Halloween party ideas 2015

🏻Мүңкүрөп ойлордун отунан,
Мүрзөлөр жанында отурам.
Чымчыктай чыркырап жан дүйнө,
Чын жайга дубада кол сунам.

Бөлүнгөн көздөрдө не күнөө,
Бөксөмдү ый менен толтурам.
Кимдигин бүт аалам билсе да,
Ким учпайт өмүрдүн зоосунан.

Каршы айтып жүргөндөр чындыкка,
Качалбас кудайдын сотунан.
Кутулар, кутулар деп ойлойм,
Кут чачкан калкына чокудан.

Керемет бакчада кулпунар,
Кесир сөз чыкпаган оозунан.
Бечара мендирмин бир гана,
Баспаган чобурун токуган.

Актыгым аз болуп турса да,
Акыры бул жерге кошулам.
Кайткандан коркпостон жалгандан,
Кабырда сурактан чочунам.

👤Жеңишбек Жумакадыр.

👨👩👧👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ http://ift.tt/2yzMeui
✿ http://ift.tt/2l8etvu
✿ +996700334493
✿ WWW.FORMULA.KG

Запись Мүрзөдө впервые появилась Formula.KG.

Отправка комментария

Технологии Blogger.