдеринин бири: Пайгамбарчылык Мухаммад алайхис салам менен мөөрлөнгөн-аяктаган эмес. Алардын айтуусунда, үммөттүн оӊолуусу үчүн, алардын туура жолго түшүүсү үчүн зарылчылыкка жараша Аллах Таала пайгамбарларды жиберип турат. Чындыгында бул сөз, кадиянийлердин Куран аяттарын , хадистерди бурмалагандыгын жана анын натыйжасында ыймандан чыгып каапыр болгондугун далилдейт. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: “Мухаммад силердин бириӊердин атасы эмес, а бирок ал Аллахтын элчиси, жана пайгамбарлардын мөөрү. Аллах Таала ар бир нерсени билүүчү!” (Ахзааб:40). Пайгамбарыбыз алайхис салам айтат: “Менден кийин пайгамбар жок (келбейт)!” (Бухарий).

Кадиянийлердин чектен чыккан фаасыктыгын бири: Алар пайгамбарлардын макамына, хулафаи раашидинге, сахабаларга чабуул коюшат. Бейиш жигиттеринин мырзасы болгон азирети Хасан менен азирети Хусейиндердин да урматын ордуна коюшкан эмес. Мирза Гулам Ахмад Кадияний айтат: “ ...адамдар мени Хасан менен Хусейинден фазилеттүүрөөк деп айтышат. Ооба! Мен өзүмдү экөөнөн теӊ фазилеттүүрөөк деп билемин! Көп узак эмес убакытта Аллах Таала бул фазилеттүүлүктү ачыка чыгарат”.

Кадиянийлердин адашууларынын дагы бири: ыйык Куран аяттарынын маанилерин өздөрү каалагандай таризде жоромолдогону. Алардын бул жааттагы “эмгектеринин” баарын санап тизмектеп олтурууга узак убакыт керек. Мисалы катары Исраа сүрөөсүнүн 1-аятына берген кыстырмасы. Кудай Таалам айтат: “Өзүбүздүн (керемет-кудурет) аяттарыбыздан көрсөтүү үчүн Харам мечитинен, Өзүбүз чөлкөмүн берекеге тундурган Аксаа мечитине, түн ичинде өзүнүн пендесин көз ирмемде (исраа кылып) жеткирген ( Аллах Таала ар кандай кемчиликтерден) аруу! Акыйкатта Аллах Таала угуучу да көрүүчү”.

Мына ушул аятта айтылган ”чөлкөмү берекеге тунган Акса мечити” Кадиянийдин пикиринде Кадияний кыштагындагы мечит экен!!! Пайгамбарыбыз алайхис салам ошол жерге көз ирмемде (исраа кылып) жеткирилген экен!!! Жалпы тафсирчилер, тарыхчылар бир ооздон Аксаа мечити дегенде азыркы Фалестиндеги Байт ал Макдис (Кудус) мечитин түшүнүшөт.
Аалу Имраан сүрөөсүнүн 97-аятында Аллах Таала айтат: “Кимде ким (бул Харам мечитине) кирсе, ал амандыкта болот!”. Кадиянийдин оюнда бул Кадиян кыштагындагы мечит экен???!!!... Муфассирлер, ислам аалымдарынын баары бул мечиттин Маккадагы кадимки мечит экендигине шек санашпайт.

Фатх сүрөөсүнүн 29-аятында Аллах Таала айтат: “Мухаммад Аллахтын пайгамбары, аны менен биргелер кааапырларга катуу да, өз ара ырайымдуу (болушат)”. Кадиянийдин пикиринде бул аяттагы “Мухаммад Аллахтын пайгамбары” Мирза Гулам Ахмад Кадиянийдин дал өзү!!!???. Бул акыйкатсыз, туура эмес сөздөрүн ал “Таблигу рисала) китебинде жазып калтырган.
Анбия сүрөөсүнүн 107-аятында Аллах Таала айтат: “ (Оо Мухаммад!) сени ааламга ырайым (мээрим желаргысы) кылып жөнөттүк!”. Кадияний, мына ушул айтылган адам менмин деп жар салат.

Кадиянийлердин үлкөн проблемаларынын бири, кадияний агымын тутунгандарды Каабадан жана Харам мечитинен алыстатып, анын ордуна Кадиян кыштагын аларга кааба жана кыбла кылып беришкен. Ажылык милдеттин ордуна, Кадиянда жыл сайын өтүүчү конференция-жыйналышка барууну ишке ашырышты. Мирза Гулам Ахмад Кадияний айтат: “Кадиянга келүү –ажылык!”.

Мирза Гулам Ахмадтын айтуусунда ага “Ачык китеп” деп аталган Куран китеп түшүп, ал эле эмес ага башка пайгамбарларга караганда көбүрөөк түшкөн. Ал өзүнүн туура эмес пикирлерин жазган “Бараахиину ахмадийя”, “Изаалатул аухаами”, “Хакийкатул вахйи”, “Сафийнату Нуух”, “Таблиигу рисаала”, “Хутбатун илхаамийя” аттуу китептерин жазып калтырган.
Кадияний мындай дейт: “Өмүрүмдүн көпчүлүк бөлүгүн Англис өкмөтүн колдоого жана жардам берүүгө багыштадым. (Мамлекетти басып келген баскынчыларга каршы күрөш болгон) жихад маселесин жокко чыгаруу боюнча, ошол эле учурда Англис өкмөтүнө баш ийип, итаат кылуунун милдеттүүлүгү туурасында бир канча эмгектерди жаздым. Алардын баарын бир жерге чогултса элүү кампаны толтурган болоор эле. Бул китептердин бардыгы араб өлкөлөрүнө, Мысырга, Шамга, Кабулга, Румга жайылтылды”. Тиряакул кулууб китеби, 15-бет. Мирза Гулам Ахмад Кадияний.

Башка учурда мындай дейт: “Мен жаш убагымдан бери эле –бүгүн алтымыштын ашын ичип олтурам- тилим жана калемим менен мусулмандардын жүрөгүн Англис өкмөтүнө бурууга, аларга жакшылык каалоого, аларга махабатын ойготууга аракет кылып, жихад кылып келем. Мусулмандардын наадандары динден деп билген “Жихад” түшүнүгүн алардан алыстатам. Анткени, бул түшүнүк аларды Англис өкмөтүнө болгон чын ыкыластуулуктан тосуп келет”. Шахаадатул Курьаан китебинин тиркемеси, 10-бет. 6-басылышы. Мирза Гулам Ахмад Кадияний.

Ахмадийлердин негизги акыйдавий ишенимдери:

• Аллах Таала орозо кармайт, намаз окуйт, уктайт, ойгонот, жазат, ката кетирет, аялдар менен жыныстык мамиледе болот. (Мавсууьа муяссара 1\417)
• Кадиянийдин айтуусунда анын кудайы англис жана англис тилинде сүйлөйт;
• Пайгамбарчылык Мухаммад пайгамбар менен бүткөн эмес, зарылчылыкка жараша Кудай Таала пайгамбар жиберип турат. Мирза Гулам Ахмад пайгамбарлардын эӊ пазилеттүүсү.
• Жебирейил периште Мирза Гулам Ахмадка вахий алып келип турган. О.э. Мирзанын илхамдары Куран сыяктуу эле мааниге ээ.
• Алардын дини жаӊы дин. Мирза Гуламды ээрчигендер сахаба болуп саналат.
• Арак ичүү, апийим, ар кандай наркотикалык азыктарды кабыл кылуу адал.
Мирза Гулам Ахмадты каапырга чыгарууга негиз болгон себептер:
• Пайгамбарчылыкка доогер болуусу (өзүн пайгамбар деп жарыялоосу). Ким Мухаммад пайгамбар алайхис саламдан кийин өзүн пайгамбармын десе, ыймандан чыгат;
• Баскынчыларга жардам берип, жихадтын шариаттуулугун мансух , өкүмү өчкөнгө чыгаруусу;
• Меккеге боло турган ажылыкты жокко чыгарып, Кадиянга буруусу.
• Аллах Тааланы адамга окшоштуруусу;
• Танаасух жана хулуул акыйдасын кармануусу. Танаасух дегени адамдын жаны бир заттан башка затка көчүп жүрө берүүсү. Хулуул дегени жандын башка денеге орношуусу;
• Аллах Тааланын перзенти бар, Мирза Гулам Ахмад өзү кудайдын баласы деген ынанымда болуусу;

Ахмадийлердин жайылуусу, орун алган жерлери:

• Кадиянийлердин көпчүлүгү азыркы учурда Индияда, Пакистанда жашашат. Азыраак бөлүгү Израилде, араб ааламында жашашып, өздөрү жашаган аймактарда сырткы баскынчыларга жардам берүүнү негизги иши катары карашат.
• Кадиянийлер Африкада жана кээ бир батыш өлкөлөрүндө активдүү даават иштерин алып барышат. Африканын өзүндө эле 5000 (беш миӊ) ден ашуун диний ишмери кызмат кылат.
• Англия өкмөтү кадиянийлерди өзүнүн калкалоосуна алып келет. Аларды кызматтарга коюуга, аскердик жогорку чиндерди берүүгө мүмкүнчүлүк беришкен.
• Кадиянийлер Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Бишкекте жана Ошто жамааттары бар. Карасуу районуна караштуу Кашкар-Кыштак айылында активдүү мүчөлөрү бар экендиги ММКларда кенен эле айтылып келет.
• Алар Курандын кыргызча, орусча жана өзбекче котормолорун чыгарышып, КР ЖКсынын депутаттарына белекке беришкен. КР аймагында жайылган. Кыргыз муфтиятынын фатва бөлүмү Бул котормолорду окуганга жараксыз деп тапкан.

Жыйынтык катары айтыла турган кеп, кадияний (ахмадий) жамааты мусулман жамаатына кошулбайт. Алардын мусулман жамаатына кошулбаган диний азчылык экендигин эн биринчилерден болуп Д/ Мухаммад Икбаал айтып чыккан. Мына ошол убактан бери бул жамааттын мусулман динине эч таандыгы жок, каапыр жамаат экендигин бардык уламалар, диний башкармалыктар, Ислам академиялары тастыктап келишет.
1953-жылы Пакистанда анда элдик көтөрүлүш болуп, ошол убактагы Пакистандын тышкы иштер министри кадияний агымынын өкүлү Зафарулла Хан жумуштан четтетилип, кадиянийлерге диний азчылык деген өкүм берилсин деген талаптарды коюшкан, жана революция максатына толук жеткен.

1973-жылы Макка шаарындагы Бүткүл Ислам ааламынын Лигасында жогорку мартабалуу конференция болуп, ага Ислам ааламынан муфтияттар, диний уюмдар, түзүмдөр катышкан. Конференция төмөндөгүдөй жыйынтык менен чыккан: “Кадиянийлер динден чыккан каапыр, мусулманчылыкка тиешеси жок жамаат. Мусулмандарга алардын айлакердигинен сактануусу милдеттүү. Алар мусулмандардын мазарларына коюлбайт!”.

Кудай Таалам бул адашкандардан сактаган болсун.
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш


Чубак Жалиловдун төшөк маселеси тууралуу оңтойсуз суроолорго берген жооптору эч кимди кайдигер калтырбаса керек. Төмөндө төшөк, сүйүү темалары тууралуу дин аалымы эмне деп айтканына көз жүгүртөлү

– «Эркек аялынын уруксаты менен уруктугун аялдын жыныстык мүчөсүнүн ичине эмес, сыртка түшүрсө болот» деп айткансыз. Себебин түшүндүрүп бересизби?– Ал туура. Аял толук ырахат алыш үчүн эркек бардык аракетин көрүүгө милдеттүү. Өзүнүкүн бүтүрүп ары карап жатып алса, тиги чала өлгөн жыландай калып калса, кыяматта моюнуңа асылат. Сен ойлойсуң, сайгылап койсо эле бүтүп калат деп. Аны менен бүтпөйт. Пайгамбарыбыз айткан: «Силер аялдарыңарга мал ашкандай ашпагыла»,- деп. Мал чуркап келип аша берет. Аялыңарды даярдагыла, өбүшкүлө, жакшы сөз айткыла, ушундай болсун «марага» бир жете тургандай болгула дейт. Аялдардын оорусунун 99 пайызы эркектерге – «ходячий аптекага» тиешелүү. 

– Менин иним 4 күн мурун үйлөнгөн. Келинибиз кыз чыкпай калды. Анан жеңелери аны бузган жигитке алып барып беришти. Ал эми иним талак бербейм деп жатат, эмне кылуу керек?– Акмакчылык-акмакчылык жана шермендечилик. Ошол жеңелеринин аңдыганы бул «позор», ал нерсе жубайлардын ортосунда гана болуусу шарт. Дагы шейшебин «реклама» кылып жууп жайып койгондугу андан бетер шермендечилик. Аны бузган балага алып барып бериш үчүн сөзсүз иниңе текшертип алыш керек беле? Алдыңбы, ошону менен жашап кал. Сен деле «святой» эмессиң, менимче. 

– Үйлөнөйүн десем акча жок. Туугандарымдан сурасам алар беришпейт. Бутка туруп алып, анан үйлөнсөм болобу?– Бутка тургандай «инвалидсиңерби?» Бутуңа тургуча «башка жагың» турбай калат.

– Менин сүйлөшкөн кызым бар. Намаз окуйт. Мага өңү бир аз жакпайт. Ал үйлөнөлү дейт, мен да каалап турам. Кийин өкүнүп калбаймынбы?– Өңү жакпаса, жага турганын изде. Анын өңү менен эсептешип жаткан болсоң, демек, аны сүйө элексиң го. Сүйгөн болсоң маймыл болсо деле көзүңө жакшы көрүнүп тура бермек.
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

��

✍��Замана кандай каары кандай кенен,
Закымдап учкан сайын түбү терең ...
деген Кылыгул атабыздын ыр саптары менен баштасак. Замандын кеңдиги тар болуп,тереңдиги канча жандын ыйманын, уятын,адеп -ахлагын жутуп жаткан учурда жашап жаткан учурубуз деп айтсак жаңылышпайт элек. Заманыбыз өнүгүп,илим -техника ушундай жетишти дейсиң, көзүң элестете албаган,кулагың угуп көрбөгөн жаңылыктары күндөн-күнгө чыгып таң калтырып келе жатат. Биздин заманды бир аз жыйырма,отуз жыл мурдараак заманга салыштырсаң асман менен жердей болуп калды. Мурда бир телефон чанда гана,түстү сыналгы (телевизор) кездешчү. "Оо аябай керемет буюм экен,зымсыз алыстагылар менен сүйлөшүп,токсуз каналдарды өткөрүп олтура берет экенсиң "-деп таң калчуубуз. А азырчы? Үй сайын ашыгы менен үч -төрт телефон,сыналгы, компиютер болуп калды. Ошол зымсыз деп таңданган интернет байлынышы бүт дүйнөгө жипсиз уулу торун жайып салды. Жипсиз(жипсиз чалынып андан чыгалбай)  дегендей, интернет деңизи суусуз  дүйнөнү каптап,канчалары чөгүп,жашоосу ууланып жол таппай адашкандары канча. "Ата -апа "-деп тили чыккан жаш баладан баштап,бир буту гөрдө,бир буту төрдө жашы анчага барып калган ата -апаларыбыздыда кишенсиз кулуна айлантты. Жаштарды айтпай эле коёолу сөз жок!  Адамзаттын руханий жактан оорусуна айланды,"мен ачка калсам да ,интернет жашасын,чөнтөктүн шору,дүкөнчүнүн жолу ,"Оо,мага интернет деген даарыңыз барбы даро колдонбосом өлүп калчуудаймын "-деген абалга келип калдык ... Бир күндө үч,төрт аз колдонгону,а болбосо тынымсыз,мүнөттөп ошо менен уктап ошо менен таң аттырып,жашообуз күндөн-күнгө максатсыз жашоого айланды. 
Маймылды көрүп калсаңыз албетте күлөсүз э..анын атына заты жарашкан турушу,ичиши,жеши айтоор  бардык кыймылы өзүнө төп келишкен. Өкүнүчтүүсү биз да ошол маймыл сыяктуу болуп калдык сырттан телефон кармаган адамдарды байкап көрсөңүз дал ошондой жүрүм туруму. Эмнени ичип,эмне айтып жатасың укпайт да сезбейт да.
Айрыкча жаштыктын жалыны күйүп,жаштык-мастык дегендей жаш жеткинчек,орото жаш курактагылар оңго ,солго буттарын тарта турган убакта бат эле интеренет кулуна айланып,жашоосунда көрбөгөн көргүлүктөр,бузукулук тасмаларды көрүп өз жашоолоруна пайдаланып өмүрүн,жаштыгын текке кетиришүүдө.

Бойдок жаштарыбыз! Кайсы жерде бойдок  кыз же бала интернет менен жалгыз калса сөзсүз үчүнчүсү шайтан болот!
Интернет бир ооруу болду атаны баладан,апаны кызынан,күйөөнү аялынан ажыратып салууга себепчи болуп ,оңой эле "Талак "-деп канчасынын үй -бүлөөсү кыйроодо.

Адамзаттын эки байлыгы бар бири ден-соолук болсо,экинчиси убакыт! Адам баласы байлыгын интернетке сарптап жатканы өкүнүчтүү!

Убакыт менен адамзаттын мээрим тамчысын уурдап ,үй-бүлөөдө ата-эне балга, бала ата -энеге көңүл бурбай,ар ким өз дүйнөсүндө өз көйгөйү менен жашап калгандай.
Туугандык мээримди үзүп бирин -биринен кабар алуу күндөн -күнгө жогулууда.
Үммөттү аалымдардан түзмө -түз сүйлөшүп маектешүүдөн  махруум кылып тосуп койду!

Ал эми жашоонун карасы,агы,жакшылыгы -жамандыгы коштолгондой интернет дүйнөсүндө ар жеринде жарытып турга жарыгы,тактап айтканда жакшы жактары да бар. Эгер билсек акылы бар адам үчүн бул -зор мүмкүнчүлүк туура пайдаланып өз издегениңди таап жашоодо ийгиликтерге жетишсең болот. Куран баян угуп издген илимиңди таап,бир аз болсо да ыйманды бекемдеп алууга  болот.

Эң чоң пайдаларды көп,ал үчүн адам ойлонуу керек..
М: Кыргызстанда туруп эле дүйнөнүн каалаган жериң менен сүйлөшүп коёсуң. Бул да Кудуреттүү Жараткандын чоң нематтыдыр ..
Болгону адамдын өзүндө кеп...
Бирок бул ачуу чындык...) акылду адамды да ,билип, сезип турса да өзүнө сыйкырлап алган сыяктуу,кирген адам убакытты уттуруп кандай өткөнөнүн өзү сезбей калат. Балким бул да Жараткандын сыноосудур Кыямат жакындаса азгырган иштер,бузукулуктар,илим -техника өнүгүшүн кабарлап өткөн хадистерде...

Сөзүбүздүн аягында эмне демекчибиз туугандар!  Ким эмне көрүп,эмне кылып,эмнени жазып,эмнени угуп,эмнени жекизип,эмне менен алек болуп жатат баарысын Жараткан Көрүп,Угуп,Байкап тураарын эч унутпаң! Бул жашоонун аягы бар,эч ким андан качып кутула албайт.
Башка акыйкатка көз жумуп коёрсуз,бирок өлүм ачуусуна көз жума албайсыз. Бир күн келет сизден сурабай эле эмнени көрсөңүз ошого көзүңүз, эмнени сүйлөсөңүз тилиңиз,эмнени кылсаңыз, кайда бассаңыз колуңуз -бутуңуз күбө болуп баарсын айтып берет.
Ошон үчүн ойлон бир тууганым ал күн али келе элек, сенде мүмкүнчүлүк бар баарысын оңдоп түзөөтүгө!
Биздин жашоо бир эшиктен кирип экинчи эшиктен чыгып кете турган жашоо. Убакытты туура пайдаланып интернет торуна түшүп калуудан өзүңүздү сактаңыз!

�� _Насиба Абдуллаева_

��‍��‍��‍��«БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ»

Технологии Blogger.