Halloween party ideas 2015
Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Пайгамбарыбыз саллаллооху ъалайхи ва саллам айтат: Кайсыл адамдын башына кыйынчылык келсе, кайгы-капа оор сыноолору менен бастырып келсе ушундай деп айтсын :
“Оо, Кудай Таалабыз ?!
Албетте мен Сенин пендеңмин .
Сенин кулуңмун !
Менин үстүмдө сенин өкүмүң
мажбуур түрдө өтүүчүдүр .
Сенин ар бир улуу атың менен,
Өзүңдү тааныткан ысымдарың менен,
Сен жараткан маклуктардын бирине үйрөткөн
атың менен, Өзүңдүн гана астыңда
эч ким билбеген гайып илимиң менен жашырып койгон улуу Даражаң менен,
КУРАНДЫ жан дүйнөмдүн тынчтыгы
көзүмдүн тынчтыгы кылууңду,
кайгы жана капаны жүрөгүмдөн чыгарып,
жеңилчилик жана жыргал жашоого, бактылуу күндөрүмө алмаштырып бергин !”- деп айтсын. Бул дубаны эрте менен кечинде, жок дегенде күнүнө бир ирет Аллага кайрылып дуба кылып турсак
Аллах Таалам кабыл кылат сөзсүз .

Эгерде ушул хадистерди, багыттарды, баяндарды угуп туруп да жашообуз оңолбой жатса билиңиз татыктуу үммөт боло албай жатабыз, өзүбүз дуба кылууда алсызбыз,
өзүбүз себепчибиз ..

Акча бер, саартан кечке изден деген жок,
ушул дубаны эле айтып кой
Сага жашоону Мен беремин деп жатат .
Мени ыраазы кылуунун гамын кылсаң,
сенин гам-кайгыңды Мен кетиремин деп жатат.
Сахаабалар бул хадисти угушуп:
– Эй Аллахтын Элчиси бул дубаны жаттап алайлыбы?- деп сураганда Пайгамбарыбыз:
“Ооба, муну уккан ар бир адамга
жаттап алуу ваажип – деди .

Демек, бүгүнкү күнүбүздөгү кеңири тарап кеткен ичи тардык, жан дүйнөнүн тардыгы,
стресс, нервный болуубуздун кетүүсүн кааласак, кайгы-капа карыздан кутулууну кааласак көбүрөөк аракет кылайлы .
Айтышатго: Бул дүйнөдө бир гана адам сени бийиктерге көтөрүп, эң төмөндөргө түшүрөт.
Ал өзүңсүң !-деп.
Дүйнө менен Ыйман амалы тең келип бир убакта келип калса ыйман амалын ойлонбостон тандай берейли. Ушул ишти бүтсөм анан окуп аламында, орозо кармасам иштер калып кетет,
азыр сезондо бир рейс ташып алайын,
ушул товарды сатып бүтсөм анан намаз окуймун
азыр пайда көбүрөөк болуп жатат – деп
акылга салып жүрбөйлү. Сиз каяктан билесиз
ошонун сизге сөзсүз пайда берээрин ?
Бакытты дүйнөдөн, мал-мүлк ушул сыяктуу утурумдуу өтүп кетүүчү нерселерден бактылуулук издесеңиз убактылуу бактылуу болосуз. Убактылуу нерсенин арты да убактылуу. Андыктан түбөлүктүү бакытка
умтулайлы, түбөлүк бакыт кандай жакшы жер)!
Сиз пайда – зыянды бере албайсыз
Аллах берет .
Сиз гам-кайгыны чече албайсыз
Аллах гана кетирет тууганым !

Аллах Таалам амал кылууга тоофик берсин,
тоофик бербесе эч бирибиз
амал кыла албайбыз .
Асслааму ъалайкум ва
рохматуллоохи ва барокатух .

~Али Оши атайын “Formula.Kg”сайты үчүн..

“БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ”

Запись КАЙГЫҢА ДАБА БОЛУУЧУ ДУБА впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Абу Зарр ал – Гиффаари (рози Аллаху анху)нун айтымында: Алланын Элчиси тарабынан берилген риваятта анын Раббы (Алла Таала) айткан экен:

«О, менин пенделерим! Зулумдукту мен өзүмө да силерге да арам кылдым, андыктан бир-бирине зулумдук кылбагыла!

О, менин пенделерим! Мен түз жолго салгандан башкаларыңар баарың адашкансыңар ошондуктан менден (гана) туура жол сурангыла, ошондо мен силерди туура жолго саламын.

О, пенделерим! Мен тоюндургандан башкаңар бүт баарыңар ачкасыңар, ошондуктан Менден азык сурагыла, ошондо мен силерди азыктандырам.

Оо, пенделерим! Мен кийиндиргенден бөлөгүңөр баарың жылаңачсыңар, ошондуктан менден кийим сурагыла, ошондо мен силерди кийиндиремин.

О, менин пенделерим, силер күндүр- түндүр күнөөгө батасыңар. Мен бардык күнөөлөрдү кечиремин, анда Менден (гана) кечирим тилегиле, Мен силерди кечиремин.

О, менин пенделерим! Силерге Мага зыян келтиргидей эч кандай зыяндын түрүн кыла албайсыңар жана Мага пайда кылгыдай эч кандай пайда да келтире албайсыңар.

О, менин пенделерим! Силердин алгачкыңар болсун же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер 1 болсун силер баштан – аяк бардыгыңар араңардагы эң бир таза, эң ыймандуу бирөөнүн жүрөгүндөй тап-таза ыймандуу болсоңор да ал Менин Падышалыгымды (мүлкүмдү) эч кандай өлчөмдө көбөйтө албайт.

О, Менин пенделерим!
Силердин алгачкыңар болсун же акыркыңар болсун, инсаныңар болсун же жиндериңер болсун, силердин бардыгыңар тең баштан-аяк араңардагы эң ыплас бирөөнүн жүрөгүндөй болсоңор да ал Менин Падышалыгымды (мүлкүмдү) эч кемите албайт.

О, Менин пенделерим! Силердин алгачкыңар же акыркыңар болсун, инсаныңар же жиндериңер болсун бардыгыңар баштан –аяк бир жерге чогулуп алып тилек тилеп Мага кайрылсаңар, а Мен болсо ар бириңе эмне тилегиңер болсо да ошонун баарын берсем- бул, Менин колумдагыны: ийнени деңизге малгандай гана (деңизге малып кайра алганда ийнеге жуккан тамчы суудай гана) кемите алат.

О, менин пенделерим! Мен силердин эмне кылганыңардын баарын көрүп –билип турамын, жана ошонуңарга жараша, ар кимиңерге өз энчиңерди беремин. Ошондуктан ким жакшылык тапса-(акыретте Бейишке кирсе) ал Алланы мактасын, ал эми ким андан башканы тапса2 ал өзүн-өзү гана күнөөлөсүн!
(Муслимден).

“Баардык мактоо – Эгебиз, асмандардын Эгеси, жердин Эгеси жана ааламдардын Эгеси – Аллахка таандык. Асмандарда да, жерде да улуктук – Ага таандык. Ал Мартабалуу, Даанышман!” (Жаасия – 36 аят)

Эй пендем ?
Билем сен мээримдүүлүккө муктажсың, Мээримдүүмүн Мен!
Билем сен коркосуң, ал Му’мин Баардык нерселерге амандык, тынчтык, бейпилдик Берүүчү менмин!
билем сен күнөө кыласың, кайгырасың, күнөөңдөн арылгың келет, Гофуур – күнөөлөрдү кечирүүчү Менмин! Гоффаар – өттө көп кечиремин ! Афувв – кечиргенди Мен жакшы көрөмүн !
Адилеттүүлүккө муктажсың сен, Адл, Адилеттүү менмин !
Сен жумшактыкты жактырасың, ал Халиим – Сылык, Жумшакмын Мен!
Билем бирөөнүн жардамына муктажсың, ал Валий – жардам берүүчү досуң Менмин! Коркоксуң сен – Хаафииз – Өз Паанамда сактоочо Менмин !
Сен бир нерсе кылаарда бирөөгө муктаж болосуң, Мен – Кадрмын, Баардык нерсеге өзүм эле жетишем!
Кантип жетишесиң эй Аллах ?
Анткени Мен Муктадирмин, Өтө кудуреттүүмүн, Ахадмын жалгызмын, ал Ваахид жападан жалгызмын, Эч кимге, эч нерсеге муктаж болбогон ас Сомаад менмин !!

Бирок эй пенделерим күнөө кылсаңар – Каардуумун, ал Мунтаким Өч алуучумун !
Эгер тообо кылсаңар – Афувву каталарды жууп жиберүүчү, Ар-Роуф – өттө Мээрбанмын! Билем курсагың ачат – ар Роззаак ырыскы берүүчү менмин ! Аллах Таала сиз бизге дагы эмне кылып берсин ?!

Түндү бердим укташ үчүн, күндүздү бердим иштеп-эмгектенүү үчүн, ибаадат үчүн, жерлерди жумшак кылып бердим, үйлөрдү салууңар үчүн !

Аллах Таалам сиз бизге дагы эмне кылып берсин ?
“Оо адамдар ! Аллах силерге берген жакшылыгын эстегиле: Силерге асмандан жана жерден ырыскы бере турган башка Жаратуучу барбы ? Аллахты таштап кайда бара жатасыңар?” (Фаатир 3).

Албетте инсан жалгыз өзү ар түрдүү окуяларды, кыйынчылыктарды, кайгы капаларды жеңе албайт, анткени инсан алсыз күчсүз жаралган, бир гана Роббисине таянып ага ишенип, бардык ишти ага тообокел кылып тапшырганда гана жеңе алат, адам баласы бир мусийбат каптаган кезде анын айласы бир гана Аллахка тапшыруу, «Аллахка гана тообокел кылгыла, эгер момун болсоңор».(5:23).
Ошон үчүн бир гана Кудуреттүү жана бардык күчтүн ээси болгон Аллахка гана таяналы, бардык кыйынчылыктан куткаруучу жалгыз Өзү, ал эми урааның ушул сөз болсун: «Бизге Аллах жетиштүү ал эң жакшы колдоочу», эгерде мал -мүлкүң азайып карызың көбөйсө, кирешелериң топтоп жумушуң жүрбөй калса анда: «Аллах жетиштүү. Ал эң жакшы колдоочу» деп чакыргын. Эгерде кандайдыр душмандан коркунуч болсо же заалым инсандан коркунуч келсе, же болбосо бир кырсыкка кабылсаң анда: «бизге Аллах жетиштүү Ал эң жакшы колдоочу» деп чакыргын. «Роббиңдин жетекчилиги жана жардамы жетиштүү». (25:31)

Запись ЖАРДАМДЫ БИР АЛЛАДАН СУРА! впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

 

Бир учурларда илим-билимдин артынан сая түшүп, өмүрүн сабаттуу болууга, акыйкатты издеп табууга арнаган бир пенде устатына 20 жылдан ашуун убакыт кызмат кылат. Бир күнү устаты шакиртин жанына чакырып, андан эмнелерди үйрөнгөнүн сурайт. Ошондо шакирти эч нерсеге алмашкыс <<Жети чындыкты>> үйрөнгөндүгүн мындайча тизмектетип айтып берет:

🏻Биринчиси:Жашоодо адамдардын чын көңүлдөн сүйүп, дос күткөн нерселеринин дээрлик баары, тилекке каршы, жарым жолдо жалгыз таштаганын байкадым. Мындан улам, бул дүйнөдө эле эмес, тиги дүйнөгө сапар тарткан учуруңда да сени жалгыз-жарым калтырбаган, ишенимдүү, чыныгы досту издедим. Ал эми чыныгы дос деген өз ээсине кайтарымдуу, пайдалуу, жакшы иштер экенине көзүм жетти. Булар түбөлүктүү өмүр жолундагы адам баласынын эч түгөнбөгөн жан азыгы жана чыныгы достору болуп эсептелет.

🏻Экинчиси:* Көпчүлүк адамдар ушул беш күндүк өмүрүндө байлыктын артынан сая түшүп, мал-мүлк топтоонун аракетинде болушат. Топтогон байлыгын атайын сактоочу жайларда сакташып, атүгүл, жоготуп албоо үчүн колдон келген бардык чараларды көрүшөт. Айрымдарына байлыгына, атак-даңкына, аброюна жана сулуулугуна чиренишсе, а мен болгон байлыгымды жана күчүмдү Жараткан Аллах Таала ыраазы болгон иштерге жумшоону, көңүлүмдү жалныз гана Аллах Тааланын сүйүүсүнө арноону үйрөндүм.

🏻Үчүнчүсү:Бул жалганда адам баласы көбүнесе көрпенделик кылып, байлык, мансап, атак-даңк үчүн башкалардын эле эмес, өз абийирин дагы аштай төгүп, арзыбаган нерселерге жетүүгө жан үрөп келишет. Атүгүл, адамдардын көпчүлүгү атак-даңкка жетүү үчүн ыплас жолжорду пайдаланышып, башкаларды басмырлаганга чейин барышат. Арийне, көз ирмемчелиу бул дүйнөдө адам баласы акыл калчап, адептүү болуп, жамандыктан сактанып, жакшылыкка жанашуу аркылуу гана өзүнүн кимдигин сактап калаарын байкадым._

🏻Төртүнчүсү:Адам баласы эртели-кнч бири-биринин кемчиликьерин аңдуу менен алектенгенин жана балдай ширин жашоосун ууга алмаштырып жатканын көрдүм. Терс көрүнүштөрдүн негизги булагы- менменсинүү, өшүм билемдик, көралбастык жана текеберлик сыяктуу жаман сапаттар экенин байкадым. Ошонжо жан дүйнөмдү аруулап, бардыгы менен достошуп, бакубат турмушта кубанычка бөлөнүп, терең ишенимде жашоонун жолун таба алдым.

🏻Бешинчиси:Адамдар эмнегедир өздөрүнүн кетирген кемчиликтеринин себебин дайыма башкалардан издешет, башкаларды айыптаганга аракеттенишет. Ошентип, кемчиликтерден кутулууну ойлошот. Чындыгында, адам баласынын башына кандайжыр бир жамандык келсе, баары өздөрүнүн жасаган иштеринин айынан экенин билишпейт. Мына ушулардын баарын туюп, өзүмдү өшүм таразалап, напсилеримдин каалоолорун тыйып, жаман жоруктарга баш бакпоого, жамандыктын торуна түшпөөгө аракеттендим._

🏻Алтынчысы:Адам баласы бир сындырым нан үчүн жана көртирликтин айынан жаман-жакшыны ылгабай, түрдүү зорлук-зомбулуктарга барышууда. Мындайлар, биринчиден, башкалардын акысын жеп, жокчулукка кириптер кылып, күнөөгө батып жатышкан болсо, экинчиден, ушул жоругу үчүн улам ойлондуруп, кейитип, түйшөлткөн азапка туш болушат. А бирок чындыгвнда, адам баласы уруш-талашсыз, ынтымак-ырашкерликте жашаганда, Кудайдын берген ырыскысына каниет кылып, ысырапсыз пайдаланганда, баары бакубат турмушта жашамак.

🏻Жетинчиси:Адам баласы бул дүйнөдө дайыма бирөөнө таянууга жана ишенүүгө муктаж. Айрымдар чыныгы бейпилдикти, бакытты байлыктан, мансаптан, сымбаттан ж.б.у.с. утурумдук муктаждыктардан издегендиктен, аларга толугу менен ишенип, туруктуу таяныч катары карашат. Мен болсо Аллаз Таалага болгон бекем ишенимим, Ага болгон тунук сүйүүм аркылуу негизги таянычты таба албадым, жалгыз гана Аллахтан жардам сурадым. Мына ошентип, чекстз ишенимди жана бейпилдикти, бакытты жолуктурдум…

Шакиртинин <<Жети чындыгын>> баштан аяк кунт коюп уккан устаты мындай дейт: “Баракелде, уулум! Абдан таамай белгиледиң. Адам баласын бул дүйнөдө жана Акыретте чыныгы бакытка алып баруучу нерселердин баары сына ушул сен айткан жети чындыктын айланасында экенин баамдадым.

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

📌Даңк жакшы, бирок былыгы чыкса балжып кетет. {А.Доде}

📌Даңк- пайдасыз байлык; кымбатка туруп, бат чирийт. {О.Бальзак}

📌Бирөөнүн бактысына сук арткан адам, эч качан бактылуу болбойт. Өзүңдөн озуп кеткен адамдар оюңа келгенде, өзүңдөн артта калгандардын тагдырын ойлоп көр. {Сенека}_*

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

📙 Турмуш сабактары…

👨👩👧👦 Бактылуулук формуласы

Запись ЖЕР ҮСТҮНДӨГҮ ЖЕТИ ЧЫНДЫК впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

ТАМАК КОШУЛМАЛАРЫ

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты саткоо уюмунун аныктамасына ылайык тамак-аш азыктарынын сакталуу мөөнөтүн, келбетин жана даам сапаттарын узакка сактоо үчүн атайын кошула турган, затында жейилбеген, табигый жана химиялык заттардан даярдалган аралашмалар тамак кошулмалары деп аталат. Азыр дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүндө 500дөн ашуун тамак кошулмаларыколдонулат.

Тамак кошулмаларынын кесепетин, кошуу өлчөмүн БУУнун алдындагы тамак кошулмалары боюнча эксперттердин бириккен комитети (ФАО), Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму көзөмөлдөйт.

Адамдын жана анын келечек муундары үчүн келтирген зыяны илимий далилденген тамак кошулмаларын өндүрүүгө тыйуу салынат. Тамакка кошулуучу заттар анын технологиялык эффекти үчүн  минималдык өлчөмдө гана кошулуусу зарыл.

Эл аралык коомчулук тарабынан кабыл алынган тамак-аш коопсуздугун камсыздаган жана дүйнөлүк соодага ыңгайлуу «Кодекс Алиментариус»  («Codex Alimentarius» «Тамак-аш кодекси») документинде тамак кошулмалары төмөндөгү аталышта катталган:

Бойоктор (Е100 – Е182) табигый, синтетикалык жана  минералдык (органикалык эмес) тамак азыктарына керектүү түстүү берүү, аны күчөтүү жана сактоо үчүн  жалгыз жана аралашма түрлөрүндө колдонулат. Мөмө жана жемиштердин ширелери,кофе, какао, шафран, куркума, паприка жана башка өсүмдүктөр бойокко кирбейт. Азыктын түсүн калыбына келтирет жана күчөтөт.

Е120  –   Кармин (Carmines).Бойок. Харам. Курт-кумурскалардан, кошениль кенесинин канынан алынат. Ичимдиктерге, суусундуктарга, торт, балмуздак, ж.б. кондитер азыктарына кошулат.

Е132  –  Индигокармин (Indigotine). Бойок. Күмөн. Жаныбарлардан   да алынуусу мүмкүн. Ичимдиктерге, суусундуктарга, кондитер азыктарына кошулат.

Консерванттар, кислоталар, негиздер жана туздар(Е200 – Е299 )тамак азыгынын кычкылдуулугун өзгөртүү, азыктын щелочь гидролизи жана тамактын сакталуусун камсыз кылуу үчүн колдонулат. Азыктардын сактоо мөөнөтүн узартат.Буларды сүт, май, ун, балдар тамагын өндүрүшүндө иштетүүгө тыйуу салынат.

Антикычкылданткычтар (Е300 – Е399)тамактын, май азыктарынын  кычкылдануусун алдын алуу үчүн колдонулат.Ачып кетүүдөн сактайт.

Стабилизаторлор, коютуучулар, текстуратолор жана жууручу агенттер(Е400 – Е499) даяр азыкта белгиленген консистенцияга жетишүү жана аны кармап туруу үчүн колдонулат.Азыктын берилген консистенциясын сактайт.

Е422  –  Глицерин (Glycerol). Нымдуулукту кармоочу агент, койутуучу. Күмөн.Жаныбарлардан   да алынуусу мүмкүн.

Е441  –Желатин (Gelatin). Койутуучу, стабилизатор, желирующий агент.  Харам.Жаныбарлардан алынат. Айтмакчы, эгер уруксат берилген, шариат талаптарына ылайык союлган  жаныбардан, деңиз өсүмдүктөрүнөн алынганы адал.

Е471  –  Май кислоталарынын моно- жана диглицеридтери (Mono-  and diglycerides of fatty acids). Эмульгатор, стабилизатор. Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472а  –  Глицерина, уксус жана май кислоталарынын эфири (Acetic and fatty acid asters of glycerol). Эмульгатор, стабилизатор.  Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472b  –Глицерина, сүт жана май кислоталарынын эфири (Lactic and fatty acid esters of glycerol). Эмульгатор, стабилизатор.Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472с  –Глицерина, лимон жана май кислоталарынын  эфири (Citric and fatty acid esters of glycerol). Эмульгатор, стабилизатор.Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472d  –Май жана вино кислоталарынын моно- жана диглицеридтери, (Tartaric acid esters of Mono- and diglycerides of fatty acids). Эмульгатор, стабилизатор. Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472e  –Глицерина,  диацетилвин жана май кислоталарынын эфири (Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol).Эмульгатор, стабилизатор. Күмөн.Жаныбарлардан   да алынат.

Е472f  –Глицерина жана вино, уксус жана май кислоталарынын аралашма эфири (Mixed tartaric, acetic and fatty acid of glycerol). Эмульгатор, стабилизатор.  Күмөн. Жаныбарлардан алынат.

E478 – Лактлирленген май кислоталарынын глицерини жана пропиленгликоля эфиры (Lactylated fatty esters of glycerol and propylene glycol). Эмульгатор. Күмөн. Жаныбарлардан алынат.

Эмульгаторлор (Е 500 – Е599) Табигатта аралашпоочу заттарды аралаштырат. Мисалы суу менен майды.

Е542 – Сөөк фосфаты (кальций фосфаты) (Bone phosphate) (essential Calcium phosphate tribasic). Эмульгатор, бөлтөктөнүүгө каршы жана ным кармоочу агент. Харам. Сөөктөн өндүрүлөт.

Ароматизаторлор, даамданткычтар (Е 600 – Е699) тамак азыктарына өзгөчө даам берүү үчүн колдонулат. Бирок буга спиртте демделген, көмүр кычкыл ширелер, сироптор, вино, коньяк, ликер ж.б.у.сяктуу азыктар кирбейт. Ошондой эле табигый азыктарга кошумча даам берүү үчүн сүт, нан, нак ширелер, какао, кофе жана чай колдонууга тыйуу салынат. Ароматизаторлорду бузулган азыктын даамын оңдоого колдонулбайт.

Көбүк баскычтар(Е 900 – Е999)Көбүрүүнүн алдын алат жана токтотот.

Глазирователдеразыктардын бетин жылтыратуу жана жылмалоого колдонулат.

Е904 – Шеллак (Shellac). Глазирователь.  Харам. Курт кумурскалардан алынат.

Ун жана нан сапатын жакшыртуучуларундун нан жана башка ун азыктарына керектүү сапатын көтөрүү үчүн колдонулат.

Е920 – Цистеин, L- жана анын гидрохлоридтери – натрий жана калий туздары (Cysteine, L-, and its hidrochlorides – sodium and protassium salts). Ун жана анан жакшыртуучулар. Харам. Адамдын чачы, жүндөрү, тоок перисинен өндүрүлөт.

Е921 – Цистин, L- жана анын гидрохлоридтери – натрий жана калий туздары (Cystine, L-, and its hidrochlorides –sodium and potassium salts). Ун жана нан жакшыртуучулар.  Харам. Адамдын чачы, жүндөрү, тоок перисинен өндүрүлөт.

Тамак азыгынын даамын күчөтүүчү, модификациялоочулар тамак азыгынын даамын көзөмөлдөгөнгө колдонулат.

Шириндетүүчүлөр кант азыгынан алынбаган тамакка таттуулук берчү заттар. Көбүнчө энергетикалык баалуулугу төмөн жана атайын медициналык көрсөтмөгө ылайык даярдалган  диетикалык тамактарга колдонулат. Кант диабети менен ооругандарды эске албаганда бул заттар балдар тамагына колдонууга тыйуу салынат. Коомдук колдонууга өндүрүлгөн таттуулуктар курамы жана колдонуу тартиби чапталган сырт кагаздары меен камсыздалуусу зарыл.

Көп атомдуу спирттен турган (сорбит, ксилит ж.б.) сырт кагазына «Суткасына 15-20 граммдан ашык колдонуу алсыздандыруусу мүмкүн», ал эми курамында аспартам болсо «Фенилаланиндин булагы бар» сымал эскертүүлөрү болуусу керек.

Е951 – Аспартам (Aspertame). Таттуулоочу, даам күчөтүүчү. Күмөн. Кош бойлуу, эмизген аялдарга жана фенилкетонурия менен ооругандарга сунуш кылынбайт.

Е 1000 жаңы топ, ширелер жана кондитер азыктары үчүн таттуулуктар, ун, крахмал үчүн керектүү заттар.Кант жана тузду сактоого керектүү заттар.

Е1000 – Холевая кислота (Cholicacid). Эмульгатор.  Харам.

Е1001 –Холин, туздар,эфирлер (Cholinesaltsandasters). Эмульгатор.  Харам.

Е1100 – Амилаздар (Amylases). Ун жана нан жакшыртуучулар.  Харам.

Е1101 – Протеаздар (Proteases), Протеаза (Protease), Папаин (Papain), Бромелайн (Bromelain). Фицин (Ficin). Ун жана нан жакшыртуучу, стабилизатор, эт, балык бышуусун тездетүүчү, даам күчөткүч.Харам.

Е1102 – Глюкозооксидаза (Glucoseoxidase). Антиокислитель.  Харам.

Е1103 – Инвертаздар (Invertases). Стабилизатор.  Харам.

Е1104 – Липаздар (Lipases). Даам күчөткүч.  Харам.

Е1105 – Лизоцим (Lysozyme). Консервант.  Харам.

Е1200 –АиN полидекстроздору (PolydextrosesAandN). Толтуруучу, стабилизатор, койутуучу, ным кармоочу агент, текстуратор.  Харам.

Эл аралык маркировкасыз топтор: Хитозан,гидрохлорид хитозония-толтуруучу, койутуучу, стабилизатор. Харам.

Иритпөөчүлөр, катырбоочулардан, кант азыктарын өндүрүштө алардын жатып, үйүлүп катып калуусуна каршы колдонулат.

Түс кармоочулар азыктардын табигый түсүн кармап турууга колдонулат.

Толуктоочулар, эритүүчүлөр катуу, суйук жана кум сымал азыктарды өндүрүшүндө колдонулат.

Тамак кошулмалары  бир жана бир канча заттардан туруп, төмөнкү класстарга бөлүнөт:

 • кислоталар, негиздер жана туздар;
 • консерванттар;
 • антикычкылданткычтар;
 • иритпөөчү кошулмалар;
 • туруктуу кармоочулар, эмульгаторлор,коюлтуучулар жана аралаштыруучу агенттер;
 • ун жана нанды жакшыртуучулар;
 • бойоктор;
 • түс кармоочулар;
 • глазирователдер;
 • даамдандырчулар жана тамак даамын күчөкүчтөр;
 • таттууландыруучулар;
 • толтургучтар;
 • ароматизаторлор.

САК БОЛУҢУЗДАР!

Е120  –   Кармин (Carmines).Бойок. Харам. Курт-кумурскалардан, кошениль кенесинин канынан алынат. Ичимдиктерге, суусундуктарга, торт, балмуздак, ж.б. кондитер азыктарына кошулат.

Е441  –Желатин (Gelatin). Койутуучу, стабилизатор, желирующий агент.  Харам.Жаныбарлардан алынат. Айтмакчы, эгер уруксат берилген, шариат талаптарына ылайык союлган  жаныбардан, деңиз өсүмдүктөрүнөн алынганы адал.

Запись Күмөн жана арам азыктардын тизмеси впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Qatar Charity кайрымдуулук уюму Кыргызстанда “Угуу – бактысын тартуулайбыз” деп аталган долбоорду ишке киргизди. Аталган уюмдан билдиришкендей, долбоордун алкагында угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган муктаж адамдарга Швейцарияда жасалган жогорку сапаттагы аппараттар акысыз таратылып жатат. Долбоор эки ай мурда социалдык түйүндөр аркылуу элге жарыяланган. Атайын комиссиянын тандоосунун негизинде аз камсыз үй-бүлөдө жашаган, угуу мүмкүнчүлүгү начар 50 адам тандалып алынып, аларга угуу аппараттары берилүүдө.

Аталган уюм бул сыяктуу социалдык долбоорлор дагы жүзөгө ашырыла турганын айтууда.

Qatar Charity (Катар кайрымдуулугу) 1992-жылы Катар мамлекетинде негизделген.

“Азаттык”

Запись Qatar Charity уюму майыптарга акысыз аппарат таратууда впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Абдишүкүр ажы Нарматов

Бисмиллаахир-рохманир-рохиим. Мээримдүү жа на ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ааламдардын жаратуучусу Аллах Таалага мактоо айтабыз. Андан жардам сурайбыз, кетирген күнөө лөрүбүздү кечирүүсүн суранабыз. Напсибиздин жана амалдарыбыздын жамандыгынан коргоо тилейбиз.

Аллахым, бизге туураны туура көрсөтүп, туура жолуңда алып жүр. Катааны катаа көрсөтүп, адашуудан өзүң сакта.

Аллахым, ар бирибизди пайдасыз илимден сакта. Өзүңдөн коркпогон жүрөктөн сакта. Кабыл кылынбаган дубадан сакта. Өзүңө көтөрүлбөгөн амалдан сакта.

Аллахым, өлүм кекиртекке келген мезгилде, ыйманыбыз менен жаныбызды алып, кабыр азабынан өзүң сакта.

Күбөлүк берем Ал Аллах жалгыз, Анын шериги жок, Ал бардык нерсеге күчү жетүүчү, Кудреттүү. Ал, Аллах адамзатты топурактан жараткан, кайрадан топуракка айландырат жана кыяматта кайра тирилтет. Ал, Аллах ыймандуу пенделери үчүн кабырды бейиш бакчасына айландырат. Ал эми ыймансыз каапырлар үчүн кабырды тозоктун жалынына толтурат.

Күбөлүк берем Мухаммад (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) Аллахтын элчиси жана кулу. Ал, Пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) үммөтүн кабыр азабынан сактанууга чакырган. Өзүн жана үммөтүн кабыр азабынан сактагын деп Аллахка жалбарып дуба кылган улуу Пайгамбарыбыз Мухаммадга, анын үй-бүлөөсүнө жана сахабаларына Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад: (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун)

– «Кабыр, акырет орундарынын эң биринчиси. Ал же бейиштин бакчасы, же тозоктун өрөөнү» – деген. Баардык жандуулар өлүм даамын татат. Ыйык Кураанда Аллах Таала: «Ар бир жандуу өлүм даамын татуучу» – деген. Өзүнүн эң сүйүктүү пендеси болгон Пайгамбарыбызга кайрылып: «Чындыгында сен дагы, алар дагы өлүүчү» – деп айткан. Өлүм, бул эч эскертүүсүз жана кезексиз келүүчү нерсе. Мына ушул эскертүүсүз келген өлүмдүн артында ар бирибизди кабыр күтүп турат.

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Кабыр, бул акырет орундарынын эң биринчиси. Кабырга бирөөнү ээрчитип алып кире албайсың. Кабырга чырак же свет коюп коё албайсың. Өмүр бою жыйган мал-мүлкүңдөн, байлыгыңдан бир тыйынды катып кете албайсың. Болгону эки ором кепин менен оролосуң да кетесиң. Кепиндин чөнтөгү болбойт. Өлүмдүн акыйкаты да, коркунучу да, кайгысы да мына ушунда. Жаныңдан миң сом акчаңды түшүрүп койсоң, канча кыжалат болосуң. Аны издеп канча убара болосуң. Бирок бул арзыбаган акча бүгүн болбосо эртең кайра табылат. Ал эми өлүм келгенде, өмүр боюу тырмышып жүрүп тапканыңдын баары калат. Мал-дүйнө эмес, өмүрлүк жарың, сүйүктүү балаң, сүймөнчүк кызың, баары калат. Бул өтө чоң өкүнүч. Бирок, андан да өткөн өкүнүч, эми ошол мал-дүйнөң, үй-бүлөөң үчүн Аллахтын алдында жооп бересиң. Кабырдагы эң биринчи түндү элестетип көргүн. Түндүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, а сен болсо жалгызсың. Усман (Аллах андан ыраазы болсун) кабыр жөнүндө угаар замат көз жашын агызып ыйлайт эле. Сахабалар: эй Усман, тозок жөнүндө уксаң ыйлабайсың, бейиш жөнүндө уксаң ыйлабайсың, кабыр жөнүндө угаар замат ыйлайсың мунун кандай себеби бар деп сурашканда: үлгү– Мен эгер бейиште болсом адамдар менен бирге болом. Эгер тозокто болсом дагы адамдар менен бирге болом. Ал эми кабырда менин жанымда эч ким болбойт. Мен ошол үчүн ыйлаймын – деп жооп берет. Бүгүн биз өз ишеничибиз менен таяныпсөйөнүп алган байлык, бийлик, күч-кубат баары бизден бөлүнөт. Аллах Таала Кураанда: «Силер бизге жалгыз-жалгыздан, алгач ирет жараткан сымал болуп келесиңер. Биз силерге бергендердин баарын артка калтырасыңар. Силер кулчулугуңарда (Аллахка) шерик кылып алган колдоочуңарды силер менен бирге көрбөйбүз. Силердин араңардагы байланыштар үзүлгөн жана силер ойлоп жүргөн нерселер силерден жок болгон» – деген.

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Бүгүн, рухуң, этиң, сөөгүң, мал-мүлкүң, жасаган амалдарың бар. Эртең ажал жетип жан берип, кабырга киргениңде, рухуң Аллахка барат, этиңди курт жейт, сөөгүң топуракта калат, малмүлкүң мураска кетет, жасаган соопторуң кылган күнөөлөрүң менен жуулат. Кабыр акыреттин эшиги. Пенде үчүн эң биринчи суроо кабырдан башталат. Жаратканың ким? Диниң кайсы? Пайгамбарың ким? Болгону үч суроо. Үч жеңил суроо. Бирок кимге Аллах Таала жеңил кылса ошол үчүн жеңил. Кимдин жүрөгүнүн Аллах Таала орун алса ошол үчүн жеңил. Кимдин жашоосу дин болсо, дин үчүн өмүрүн арнаса, ошол үчүн жеңил. Ким Пайгамбарды сүйсө, анын сүннөтү менен жашаса, ошол үчүн жеңил. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) уулу Ибрахимди жерге жашырып жатып:

– «Эй, Ибрахим, азыр сенден жаратуучуң ким деп сурашса, Жаратуучум Аллах Таала деп жооп бергин. Диниң кайсы деп сурашса, диним Ислам деп жооп бергин. Пайгамбарың ким деп сурашса, Пайгамбарым менин атам Мухаммад деп жооп бергин» – деп көзүнөн жашы агып осуят айтат. Ошондо Пайгамбарыбыздын (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) жанында турган Умар (Аллах андан ыраазы болсун) буркурап ыйлап жиберет. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун)

– «Эй, Умар, сени эмне ыйлатты» – деп сураганда:

– Эгер Аллахтын эң сүйүктүү пендеси Мухаммадын уулу Ибрахимге ушундай суроолор боло турган болсо, анда Хаттабтын уулу Умардын абалы кандай болоорун элестете албай жатам – деп жооп берет. Карап көрүңүз урматтуу бир тууганым. Аллахтын сүйүктүү Пайгамбарынын уулу үчүн сурак болсо, эң улуу сахабалардын бири Умар кабыр сурагынан коркуп ыйлап жатса, биздин абалыбыз кандай болот. Өмүрүндө бир жолу Аллахты эстебегендер кантип жооп берет? Өмүрүндө бешенесин бир жолу жерге тийгизип сежде кылбагандар кантип жооп берет? Өмүрүндө бир күн орозо кармап, Аллахты ыраазы кылбагандар кантип жооп берет? Аллахтын берген өмүрүн арак ичүү, зина, уурулук ж.б. күнөөлөр менен өткөрүп, Аллах, дин, Пайгамбар деген түшүнүгү жок байкуштар кантип жооп берет.

Урматтуу мусулман бир тууганым!

Өлүм бул ачуу чындык. Андан канчалык коркпойлу, кайда качпайлы баары бир башыбызга келет. Бүгүн бир адамды жууп кепиндедиң. Суунун ысык суугун сезип турдуң. Эртең сени да бирөөлөр жуушат. Бирок суунун ысык суугун сезбейсиң. Бүгүн Имамдын артында туруп бир адамга жаназа окудуң. Эртең да адамдар жаназа окушат, бирок сен имамдын алдында болосуң. Бүгүн бир адамды ийниңе көтөрүп кабырга алып бардың. Эртең сени да бирөөлөр ийнине көтөрүп кабырга алып барышат. Бүгүн бир маркумга арнап дуба кылдың. Эртең сага да бирөөлөр дуба кылышат. Бүгүн бирөө Мункар-Накирдин суроосуна жооп берди. Эртең бул суроолор сага да берилет. Бүгүн бирөөнүн жакындары боздоп ыйлашты, сен аларды угуп турдуң. Эртең сенин да жакындарың боздоп ыйлашат, бирок сен аларды укпайсың. Бүгүн амал кы лууга кудуретиң бар, эсеп-кысап берүү жок. Эртең эсеп-кы сап болот, бирок амал кылууга кудуретиң жок. Ошол себептен улуу сахаба Умар (Аллах андан ыраазы болсун) айт кандай бирөөнүн алдында эсеп кылынганча, өзүңө эсеп берип ал. Бул дүйнөнүн жарык күндөрүнөн пайдаланып кабырдын караңгылыгына даярдан. Пайгамбарыбыз (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айткандай, кабат-кабат үйлөргө кызыгып, эки кулач кабырды эсиңден чыгарып койбо. Канткен менен, кабат-кабат үйүңдү, катар-катар машинаңды, сүйүктүү бала-чакаңды калтырып, бара турган жериң кабыр. Аны эч качан эсиңден чыгарба.

Аллахым, өтүп кеткен мусулман бир туугандарбызды кабыр азабынан өзүң сакта. Биздин да башыбызга өлүм келип, кабыр босогосун аттаганда суроолорго жеңил жооп берүүнү дилибизге салгын. Ар бирибиздин кетирген күүнөлөрүбүздү кечир. Өзүңдүн кереметтүү бейишиңде чогуу болууну насип кыл. Ассалааму алайкум ва рахматул-Лоохи ва баракатуху.

Запись КАБЫР БЕЙИШТИН БАКЧАСЫ ЖЕ ТОЗОКТУН ЧУҢКУРУ впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Бисмиллаахир рохмаанир рохийм .
Ва заккир фа инназ-зикроо танфаъул муьминийн.
Содаколлоохул ъазийм!
Ва содако росуулухун-набиййул Карийм .
Ва нахну ъалаа заалика минаш-шаахидийн ,
аммаа-баъд . Ассалааму алайкум
ва рохматуллоохи ва барокатух .

Урматтуу агалар, бир туугандар, достор .
Жашоодо диндин орду ушунчалык чоң,
эң зарыл нерсе .

Ыйман ушунчалык зарыл,
ой бооой* – бул аалам ыймандын себебинен сакталып, ыймандын себебинен
адам баласы
адам катары өмүр кечирип келе жатат .
Эгер жер бетинде бир да адам бири-бирине жакшылык кылууну билбесе, жакшы сүйлөшпөсө,
адилеттүү болбосо, баардыгы мыкаачы болсо,
ата-энени урматтоону, кечирим сурап кечиргенди билбесе кандай жашоо болот эле?
Ааламдагы баардык жакшы сапаттар,
ар бир адамда болгон жакшы сыпаттар дагы динде бар, ыймандын берекетинен,
ааламда тынчтык болуп турат.
Эгер дин болбосо
бул нерселерди инсан билмек эмес !

Адам баласы шашылчаак жаратылган.
Көпчүлүк адамдарда бир оору бар,
караап олтурсаң ар бир адам өзүнүн каалосу сөзсүз болуусун каалайт .
Бир адам басып баратса андай эмес тез-тез басуусун, бирөө тезирээк басса
астараак басчы шашпастан дейт.
Бирөө күлсө күлгөнүн жактырбай мындай күлчү!
Цветафордо туруп сары жанып турган учуру,
бирок жашыл жана электе эле
астында турган машинага ачуусу менен
сигнал басып, тезирээк айдоосун каалайт
туурабы туура эмеспи ?

Кыскасы айлана-чөйрөсүндөгү окуялар, адамдар, иш аракеттер көңүлүндөгүдөй болуусун каалайт .
Ушул оорусун айыктырбаса
жашоодогу жеңилчиликти
адам өзү жоготуп алат ..
Адам эч качан бирөөнү өзү каалагандай башкара албайт.
Өзү каалагандай түз жолго да сала албайт.
“Сен өзүң каалаган адамды түз жолго баштай албайсың, Туура жолду Мен беремин !”-деген
аятта айтылатго .
Анда эмне кылабыз ?

Кантип тарбия кылып, кантип башкалардын да өзүбүз каалагандай болуусун көрө алабыз ?
Адам биринчи кезекте өзүн тарбият кылуусу керек . Өзү оңолсо башка адамдар да оңолот.
Үй бүлөөдө эркек өз ордун, үй бүлөөсүндөгү милдетин, аялына, балдарына, туугандарына болгон акысын мыкты билсе анда
аялы да өз орду менен жашайт .
Аял киши анан өзүнүн милдеттерин
аткарып күйөөнү урматтайт .
Ата оңолсо, ата ыймандуу болсо, ата бакубат болсо анын балдары ошондой болот .
Бала дүйнөнү тааный баштаганда
атасын анан апасын көрүп жашоону үйрөнөт .
Көзүн ачса атасы түтөп тамеки тартып олтурганын, апасы кечке сериал көрүп олтурганын көрсө жашоо ушул экен деп ойлойт да ошону жашоо деп кийин ошондой өмүр кечирип өтөт .
Кээде ата-энелер өз балдарына капа болот .
Эмне үчүн ?
Баласы айтканын аткарбайт, сөз укпайт,
өзүнүн билгенин жасайт.
Бул нерсеге билиңиз ата эне түздөн түз күнөөлүү, өзү жакшылап тарбия бере алган эмес. Анан баладан башкача
кыялындагы мамилени күтөт .
Сиз эң жакшы, эң мыкты тарбияны бериңиз
сиз анын үзүрүн анан көрөсүз !
Диндин тарбиясын бериңиз,
эки дүйнөнүн бакытына кол сунасыз тууганым.
Сиз эң жаман урукту жерге олтургузсаңыз эң мыкты гүл чыгып калбайтго.
Роза гүлдүн уругун олтургузсаңыз
роза гүлдүн жытын жыттайсыз ..

Ааламдын оңолуусу да мусулмандын оңолуусунан башталат !
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү мусулмандарды мыкаачы, террорист деп атай баштады .
Туурабы туура эмеспи ?
Ошолор туптуура айтып жатат )))
Анткени чындыгында эле террористтер ата энесин сыйлабайт, аялына жакшы мамиле жасабайт, мыкаачылар сылык сүйлөй албайт,
бирөөнү сыйлоону билбейт да .
Бүгүн мусулман өзүн өзү оңдоону унутуп салгандыктан Аллах Таалам ошолордун оозунан ушул сөздөрдү айттырып, сиз бизге уктуруп койду сиз биз бул нерсеге капа болбойлу !

Эмне үчүн дүйнөдө жамгыр жаабай жатат .
Аллахтын казынасында жамгырдын тапчылары түгөп калдыбы ?
Эмнеге ичээрге жарактуу көлдөр соолуп баратат? Эмнеге тынч жаткан жер силкинип жатат ? Эмнеге бак дарактарда мөмө
алуу азайып баратат ?
Аллахтын казынасында
мөмө-жемиш түгөп калдыбы ?
Хадисте маанисинде келет :
Аллахтан оюңуздагы нерсенин баарын,
жер асмандагынын баарын
өмүрүңүздүн акырына чейин дуба кылып суранып өтсөңүз ,
Аллах Таала ошол нерсенин баарын сизге берсе,
Аллахтын казынасы кыпынча да азайбайт,
кандай эле океанга ийнени салып аны алганда
ийнеге жуккан суудай да азайбайт !

Бүгүн мусулмандар
Аллахтын айткандарынан алыстап баратканынан, Аллага баш ийүүнү унуткандыктан дүйнө мусулманга баш ийбей жатат . Ким Аллага баш ийсе,
дүйнө ал адамга баш ийет эле. .

Бүгүнкү күндө бир мээнет, иш жүрүп жатат
ал ишти кылган адам биринчи өзү оңолот!
Бүгүнкү күндө баардык адамдар
бирөөлөрдү оңдоонун аракетинде жүрөт,
бирок бир гана даават бул ишти кылуучулар
жалгыз өздөрүн оңдоонун максатында жүргөн
жападан жалгыз бактылуу инсандар !
Азыркы күндө ааламда интернет өчүп калса
баардык топ-топ болуп бөлүнгөн жамааттардын иши токтойт, бирок дааватчынын иши кыямат болгонго чейин улана берет.
Дааватчы ар бир үйгө барып эскертет да.

Эхххх….
Инсан эч качан өзүнө жакшылык тилөөдөн чарчабайт . Дуба кылганда башкаларга караганда өзүнө көбүрөөк жакшылык тилейт .
Бул дүйнөнү, өлүм келгенде бул дүйнөдө калып кетүүчү нерселерди сурайт, ден соолук шыпаа сурайт, тынчтык сурайт, намаз окуган адам болсо акыретти каалайт, Бейишти тилейт,
кабырдын жашоосунан сактанууну каалайт.
Адам эч качан өзүнө жакшылык тилөөдөн чарчабайт .
Фуссилат сүрөөсүнүн 49 аятында айтылгандай да : Инсан өзүнө жакшылык суроодон тажабайт.

Бирок мусулман адам кандай ?
Өзүнө да жакшылык каалайт, башка бирөөгө дагы өзүнө каалаган жакшылыкты тилеп жүрөт.

Бала мектепте окуп жүргөндө атасы:
Оку балам ! Окуп алгын, илим үйрөн, тил үйрөн !-десе укпайт .
Эжекеси : Окуп ал, жазууну үйрөн десе тоготпойт . Эртерээк чоңоюп, эртерээк студент болууну каалайт .
Адамдын ырыскысы анын жакшы окушу,
2 ге же 5 ке окушуна көз каранды эмес .
Тамга тааныбай жүрүп мектепти бүткөн адам да турмушунда элде жок үйгө, машинеге,
эл жебеген тамак-ашка жетишип калуусу мүмкүн . Эң жакшы окуган окуучу,
кээде жашоодо кыйналып калуусу деле мүмкүн,
айтайын дегеним ырыскы тагдырга жазылган !
Өлүм кандай акыйкат болсо,
анын ырыскысы да жазылган, ал да акыйкат .
Сиз чуркасаңыз ырыскыңыз көбөйүп калбайт,
таштасаңыз азайып калбайт.
Сиз өзүңүздүн милдетиңизди кыла бериңиз ..
Пайгамбарыбыз эмне кылган ?
Кербен менен сапарга чыгат эле,
соода кылып бизнес кылганго .
Кой багып, төө саткан учурлары болду элего.
Ырыскы өзү келет деп жатып алган эмес .
Аллах Таала берет деген ишеним менен
биз пенделик милдетибизди аткара берейли.

Ошентип, мектепти бүтүп студент болот
же бир жерге жумушка кирет .
Бирок артын караса окуучулук күндөрү жакшы экенин, ошол убактагы эжелердин айтканын угуп окуп алганымда деп өкүнөт .
Бирок өмүр бир келет, мүмкүнчүлүк кайтпайт,
кеткен кайра кайтып келбейт ..
Түшүнүктүү болуп жатабы?

Адамдын акылы көп нерсеге жетпейт, алсыз.
Кээ бир иштин зыян экенине ушул сыяктуу
ошол иш аяктап
качаан зыян тарткандан,
зыянды көрүп туруп кийин ишенет .
Зыян, чыныгы зулумдук бул – акыретти билип туруп, ага даярданбай коюу .
Күнөөкөр ыймансыз адам кабырга киргенде,
кабырда азап чеккенде,
мункар накир периштени көргөндө
анан өкүнөт бул жашоодо эле жашай берсем,
кана эле кайтканымда:
Эй Аллах !? Мени дүйнөгө кайтаргын,
мен дүйнөдө жакшы амалдарды жасап келейин,
күнөөлөрүмө тообо кылып,
намаз менен кабырымы нурлантып,
астыма бир төшөнчү алып келейин деп
өкүнөт, бирок жаштык учур бир ирет берилгендей, окуучулук күндөрү кайтып келбегендей ага кайтууга жол жок болот.

Айтайын дегеним урматтуу мусулман бир туугандар сиз бизге берилген убакытты
акыретибизге пайдалуу пайдаланайлы.
Аллах Таалам Куранда :
Тозоктун өтө жаман жер экенин бир нече ирет кайталап айтат .
Тамак-аш жебей койсоңуз энеңиз какшап кететго кайра-кайра кайталап, балам же , ыссык бир нерсе же, жеп алгын балам, жеп алчы ! -деп ..

Биз Аллахты тааныйлы туугандар !
Тууганым билесиңби ?

Бул дүйнөгө жаралган ар бир жандын,
ар бир нерсенин, ар бир буюмдун
өзүнүн жаралуудан максаты бар .
Алыска барбай, өзүңүздүн үйүңүздүн
айланасына эле көз чаптырыңызчы ..
Эшиктерине караңыз ..
Эмне максаты бар анын ?
Албетте сууктан тосуп,
жылуукту чыгарбастан өз кызматын аткарат ..

Терезелерге караңыз ..
(жөн эле окуп койбой караңыз !)
Эмне кызмат аткарып жатат ??

Албетте үйгө жарыктык берет !
Үйдүн ичинде салынып турган
килем-төшөктөр
эмне кызмат аткарып жатат ?
Албетте адамдар олтуруп,
жатып эс алуу үчүн жасалган !
Өз максатын толлук аткарып жатат !

Караңыз электр ысыткычтары эмне кызмат аткарып жатат !?
Анын жаралгандан бир эле максаты бар !
Ал үйгө жылуулук берип турат,
өз максатын жансыз темир болсо дагы
толлугу менен аткарып жатат !
Туурабы туура эмеспи ?

Айланаңызды караңыз ..
Бир дагы максатсыз,
максаты жок эле жасалган,
максаты жок эле
жаралган нерсени таап бериңизчи !
Андай нерсе жок ..

Анан кантип
эң акылдуу эсептелген
«Адаам баласынын»
жаралган максаты жок болсун !?
«Мен бул дүйнөдө
эмне кылып жүрөмүн?» – деген суроону
өзүңүзгө берип көрдүңүз беле ?
«Кайда барамын ?» – депчи …
«Каяктан келдим ?»- депчи . .

Адам кээде,
өзүнүн кылган ишине,
тапкан акчасына,
жүрүм турумуна таң калып:
«Мунун баарына мен өзүм жетиштим !
Мен акылдуумун !»- деген ойлорго оролуп, жүрүм-туруму өзгөрүп калат ..

Тууганым ?!
Мен сенден бир нерсе сурайын ..
Ушул суроого жооп берчи
«Аллахты эстөөдөн
сени эмне тосуп турат ?»

Өзүңө суроо берчи ..
“Аллахты эстешиңе
тоскоолдук берип жаткан нерсе эмне ?”
Мен ушул эле суроону берейин .

…… Ойлончу тууганым ?
Аллах Таалам
сизди бир секунд дагы
унутуп, таштап койгон жокко !
Аллах Таалам Куранда
сиз менен бизге ушундай кайрылат :
«Йааа аййухал инсаану
маа горрока бироббикал кариийм !»
Ээй инсаан !
Сени Улуу Роббиң тууралуу эстөөгө
тоскоол болуп,
эмне нерсе сени алдап
(алаксытып) койду !?»

Куранда башка бир аяттын маанисинде
Аллах Таалам айтат :
«Эй инсаан !
Акыры сен бир убакта
бул дүйнөдө жок элең го ?»
Сиз бул дүйнөдө жок элеңиз !
Эненин ичинде да жок элеңиз ,
сизди эч ким тааныбайт эле !
Сизди төрөлөт деп эч ким ойлобойт эле!

«¹Чындыгында инсандын үстүнө
замандан ал тилге алаарлык бир нерсе
болбогон убакыт – мезгил да келген !
²Чындыгында, инсанды
(бойго жеткенден кийин шарият буйруктары менен) сыноо максатында
(аталык жана энелик сууларынан)
аралаш болгон
бир нутфадан – уруктан жараттык !»
(Инсаан сүрөөсү 1-2 аят..)

Бүгүнкү күндө
адамдардын колун акча тийип
калса башкаларды көзгө илбей калат .
Эй досум !
Кайсыл жерден чыкканыңды унуттуңбу ?
Сени Жаратуучу бир тамчы сассык
нитфа уруктук суудан жаратты элего ?

Сен өзүңдү алдаба !
Менин чөнтөгүмдө акча бар,
астымда кымбат унаам бар ! – деп…

«Инсанды бир нитфа
сассык суудан жараттык !»
Сизди бир уруктук
сассык суудан жараткан !

Муну жүрөгүндө кибир,
башкаларды өзүнөн төмөн көргөн
текебер, кекирейип
басып жүргөндөр окусун муну !
Баардык күч-кубатка,
баардык ийгиликке,
баардык нерсеге өзүм жетиштим,
Менин Аллахка убакытым жок
деген инсандар уксун муну !
Сени – мени сассык бир суудан жаратты !
Кечиргиле
мындай сөздөрдү айтканым үчүн !
Бирок акыйкатты айтпасам,
бул жерде олтурганымдан эмне пайда?

Сиз бир сассык суу элеңиз !
Ошол нерсе жерде жатса,
бирөө акча берем карма десе,
жийиркенип кармай албайт элеңиз !
Жагабы жакпайбы бул акыйкат !
(Катасы болсо айткыла)!

Үлкөн аалым Ибну Таймия ушунчалык жүрөккө жетүүчү бир сөз айткан:
«Нажас чыкчуу жерден
бир эмес эки жолу чыгып дагы
жүрөгүндө кибири бар адамдарга
таң калам !»- деген ..

Сиз сийдик өткөн жерден
бир эмес эки ирет өткөнсүз ,
анан кантип ушул инсандын жүрөгүндө
текебердик болсун ? ??
Аллах Таала сени
эненин ичине жайгаштырып,
бир үзүм коюу кан, бир үзүм эт кылып,
андан соң сөөктөрдү берип,
Көрүү үчүн көздү берип,
угуу үчүн кулакты берип,
сүйлөшүң үчүн тилди берип,
кыймылдап басып жүрүүң үчүн
кол менен бутуңду жаратып бербедиби?

Ошол кезде
каякта эле сенин байлыгың ?
Каякта эле сенин мансабың !
Каякта эле сенин күч – кубатың !
Интернет, одноклассник
ватсапп, Фейзбугуң кайда эле ?
Мал мүлкүң кайда эле ?
Сени жаратып жатканда
ушул нерселер каякта эле ?
Бүгүн сен ушул нерселерди деп
Роббиңден алыстап баратасың ?

Сулуулугуң кайда эле ?
Сенин сүйүктүүң кайда эле ?
Бир кызды жактырсаңыз,
бир жигитти жактырсаңыз
түндөсү үчтө туруп телефон менен
кел десе, суукка карабай жуунуп,
атыр себинип пешком жөнөйсүң !
Капа кылып алуудан коркосуң !
Сага өмүр берип жаткан,
ден – соолугуңду берген
Аллах Таалага чакырып
Багымдат намазына азан айтылса
жуунуп – таранып Роббиң тарапка
басуудан тартынасыңбы ?
Өз Роббиңе мамилең ушулбу ?

Тогуз ай энеңдин ичинде ким бакты эле?
Досторуң жок эле,
колуңдан эч нерсе келбейт эле .
Ким сага энеңдин ичинде
сууда дем алууну ,
курсакты тойдурууну ким үйрөттү ?
Кайсыл университет ,
кайсыл мектеп !?

Адам сууда 5 минута турса
думчугуп, аба жетпей өлөт экен.
Аллах Таалам Кадр,
Мүмкүн эмес нерсени
мүмкүн кылып коюуга !
Беш минута эмес Тогуз ай сууда жашадың,
ким сага Өмүр берип
Дүйнөгө келүүңдү насип этти ?
Эстечи энеңдин ичинде жаткан убакты?
Элестетчи …

Көрдүңбү сенин эч нерсеге акылың
жетпейт эле ..
Энеңдин ичинен чыгууну
жеңил кылып койду,
сен бул дүйнөгө төрөлдүң ..
Жыңалач элең, акылың жок эле,
колуңдан эч нерсе келбейт эле !

Сенин буттарың бар эле,
бирок сен басалбайт элең..
Колдоруң бар эле,
бирок кармай албайт элең !
Оозуң бар эле,
тиштериң чыга элек эле,
сага ким ырыскы берди ошондо ?

Эненин сүтүн эмүүнү,
сорсоң сүт чыгуусун түшүнбөйт элең ..
Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекет,
бир дагы окумуштуу,
бир дагы өнүккөн техника,
болгон мал-мүлкү менен
Эненин көкүрөгүндөгү сүттүн ширин
даамындай болгон сүттү,
бириси дагы жасай алышкан жок !

Бирок Аллах Таалам
ушул ширин даамдуу сүттү
эненин көкүрөгүнө
ким үчүн жайгаштырган эле ?
“Бирөө төрөлсө энеге сүт өзү келет”-
деген түшүнүк бул ыймансыз адамдын түшүнүгү !
Качаан бир бала төрөлсө,
ошондо энеге сүт келет,
Аллах Таалам ошол төрөлгөн наристеге
берген ырыскысы ошол болот ,
Аллах берип жатат деп айтайлы !

Худба – хууд Бул дегени :
«Күн өзү батып жатат,
ай өзү чыгат, жамгыр жазда жаап,
көпөлөктөр, чымын-чиркей чыгып,
шамал болуп, суулар өзү агып,
булуттар карайып, чагылган болуп,
кышта өзүнөн өзү суук болуп ,
жайда өзүнөн өзү эле ыссык болуп,
табияттан болуп жатат дегендер
бул – каафыр адамдын түшүнүгү !
Аллаах кылып жатат дейли !

..Эненин көкүрөгүндөгү сүттү сен үчүн
Аллах Таалам жайда салкын,
кышта жылуу кылып берет эле !
Түнү менен уйкусунан ажырап,
кыйналса дагы балам деп,
терметип чыккан энеңдин жүрөгүнө
сага болгон мээримди
салып койгон ким эле ?
Колдоруң кармай албайт эле,
Аллах ага уруксаат берди ..
Буттарың баспайт эле,
Аллах ага да уруксаат берди !
Аллах сага тиштерди чыгарып берип,
жүзүңдү келбеттүү кылып койду..

“Лакоди холакунал
инсаана фии ахсани такуийвм” :
Инсандарды өттө суулуу келбетте жараттык ! -деп Куранда айтат .
Адам мындан да сулуу болушу
мүмкүн эмес !
Мурдуңузду колуңуз менен жаап
күзгүдөн караңызчы каанча куник көрүнүп калат экенсиз ?

Ким берди сизге бул келбетти ?
Аллах Таалам сизге айтып жатат:
“Адамдын жүрөгү ар бир соккону үчүн
Аллах Тааладан уруксат сурап
анан согот !”
Канча жылдан бери
Аллах Таала бир жолу болсо дагы
жок дедиби ?
Адамдын жүрөгү күнүнө
100 000 ден ашык соксо,
бир жолу болсо да сенин дем алып
дем чыгарууңа жок дедиби ?

Керек болсо сен күнөө иш кылып жатканыңда дагы,
харам нерсе менен алек болуп жатканыңда дагы
Сен зынаа кылып жатканыңда дагы,
өзүңө зулумдук кылып тамеки тартып,
харамды ичип жатканыңда дагы,
керек болсо Аллахтын газабын келтирүүчү иштерди жасап жатканыңда дагы, сенин жүрөгүң дем алганы үчүн
Аллахтан уруксат сурайт,
Аллах Таалам бир жолу болсо дагы
«Жок!» – дедиби ?

Бүгүнкү күндө адамдар бири-бири менен
бир ааз эле капалашып калса
жылдап сүйлөшпөй,
жүз карашпай коюшат ..
Бир эле ката үчүн бактылуу жашап жаткан жаш-жубайлар,
бир ката үчүн эр-катындар өмүр бою
бири-биринен ажырашып кетишет !
Аллах Таалага
канча күнөө кылып койсок дагы
сиз менен бизди ал Зат унутуп
таштап койдубу ?
Аллах Таала да сабырдуу Зат экен караңызчы.
Канча күнөө кылбайлы жаза берүүгө эч шашпайт, тообо кылат деп
Боорукердүү сыпатын үстүн коёт .

Бүгүн сиз акыл эстүүсүз .
Келбетиңиз келишкен, күч кубатка ээсиз .
Колуңуз менен кармап,
бутуңуз менен баса аласыз,
ал эмес курсак ачканда өзүңүз үчүн
бир нерсе кууруп жей аласыз ..
Сиздин Аллахка убакытыңыз жокпу эми ?
Ушундай Мээримдүү Затка
убакыт ажырата албайсызбы ?
Сиздин убактыңыз ушунчалык тарбы эми ?
Сизге бул керек эмеспи,
же Аллахка ушундайча шүгүрчүлүк билдиресизби тууганым ?

Мисал айтайын :
Сиздин астыңызга ушунчалык абалым начар, курсагым ач, колумдан эч нерсе
келбей турган даражада барып,
тамак берүүңүздү сурандым…
Сиз бир табак кылып
эң жакшы тамакты даярдап берсеңиз,
мен тамакты жедим да
муктаждыгымды бүтүрүп алышым менен,
табакка түкүрүп колуңузга карматтым .
Ахвалыңыз кандай болоор эле?
Ошол сыяктуу ушунча жакшылык
ушунча неъматтарды берген Аллахка
убакытыңыз эми тарбы сиздин ?

………… Ар биир адам өзүн Динге,
Аллахка муктааж сезип жашаш керек.

Өзүн, акчага,
дүйнөгө эле муктаж сезип өтүп кетпесин.
Дин болгону үчүн сиз менен биз
татыктуу адам катары жашап жатабыз !
Дүйнөдөгү менмин деген мамлекеттердин
жазып чыккан мыйзамдары,
бир дагы мамлекеттин мыйзамы,
бир өлгөн адамды кандай көмүш керек?
Ошону айтып бере албайт ..
А дин болсо,
өлгөн адамды жууп, апакай кылып ороп,
алып барып жаткырып,
сый көрсөтүп жатат ..
Бир дагы падышачылыктын
мыйзамы бир на махрам аял
менен намахрам эркекти никелейалбайт!
А дин болсо ошону дагы,
туттуңбу, кармадыңбы деп никелеп
батасын берип жатпайбы ?

Аллах Таалам өттө кымбат нерселерди
өттө арзаан кылып койгон ..
Өттө арзан нерселерди
өттө кымбат кылып койгон .
Уйку адамга канча керек ээ?
Адам эгер бирнече күн уктабай жүрсө
көз жумушу мүмкүн.
А бирок уктаганыңыз бекерго ?)
Эч ким акча сурабайт,
акчаң жок болсо жатып уктай бересиң ..

Аба адамга канча керек,
дем аласың, кымбат нерсе ..
Бирок эч ким акы сурабайт ..
Эң арзан кылып койгон ..
Суу адамга канча керек туурабы ?
Бирок
Аллах Таалам бекер эле берип жатат.
Көрүү адамга канча керек .
Светтин акчасын төлөбөй койсоң
эртеси үзүп кетишет .
Бирок көрүп жүргөнүңүз үчүн акы сурадыбы?Сүйлөө адамга канча зарыл
бекер эле берип койдуго .

Ал эми алтын-темир, таш-тезек,
булар эң арзан нерселер
сиз биз үчүн эң кымбат кылып койгон ..
Бирок адам бул нерселерди көрбөй
деле жашап өтүп кетсе болот )..

Адам баласы эгер дин менен жашабаса
айбандан, жаныбарлардан
төмөн жашап өтөт !
Эмнеге ?
Анткени көрдүңүз беле
эки буканын көлдүн боюнда
дасторконду жайнатып коюп
авратын ачып, күнгө какталып
пиво ичип жатканын ?
Же көрдүңүз беле
эки эчкинин өллө мас болуп,
аракка тоюп алып бири-бири менен көчөдө мушташып сүзүшүп жатканын ?
Көрдүңүз беле же
Ош менен Бишкектик койлордун талпама-талпа болуп бири-бирин уруп,
МВД менен СОБР да иштегендер бөлүштүрүп чуркап жүргөнүн ?
Же көрдүңүз беле
Эки Уйдун жолдун боюнда машинасын
токтотуп коюп, музыканы бакыртып алып
бири-бири менен өбүшүп жатканын ?
Же көрдүңүз беле текелердин,
иттер менен чогуу олтуруп илебин
дөлдөйтүп Насывай салып,
оозуна Тамеки салып
асманга түтүнүн чыгарып коюп
маектешип олтурганын?)

Козулары кечинде түн жарымга чейин
дискотекада жүрүп, өллө чарчап
үйгө жетпей буканын үйүндө жатып калыптыр дегенди уктуңузбу ?

А бирок адамдардын кылганын угуп көрүп эле жүрбөйбүзбү !?)
Көрдүңүзбү ,
эгер адамбаласы Дин менен жашабаса
айбандан төмөн жашап өтөт !!
Айбан кылбаганды адам кылып калат..

Адам баласы гана өзүнүн негизги максатын унутуп жашап жатат…
Памидорду көрдүңөрбү
жоок мен Бадыраң болом деп
жашыл түскө бойонуп алганын ?
Же көрдүңөрбү
мен тоголок болушум керек деп сабиздин картошкага окшошуп алганын?

А бирок адам баласы бүгүнкү күндө,
Европаны туурайбы билбейм,
эркектер аялдарга,
аялдар эркекче кийинип эркек болуп алгандары жок эмес ..
Насывай менен Тамекиге кул болбогун!
Эркексиңби,
эркиң күчтүү болсо азыртан баштап таштап салгын !
Качанга чейин өзүңдүн напсиңе кул болуп жүрүп, өтүп кетесиң ?
Качанга чейин машинаңын көчүгүнөн чыкчуу түтүндү,
ичиңден (оозуңдан) чыгармакчысың ?
Нафсаний эмес,
руханий ыраахат алууну үйрөнөйлү!
Ибаадатка кел, Роббиңе кул бол !
Анткени Ал Зат гана,
суранууга, жалбарууга
чыныгы сыйынууга татыктуу Зат !

Бирөө келип бизден:
«Насывай менен тамеки арамбы ?»-деп сурайт бир күнү …
Биз айтат элек,
ар бир Аллахтан корккон,
акыретке ишенген чыныгы
Ыймандуу момун адам үчүн
Бул нерселер эч качан адал-эмес !
Кыяматта ар бир нерсең үчүн
жооп бересиң,
анын ичинде ден-соолугуң үчүн дагы аны эсиңде чыгарба бир туганым !
Куранда,
арактын арам экени аччык айтылган.
Тамеки тууралуу айтылбаса дагы,
окумуштуулар айтып жатат:
«Аракка караганда тамекинин зыяны
бир нече эсе көбүрөөк !”-деп..

Арактын жыты 4-5 күндө кетет,
а бирок тамекинин жыты
адам өлгөнгө чейин кетпейт !
Өлгөндөн кийин дагы,
түсү карайып бир нече саатта өңү өзгөрүп тамеки сасып чыгат экен .
Денесине тамекинин жыты батып калса,
анын бечара аялынын шору дейт ..
Өмүрүнүн акырына чейин чыныгы
эркектин жытын жыттай албай өтөт!

ТАМЕКИ ЧЕККЕНДЕРГЕ ДАГЫ ЭМНЕ
ДЕП АЙТУУ КЕРЕК !?
Адам жашоодо эмне менен алек болсо
ошол нерсеге көнүп калат экен …
Намаз көп окугандар
кабырдагы периштелер
сурак алуу үчүн тургузганда:
«Эмне болду, Намаз убактысы болуп калдыбы, коё тургула намаз окуйун !»-
дейт экен ..
Сигерет, нас чеккендер
кабырда эмне дээр экен ээ?))
Периштелер сурак үчүн тур десе,
көзүн ачып, периштеге карап:
«Сигерет барбы ?
бир Настан таштаң !»-дейт да)))
Бизге бул Балким күлкүдүр…
А бирок кабыр жашоосу,
тозоктун чуңкурунан болгон бир чуңкур.
Же Бейиштин бакчаларынан болгон
бир бакча ! (хадис).
Билесизби ?
Сарымсак жыттанган адамга
периштелер ызаа болуп,
жакын барууга кыйналат экен..
Тамеки сарымсактан да сассыгыраак ал адамга эми периште эмес
Шакелер келбесе эле билбейм …)
Насывай менен тамекини
таштай албайсыңбы,
өзүңдүн нафсиңди жеңе албайсыңбы,
анда Мен эрекмин деп
басып жүрүүдөн уялгын !
Тамекини сурасаң,
тартып баштаганда бисмиллах
деп баштап бүткөндө
Алхамдулиллах деп айта албасаң,
анын жообун өзүң да билесиң,
арамбы же адал бекенин !
Тамеки менен насывайдан мен жийиркенемин !
«Адамдар жийиркенген нерседен
Периштелер дагы жийиркенет !»
Аллах Таала бүт ааламды жаратуудан мурда
ар бир нерсенин тагдырын жана ырыскысын жазып койгон. Биринчи кезекте “калемди” жаратып “Жазгын !”-деген өкүм болду..
Калем айтты: “Йаа, Робби !? Эмнени жазайын ?!” Аллах Таалам айтты:
“Кыяматка чейин келүүчү ар бир нерсенин тагдырын жаз !”-деп буюрду.

Сиз иштеткен супер маркет, контейнер, магазиндер тилемчинин сураган колу сыяктуу. Аллаах ошол жерге ырыскы берсе анан береке болуп, андан пайдаланып жатасыз !
Сиз ойлобоңуз бизди ушул жер багып жатат!-деп. Аллах Таала ырыскы бергенинен, ошол жерден пайда алып жатасыз. Шыпаа – врачтын колунда эмес. Врач – керек болсо өзү деле ооруп, өзү деле өлүүчү жан. Шыпааны Аллах берет, врач өзүнүн жумушун аткарып гана коёт. Эгер Аллах шыпаа бербесе, ааламдагы врачтар чогулуп келип сактап кала албайт !

Кээде ойлобогон жерден тамак-аш келип калат, мына ошол сиздин ырыскыңыз ал тагдырда жазылган. Кандай эле өлүм ар бир жандын тагдырында бар болгону сыяктуу, анын ырыскысы дагы өзү менен чогуу жүрөт..

Сиз дарак эккениңизде астындагы топуракка кошуп краска же кум шекер кошуп эгесизби? Жоок, топуракты эле таштап коёсуз, бирок ошол дарак өрүк болсо, чоңоюп мөмө алса, каттуу бир отундан жумшак жана ширин мөмөлөр чыгат, ким кылды аны? Аллах кылды! Узуун-узун теректердин чокусуна насос мененсиз суу жеткирипжатасызбы? Анын ар бир шагына, ар бир бутагындагы бүрлөрүнө чейин ырыскы берип жаткан зат – Аллах !

“Силер эгип жаткан эгиндериңер тууралуу эч ойлоп көрдүңөрбү? Аны силер өндүрүп-өстүрөсүңөрбү же Биз өндүрүүчүбүзбү ?” (Ваакиа 63-64).

“Ичип жаткан сууңарды көрдүңөрбү? Булуттан аны силер түшүрдүңөрбү же түшүрүүчү Бизби? Эгер кааласак аны ачуу кылып коймокпуз. Эмнеге, шүгүр кылбайсыңар? Күйгүзгөн отуңарды көрбөйсүңөрбү? Анын дарагын силер жараттыңарбы же жаратуучу Бизби ?!” (Ваакиа 68-72).

Сиз балалуу болуу үчүн, шарият жолу менен себебин кылып, сууну эле куя аласыз, бирок ага жанды ким берди? Колдорун, буттарын, көздөрүн, сүйлөө үчүн тилди ким берди?

“Силер өзүңөрдүн куйган уругуңарды карабайсыңарбы . Аны силер жаратасыңарбы же жаратуучу Бизби ?” (Ваакиа 58-59)

Өрүктүн данеги жумшак, бирок сырткы кабыгы өттө каттуу.. Ошону да тешип чыгып тамырлап кетет. Аллах Таала жаратты, сиз суу элеңиз, жаныңыз жок эле, бирок тирилтти жана күнү келип кайра өлтүрөт, кыяматта кайра тирилтет ! Эгер таңды аттырбай койсо кимдин күчү жетет күндү чыгарууга! Күндү Аллах Таалам батырбай койсо, ким караңгыны киргизе алат! Түндөсү жылдыздарды көрсөтпөй, булут менен каптап, тосуп койсо ким аны көрсөт алат ! Жамгыр жаадырбай, жерден бир дагы нерсени чыгарбай койсо ким жаадыра алат жамгырды?

“Акыйкатта, Аллах урукту жана данекти жарып өндүрүүчү, өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүдөн өлүктү чыгаруучу. Мына ушул Аллах ! Аны таштап кайсыл жака бара жатасыңар? Ал таңды аттыруучу жана түндү силерге эс алуучу орун кылды. Күндү жана айды силер эсеп-кысап (календар) кылууңар үчүн жаратты. Мунун баары – Мартабалуу , Билүүчүнүн өлчөм койгондору. Ал кургактагы жана деңиздеги караңгычылыктарда жол табууңар үчүн жылдыздарды жаратты. Биз аяттарыбызды (жакшы,жаманды) билген коомдор үчүн мына ушунтип баяндадык. Ал силерди бир жандан жаратты (силер үчүн жатынды) орун жана атаңардын белин жай (кылды) чынында түшүнгөн коом үчүн аяттарыбызды баяндадык. Ал асмандан жамгыр жаадырат. Биз аны менен өсүмдүктөрдөн баардык нерселерди чыгардык. Андан жашыл өсүмдүктөрдү, тизмектелген данды, курма дарагынын мөмөсүнүн чанагын жана жалбырактары окшош, а мөмөлөрү окшош эмес жүзүм зарларды, зайтунду, анарды (өстүрөбүз). Алар мөмөлөгөндө жана бышып жетилип, түшүм бергенде мөмөсүнө карагылачы. Акыйкатта мунун баарында ыймандуулар үчүн үлгү бар!” (Ан’аам 95-99аяттар).

Канчалаган айбандар өздөрүнө азыгын камдап алышпайт. Аллах аларга да, силерге да ырыскы берип жатат, Ал гана – Угуучу Билүүчү” (Анкабут – 60 аят)

Аллах Таалам угуу менен көрүү нематын алып салса, кайсы кудай сизге кайтарып бере алат ? (Ан’аам 46 аятты караңыз).

Айткылачы, эгер Аллаах кыяматка чейин караңгы кылып койсо, жарык кылып берүүчү кудайыңар ким ? Кыяматка чейин күндүз кылып койсо, түн кылып берүүчүңөр ким ?

Шамалды токтотуп койсо, салкын кылуучуңар ким?

“Силердин андан башка кудайыңар жок” (А’роф – 59)

“Эсиңерде болсун !
Жаратуу жана бийлик жүргүзүү – Ага гана таандык ” (А’роф 54-аят).

“Эгер Аллах сени бир кырсыкка учуратса, Андан башка эч ким куткара албайт! Эгер Ал сага жакшылык жөнөтсө, эч ким токтото албайт . Ал аны өз пенделеринин ичинен каалагандарына берет. Ал – Кечиримдүү, Боорукер ” (Юнус – 107).

“Баардык мактоо – Эгебиз, асмандардын Эгеси, жердин Эгеси жана ааламдардын Эгеси – Аллахка таандык. Асмандарда да, жерде да улуктук – Ага таандык. Ал Мартабалуу, Даанышман!” (Жаасия – 36 аят)

Эй пендем ?
Билем сен мээримдүүлүккө муктажсың, Мээримдүүмүн Мен!
Билем сен коркосуң, ал Му’мин Баардык нерселерге амандык, тынчтык, бейпилдик Берүүчү менмин!
билем сен күнөө кыласың, кайгырасың, күнөөңдөн арылгың келет, Гофуур – күнөөлөрдү кечирүүчү Менмин! Гоффаар – өттө көп кечиремин ! Афувв – кечиргенди Мен жакшы көрөмүн !
Адилеттүүлүккө муктажсың сен, Адл, Адилеттүү менмин !
Сен жумшактыкты жактырасың, ал Халиим – Сылык, Жумшакмын Мен!
Билем бирөөнүн жардамына муктажсың, ал Валий – жардам берүүчү досуң Менмин! Коркоксуң сен – Хаафииз – Өз Паанамда сактоочо Менмин !
Сен бир нерсе кылаарда бирөөгө муктаж болосуң, Мен – Кадрмын, Баардык нерсеге өзүм эле жетишем!
Кантип жетишесиң эй Аллах ?
Анткени Мен Муктадирмин, Өтө кудуреттүүмүн, Ахадмын жалгызмын, ал Ваахид жападан жалгызмын, Эч кимге, эч нерсеге муктаж болбогон ас Сомаад менмин !!

Бирок эй пенделерим күнөө кылсаңар – Каардуумун, ал Мунтаким Өч алуучумун !
Эгер тообо кылсаңар – Афувву каталарды жууп жиберүүчү, Ар-Роуф – өттө Мээрбанмын! Билем курсагың ачат – ар Роззаак ырыскы берүүчү менмин ! Аллах Таала сиз бизге дагы эмне кылып берсин ?!

Түндү бердим укташ үчүн, күндүздү бердим иштеп-эмгектенүү үчүн, ибаадат үчүн, жерлерди жумшак кылып бердим, үйлөрдү салууңар үчүн !

Аллах Таалам сиз бизге дагы эмне кылып берсин ?
“Оо адамдар ! Аллах силерге берген жакшылыгын эстегиле: Силерге асмандан жана жерден ырыскы бере турган башка Жаратуучу барбы ? Аллахты таштап кайда бара жатасыңар?” (Фаатир 3).

Аллах Таала сиз бизге дагы эмнекылып берсин?
Ыйманыңды сакта – деп смс келсинби эми ?
Бир эле нерсе калды өзү,
Жабраил периште Борбордук аянтка бүт элди чогултуп туруп:
“ТУУГАНДАР МУНУН БААРЫ ЧЫН !”…
:)))

Инсан күнөөкөр, Робби кечиримдүү ! .

Али Оши, атайын “Formula.KG” сайты үчүн.
👨👩👧👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ

Запись АДАМ ЫЙМАНЫ МЕНЕН АДАМ впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Бул дүйнө мээнет, кыйынчылык ааламы.
Бул дүйнө. Дүйнө эч качан
бейиш болуп бере албайт ..
Идеальный жашоо бейиште гана болот)!

Бул дүйнөдө баардык нерсенин тегиз болуусун күтүү туура эмес .
Кайсыл бир адам бул дүйнөнүн эмне экенин
жан дүйнөсү менен туюп,
жүрөгүнүн түпкүрүнөн таанып билген болсо,
ал адам башына кененчилик келгенде кубанбайт. Башына кайгы келсе
ага кыпынча да кайгырып койбойт .
Дүйнө кыйынчылыктардан куралган .
“Бул дүйнө момундун капасы,
каапырдын бейиши ” (хадис).

Башыбызга түшкөн ар бир кыйынчылык,
ар бир оор сыноолор сиз биздин пайдабыз үчүн
гана болоорун биз билейли.
Бир ойлоп көрүңүз, баардык нерсе 100%
биз каалагандай эле боло берсе,
кыпынча проблема болбосо, баардыгы 5 болуп эле бир да адам оорубаса,
дүйнө мал-мүлк ойдогудай, бала-чака ойдогудай, баардык нерсе жетиштүү бар болсо
анда адам баласы
Аллага жолугууну каалабай калмак .
Дүйнө ар дайым эле бир түстө боло бербегени,
ар багытта ар түрдүү сыноолордун келүүсү
Аллахтын сиз бизге берген даанышмандыгы !

Бул дүйнө сөзсүз бир кем дүйнө !
Бир адамдын баласы болсо акчасы жок.
Акчасы бар адамдын баласы жок.
Аялы диндар, бирок өзү оорулуу болуп калуусу мүмкүн. Бири ден соолук издесе,
ден соолугу бар адам эч нерсеге жетишпей
убакытка жетпейт .
Бир кишинин байлыгы өтө көп бирок,
үй бүлөө же ден соолугу начар..
Бирөө апасынан капа, бирөө баласынан капа.
Кошунасы жакшы, бирок туугандары жаман.
Ата эне жакшы бирок аялы жаман .
Ушундай бир сыноолор келет кээде
адам чыдай албаймго деген ойго батып калат .
Сен кылдың!-деп атасын урушат.
Сиз күнөөлүсүз !-деп апасын урушат .
Сенин себебиңден !-деп аялын урушат.
Сен болбогондо !-деп баласын урушат .
Кайгынын чок ортосунда калып азапталат ..

Бул учурда эч кимден эмес,
Алладан болду дейтурган болсок,
жүрөктөгү кайгы тып басылат,
жан дүйнө ырахат алып кетет!

Адамдардын башына кайгы келсе,
кыжаалат болуп агасына барат, досуна барат,
шефине барат, кыскасы ишенгенине барат.
Акыры эч ким жардам бере албай калганда
“Аллах ! Мен сабыр кыламын дейт )
Бул учурда сабыр кылган болуп эсептелбейт.
Бул чекке жеткенде айласыздан жүрөк
сабыр кыламын деп айтууга мажбур болот.
Негизи жүрөк кайгыга чыдай албай эси ооп калган болот ))))
Сабырдуулук – кыйынчылыктын башындагы сабырлуулукту айтат туугандар .
Кандай сыноо келбесин
Эй Аллах сабыр кыламын, мага сабырдуулук бер – деп Аллах менен байланышсаңыз
кыйынчылыктын кандай жеңил өткөнүн да
сезбей каласыз ..

Инсандын башына келген ар бир сыноо,
кайгы, анын пайдасы үчүн гана келет .
Аллах Таалам андай Зат эмеес,
бир нерсени пайдасыз эле кыла берчүүдөй!
Бир хадиси кудсийде
Аллах Таалам айтат:
“Кайсыл пендемдин жанын алаар экенмин
ага биринчиден ырайым кылууну каалаймын !
Анын ар бир кылган күнөөсү,
ар бир кылган катаасы үчүн жазаа беремин.
(Бул дүйнөдө күнөө иш кылганда анын жазаасы берилиши эң жакшы нерсе .
Анткени анын жообун кыяматта берүү оор.
Колдун кайрылып калуусу, буттун оруусу,
белдин, тиштин, баштын, кайсы бир жериңиз
ооруп жатса билиңз
Аллах сиздин күнөөңүздүн жазаасын акыретке калтырбай бул дүйнөдө кечирип жатат .
Сизге жакпаган бир окуя болот,
же бир учур келет ошол бир эле кыйынчылык үчүн Аллах Тапла пенденин өтө көп
кемчиликтерин кечирип коёт .
Сиз бул үчүн сабыр кылышыңыз керек !)

Кудсий хадистин уландысында:
“Пендемдин денесиндеги оору менен,
же ырыскысындагы тардык менен сынаймын .
Мал-мүлкүндөгү же бала-чакасындагы
кыйынчылыктар менен сынаймын .
Пендем күнөө кылганда ага кыйынчылык
кайгы капаны, ооруну, ар түрдүү сыноолорду берем, биринин артынан бирин берип
анын күнөөсүн кечиремин .
Эгер дагы бир күнөөлөрү калган болсо
анда акыркы чек ,
ага өлүм учурун өтө оор кылып коёмун,
ушуну менен ал бүт күнөөлрүнөн таптаза
абалда Менин алдыма келет !
Энеден жаңы төрөлгөндөй
Мага жолугат !

Демек достор бизге берилген ар бир кайгы, оору, кыйынчылык, кайгы-капалар биздин кылган күнөөбүз үчүн гана экен .
Күнөөлөргө тообо кылып,
колдон келишинче такыбаа болууга умтулайлы!
Диндар болуп, ыймандын негизинде жашоого аракет жасайлы .
Эмнеге сен ыйман менен жашаган жоксуң!?-деген суроо акыретте берилбесе да
Эмнеге ыйман менен жашоого аракет кылган эмессиң ?-деген
суроо берилүүсү толлук ыктымал.

Ошондуктан бул дүйнөдө бизге кандай кыйынчылык учур келбесин
биз ыраазы болойлу .
Анткени ага өзүбүз гана күнөөлүүбүз.
Биз бир күнөө кылганбыз анын кечирилүүсү үчүн каффаарат болуп жатат .
Бул Аллах Тааланын бизге нааразылыгы эмес,
балки Кечиримдүү,
Ырайымдуулугунун себебинен.

“Ким Аллах Тааланын эскертүүлөрүнөн баш тартса, анда ага машакаттуу оор жашоо беребиз !” (Куран аяты).

Аллахтын буюрган ар бир өкүмү сиз биз үчүн чексиз пайда, кайтарган ар бир өкүмү
сиз биз үчүн чексиз зыян !♡

Али Оши, атайын “Formula.KG” сайты үчүн.

👨👩👧👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ http://ift.tt/2mb2Guk
✿ http://ift.tt/2l8etvu
✿ +996700334493
✿ WWW.FORMULA.KG

Запись Бул дүйнө мээнет, кыйынчылык ааламы. впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

Алла илим-билимдин ээси жана анын билим алкагы бардык нерсени камтып турат. Анын сыртында калган эч нерсе жок. Ал болуп өткөн жана боло турган бардык нерсени толугу менен билет. Ага жашыруун болгон да эч нерсе жок. Бардык нерсе ага айдан ачык. Адам баласына берилген илим-билим болсо – Алланын илиминин бир тамчысы, балким, бир тамчыдан да кичине. Куранда мындай деп айтылат:

«Чындыгында, жерде да, асманда да Алладан жашыруун эч нерсе жок.» (Аали Имран: 5)
«Айткын: ичиңердегини жашырсаңар да, ачык айтсаңар да, Алла аны билет. (Ошондой эле) Ал жер жана асмандардагылардын баарын билет. Алла бардык нерсеге кудуреттyy.» (Аали Имран: 29)
«Алла деген жер жана асмандарда: силердин жашыруун нерсеңерди да, ачык нерсеңерди да билет. (Ошондой эле) Ал (жакшы менен жамандан) өзүңөргө эмнени ала турганыңарды да билет.» (Анъам: 3)
«…Ал (кулдарынын) алдындагысын (келечегин) да, артындагысын (өткөнүн) да билет. Ал өзү кааламайынча, Анын илиминен алар эч нерсе өздөштүрө албайт…» (Бакара: 255)..

Бул себептен улам кайыпка тиешелүү чындыктарга: «Аллаху аълам», кыргызча «Алла билет» деп айтылат. Анткени адамдын билим алкагы учу-кыйырсыз ааламда океандын бир тамчысынчалык дагы эмес.
Куранда: «Силерге илимден аз гана берилди.» (Исра: 85) – деп айтылат.
Ошондуктан адам баласына илимдин көптөгөн сырдуу эшиктери ачылганы менен, дагы да көптөгөн маселелердин алдында анын илими жол таап өтө алгыс сырдуу бөгөттөр турат. Мунун сыры – пенде өз алсыздыгын билип, Аллага болгон муктаждыгын аңдап, анын илимине моюн сунушу. Аятта мындай деп айтылат:
«…Балким, силер үчүн жакшы нерсени силер жаман көрүшүңөр мүмкүн. А балким, силер үчүн жаман нерсени силер жакшы көрүшүңөр мүмкүн. Алла билет, силер билбейсиңер.» (Бакара: 216)..

Чындыгында эле, адам баласы сырын билбегени себептүү көптөгөн каардуу болуп көрүнгөн нерселерге, адегенде, капаланат. Андагы жашыруун мээримди көрө албайт. Ал эми кээде кооз болуп көрүнгөн нерселерге алданып, ичиндеги катылуу каарды байкабайт.
Бул боюнча бир окуя айтылат:

Араб урууларынын биринде бир олуя адам бар эле. Бул уруу ал олуянын сөзүн угуп, пейилдерин ошого жараша оңдошчу. Бир күнү ал урууга таандык иттердин баары өлүп калат. Бул нерсеге таң калган эл дароо олуяга келип, окуянын жөн-жайын сурайт.
Олуя болсо бир аз өз жан-дйинөсүнө чөмүлүп, терең ойлонгондон кийин:
– Иттердин өлүмү силердин кутулушуңар деп үмүт кыламын, – дейт. Эртеси күнү короздордун баары өлүп калат. Буга да таң калган эл кайрадан олуяга келип, ошол эле жоопту алат:
– Короздордун өлүмү силердин кутулушуңар деп үмүт кылам. Анда бир киши мындай деп сурайт:
– Таксыр, иттер кароолчуларыбыз, короздор болсо азанчыларыбыз эле. Булардын өлүмүнүн бизге кандай пайдасы бар? Олуя төмөнкүчө жооп кайтарат:
– Бул сырдуу даанышмандыктарды Алла Таала билет. Албетте, ал бул окуянын ичине акылыбыз жетпеген чоң сырды каткан. Андан кийинки түнү элдин баарынын оту күйбөй коёт. Бардыгы: «Дагы кандай балээ келди болду экен?» – деп тынчсыздана баштайт. Бирок эртеси эртең менен бул окуялардын сыры чечилет. Көрсө, акыркы түнү ал жерге душман басып кирген экен. Бирок эч кандай иттин үргөнүн, короздун кыйкырганын укпай, оттун күйгөнүн көрбөгөндөрү себептүү, баары айылды таштап кетишкен окшойт деп, кетип калышыптыр. Ушинтип калк чоң апааттан кутулган экен. Мына, адам баласынын илиминин алсыздыгы жана ырайымсыздык болуп көрүнгөн мээримдүүлүк. Измирдик Ибрахим Хаккы деген акын төмөнкүдөй ыр саптарын жазат:
Айтпа көп: неге бул мындай?
Орундуудур ошондой.
Күтсөң артын аялдай.
Жараткан баарын жазат,
Артына сыйлык катат…
Пайгамбарыбыз (саллаллоху алейхи васаллам) мындай дейт: «Пенде ооруп калганда Алла Таала ага эки периште жөнөтүп: «Барып, кулум жардамчыларына эмне дебатканын көрүп келгиле!» – деп буйрук кылат. Эгер ал пенде периштелер келгенде, Кудайга шүгүр келтирип жаткан болсо, алар бул шүгүрдү бардык нерсени эң жакшы билүүчү Алла Таалага жеткиришет. (Периштелерин бир гана пендесинин кылган жарамдуу (салих) амалдарына күбө болушсун деп жиберген) Алла Таала:

«Эгерде бул кулумдун жанын ала турган болсом, анда аны бейишке киргизишим – кулумдун мендеги акысы. А эгерде ага шыпаа бере турган болсом, анда анын этин жакшыраак эт менен, канын жакшыраак кан менен алмаштырып, кyнөөлөрyн кечиришим – анын мендеги акысы.» – деп жооп берет.»
Бул хадисте сыртынан караганда бизге кырсыктуу болуп көрүнгөн көптөгөн окуялар бир гана Кудайдын сыноосу катары кабыл кылынышы керек экени жана ал кырсыктардын аркасында абдан чоң сыйлыктардын катылуу экени билдирилет.

Адам баласынын тарыхында сыртынан мындай каардуу болуп көрүнүп, бирок, негизинен, жакшылык менен натыйжаланган окуялар болгондой эле, тескерисинче, жакшылык болуп көрүнгөн көптөгөн окуялар Кудайдын каары менен бүткөн.
Мисалы Худ алейхис саламга ыйман келтирбеген Аад коому асманда аларды көздөй келаткан азап булуттарын көргөндө, аларды жамгыр (мээримдүүлүк) булуту деп ойлошуп, сүйүнүшкөн. Бирок баштарына ал булуттан жамгыр эмес, жалындуу от жаай баштаганда гана эмне экенин түшүнүшкөн. Бирок өтө кечигип калышкан эле! Бул себептен улам пенде «Биз биле албайбыз, бир гана Кудай билет» деген түшүнүк менен Анын илимине моюн сунуп жашашы керек. Бул моюн сунуучулук маарифатуллах, тагыраак айтканда, Алланы жакындан билyy аркылуу болору талашсыз. Анткени эч бир илим мындай караңгылык апкеле турган натыйжаларды жойгонго күчү жетпейт. Бирок бул сыяктуу илим башка илимдердин кемчилигин толуктай алат. Арийне, көптөгөн уммии (сабатсыз) кишилер маарифатуллахтын берекеси менен Алла Таала тарабынан келген жекече сыйлыктарга татыктуу болгон. Йунус Эмре өзүнүн ыр саптарында мындай дейт;
Илим – илимди билиш,
Илим – өзүңдү билиш.
Сен өзүңдү билбейсиң,
Кантип пайда иргейсиң?
Куранда адамдардын билген илими тууралуу Алла Таала мындай дейт: «Бир да жан эртең эмне иштеп табарын билбейт.» (Лукман: 34)
«(Эи Расулум) Айткын: Чындыгында, илим Аллада.» (Мyлк: 26)
Илим Аллада. Башкача айтканда, абсолюттук маанидеги илим Аллага таандык. Анын илими бардык нерсени курчаган. Бул илимди күзгүгө окшоштурса болот: анда чагылып көрүнгөн нерселер канчалык өзгөрсө да, күзгү баарын камтып, эч кандай өзгөрүүгө дуушар болбойт. Алланын илими адамзаттык ой-пикир түшүмү болуудан аруу. Бул ааламдагы эч бир акыл менен эрк жете албай турган даражадагы кылдат, чебер мыйзам менен ырааттуулук – Алла Тааланын канчалык чексиз илимге ээ экенинин эң чоң далили. Анын илими ушундай улук болгондуктан, бул дүйнөдөгү адам баласы кичинекей эле ачылыш жасаш үчүн, көп сандаган кишилерге жана мурдагы кылымдардын тажрыйбасына, көптөгөн илимии эрежелерге муктаж. Мисалы учурда абдан көп колдонулган уюлдук (сотовый) телефондор аркылуу байланыштар адам баласы жаралгандан канча кылым өткөндөн кийин, канчалаган тажрыйбалардын биригиши менен гана жүзөгө ашты. Башка илимии ачылыштар дагы ушундай. Чынында, бул ачылыштарды, ойлоп табууларды жана али чечиле элек сырларды – баарын Алла Таала ааламдын мыйзам-ченемине бир заматта теңирдик илими менен орноткон. Бул чындыкты эстетиш үчүн Алла Таала Куранда адам баласына мындай дейт:

«(Эй адамдар!) Жароокер, бардык нерседен кабардар болгон Жараткан (Алла) билбейби?!» (Мyлк: 14)…

Запись АЛЛАНЫН ИЛИМИ ТҮГӨГҮС КАЗЫНА впервые появилась Formula.KG.

Твитте Жакты Бөлүш Бөлүш

 

💁🏻‍♂Сөзүмө кулак сал, уулум! Буларды сен мемиреп терең уйкуда жаткан кезде айтып жатам. Болпойгон колдоруңду жаагыңа коюп, жыбылжып тердеп турасың. Бөлмөңө бир ууру сыяктуу байкатпай кирип келдим. Бир канча мүнөт мурун китепканада гезит окуп отуруп, өз келесоолугумду байкап, кайгым кара тумандап, дем алдырбай муунткан бир толкун сыяктуу жан дүйнөмдү арбап алды. Бир күнөөкөр өңдүү сенин жаныңа келдим. Эмнелерди гана ойлонбодум дейсиң, уулум?

Эртең менен эртелеп эле сага ачууландым… Мектепке баруу үчүн кийинип жатканыңда, сени жүйөөсүз себептер менен урушуп кемсинттим. Анткени, бетиңди чала аарчыптырсың. Бут кийимдериңдин кир болгонун көргөнүмдө, катуу урушуп тазалаттырдым. Буюмдарыңдын жерде чачылып жатканын көргөнүмдө, канып кайнап, сага кыйкырдым. Тамактанып жатканда, күкүмдөрдү түшүрүп, чайды төгүп алгандыгың үчүн жана дагы бир жекирдим. Ансайын сенин мага ызааланып, жан дүйнөңдүн куурулуп жаткандыгын уруп ойногон жокмун. Мен жумушка шашылып бара жатканымда, сен досторуң менен ойноп жүрүптүрсүң. Мени карап: “Жакшы барыңыз, атаке!”- деп кол булгаладың. Мен болсо кабагымды чытып, ооз ачканга да жараган жокмун…

Кечкисин үйдөгү маанай дагы эле супсак эле. Үйгө келе жатсам, досторуң менен чуркап ойноп жүрүптүрсүң. Бутуңдагы кымбат баалуу байпагыңдын жыртылганын көрүп, досторуңдун алдында аябай кемсинттим, жемеледим.

Ойлончу уулум, буларды сага атакең айтып жатат. Эстедиңби? Андан кийин башыңды жерге салып, сабак даярдоочу бөлмөңө жөнөдүң. Көздөрүңдүн жалыны өчүп, өңүң купкуу эле. Артыңдан кирип, сени теше тиктегенимде, сен чыгып кетүүгө шашылдың. “Эмне болду, токтогун?!”- деп кыйкырдым. Эч нерсе айтпастан, жаныма келип мойнумдан кучактап, өөп, ыйлап жибердиң. Өпкөң көөп ыйлап, эшикти көздөй чуркап чыгып кеттиң. Колумда турган китебим жерге түшүп кеткенин да байкабай калыптырмын. Мага эмне болду?… Сенин кемчиликтериң гана көзүмө көрүнөт. Атайылап издегендеймин… Ата сөөрөй катары мен сени сүйбөгөндүгүм эмес, өтө эле көп нерсе күткөндүгүмдөн ошондой болуп жаткандыгын байкадым. Мен сени өз доорумдун талаптарына ылайык көрүп жатканымды эми байкадым. Көрсө, сенин дооруңдун талаптары таптакыр башка турбайбы?! Болбосо, сенин жакшы жактарың абдан көп. Жүрөгүң таза. Менин сага кыйкырганыма карабай, келип кучактап өпкөнүң буга далил. Бул түнү мен буга чейин кетирген акмакчылыктарымды сезип, төшөгүңдүн жанында тизе бүгүп, уялып отурам. Буларды сен ойгоо кезде айтып түшүндүрө албайм. Бирок эртеңден баштап татыктуу, сен сыймыктанган, өрнөгү менен тарбиялаган, жароокер ата болууга ниеттенип, өзүмө убада бердим. Сени менен жакшы нерселер жөнүндө сүйлөшүп, ойноп, кубансаң кубанам. Оозумдан жаман сөздөр чыгаарда, тилимди тиштейм. Сенин жаш бала экениң, улууларды көрүп калыптана тургандыгың анык эмеспи… Кечээ эле апакеңдин боорунда жаткан наристе элең. Башыңды ага жөлөп, мемиреп уктаган мезгилдериң көз алдымда…

🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸

*_☝🏻Башкаларды сындагандан көрө аларды түшүнгөнгө аракет жасайлы. Алардын каалоолоруна конок берели. Өз ара түшүнүүчүлүк, жагымдуу маанай, адамдык мамиле курулай сындан алда канча пайдалуу. “Билүү- бул кечирүү”. Доктор Жоннсон: “Жадагалса, Жараткан Кудай дагы адам о дүйнөгө кеткенге чейин жазалабай тургандыгын” баса белгилеген. Түркөй адамдар гана башкаларды айыптоону өнөр катары ташып жүрүшөт. Ал эмт балдарды ыксыз жекирүү- адамдыгы жолго коюлбаган башы кара, буту айрынын иши. Чыныгы ата – үлгүлүү ата экендигин унутпасак!… {Дейл Карнеги}_*

*_☝🏻Балаңды мыкты тарбиялуу кылгың келсе- бактылуу кыл. {Оскар Уайльд}_*

*_☝🏻Бала- жердин жандуу гүлдөрү. {Максим Горький}_*

*_☝🏻Атанын балага калтырган эң жакшы мурасы- анын жакшы тарбиясы. {Хадис}_*

🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐🌿💐

📙 Турмуш сабактары…

👨👩👧👦 Бактылуулук формуласы

Запись Атанын ыймандай сыры.. впервые появилась Formula.KG.

Технологии Blogger.