Halloween party ideas 2015

Эгерде сизден мусулмансыңбы десе? Ооба албетте Алхамдуллилах демексиз! А диниң десе Ислам дейсиз! А китебиң десе Куран дейсиз! А бирок Куран китебине кызыгып окуп көрдүңүз бекен? Балким окугандырсыз, балким окуу керек деп ойлоп койгондурсуз,балким ойлоп да койгон жоктурсуз. Андай болсо Кереметтүү Курандын биз үчүн канчалык маанилүү,табылгыс шыфа,жан дүйнөнүн азыгы,жүрөктүн ырахаты,жашоонун тынчтыгы,эки дүйнө бактылуулугуна түбөлүк жол көрсөткөн улуу ыйык китеп экенине күбө болуңуз!

📚Пайгамбарыбыз Мухаммад (САВ) Куранды:
«Ал өзүнөн башка эч нерсеге муктаждык
сездирбеген байлык» – деп сүрөттөгөн.
Пайгамбарыбыз (САВ) бул хадисинде
Курандын бардык маалыматтарды з ичине
топтогонун ар түркүн деңгээлдеги адамдарга
таандык болуп бүткүл мүшкүлдүү маселелерди
чечерин кабарлайт..

📚Пайгамбарыбыз (САВ):
«Куран — Алла Тааланын конок дасторкону.
Андан күчүңөрдүн жетишинче алгыла,
пайдалангыла» — деген..

📌Куран деген эмне?
Куран — Жер менен асмандардын Жаратуучусу
болгон Алла тааланын Сөзү..

📘Куран — Алла тааланын жер менен асмандагы
көркөм ысымдарынын руханий казынасын
ачыктаган сырдуу кайып ааламынан кабарларды
билдирген тил.

📘Куран — Ислам дининин жаркырыган күнү
пайдубалы.

📘Куран — адамзаттын материалдык моралдык
бүткүл муктаждыктарын канааттандыраарлык
абалда түшүрг н Алла тааланын берекелүү
кемтиксиз ыйык китеби.

📘Куран — адамдык наркка ылайык анын жүрөк
рух акыл жана дене түзүлүшүн эске алып Алла
Таала тарабынан жиберилген мыйзамдар жыйнагы.

📘Куран — шарият өкүмдөрүн Алла Таалага
кулчулуктун кандайча аткарылаарын дуба-
адептерин жана башка даанышман сырларга толгон
маалыматтарды ичине камтыйт.

📘Куран — Алла Таала тарабынан жиберилген
китептердин эң соңкусу жана кыяматка чейин
жоголбой бузулбай турганы.

📘Куран — Алла Таала тарабынан вахий жолу
аркылуу Азирети Мухаммад Пайгамбарыбызга
түшүрүлгөн ыйык китеп. 6236 аяттан жана 114
сүрөдөн турат..

📘Куран — сабатсыздарды адашкандарды туура
эмес ишенимдегилерди адамдардын кайдан келип
кайда бараарын билбегендерге туура жолду
киргизүү үчүн жана адамдарды эки дүйнөдө
бактылуу кылуу үчүн түшүрүлгөн.

📘Куран — адамзаттын Кудай менен жаратылыш
жана андагы жандуу нерселер менен адам
баласынын ортосундагы мамилелерди үйрөтөт.

📘Ошондой эле Куран адамзаттын материалдык жана
руханий муктаждыктарын толуктайт.

📘Куран — адамдын үй-бүлөсүндө жана
социалдык жашоосунда чоң роль ойнойт жана эң
туура жолго жолдойт.

📘Куран — адамдарды караңгылыктан нурга
чыгарат. Турмушубузда кандай гана нерсе болбосун
ар дайым Куран менен сүннөтөк таянып иш кылсак
эч качан адашпайбыз…

😊Балким эми Куранга болгон кызыгууңуз пайда болгондур ! Оо Куран окуунун канчалык сообу, даражасы,эсепсиз экенин билгениңизде эле акыреттик кампаңызды толтурууга шашмаксыз ! Куран окуу бир тууганым бир жолу болсо да эч качан өкүнбөйсүң!

👨👩👧👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ http://ift.tt/2yzMeui
✿ http://ift.tt/2l8etvu
✿ +996700334493
✿ WWW.FORMULA.KG

Запись Кереметтүү Куран сиз үчүн бардык чечимдерге жол ачат! впервые появилась Formula.KG.

Отправка комментария

Технологии Blogger.