Halloween party ideas 2015

Аксап калса аргымак,
Арык болот эмеспи.
Жалкоо элдин көчөсү,
Баткак болот эмеспи.

Жамандардын ниети,
Алдоо болот эмеспи.
Көп сүйлөгөн тузу жок,
Тантык болот эмеспи.

Бир кылыгы жамандын,
Артык болот эмеспи
Билимсиздер бирөөгө,
Малчы болот эмеспи.

Бардык жандын ичинде,
Курту болот эмеспи.
Эки көзү мергендин,
Аңда болот эмеспи.
Ар айылдын кабаган,
Ити болот эмеспи.

Сулуулардын бетинин,
Нуру болот эмеспи.
Баатырлардын көзүндө,
Сүрү болот эмеспи.

Аркасында жамандын,
Чыры болот эмеспи.
Жаман эркек катындын,
Кулу болот эмеспи.

Алтын, күмүш, коргошун,
Таштан чыгат эмеспи.
Акыл деген илимдүү,
Баштан чыгат эмеспи.
Билим деген окуган,
Жаштан чыгат эмеспи.
Азамат эр акылдуу,
Элден чыгат эмеспи.
Бузулган адам акыры,
Журттан чыгат эмеспи.

Акыл деген кеңешсең,
Көптөн чыгат эмеспи.
Билим деген жазылган,
Каттан чыгат эмеспи.

Аргымак, көлүк*, тогурчак,
Аттан чыгат эмеспи.
Кулун мн аргымак,
Тайдан чыгат эмеспи.

Бир жамандын кесири,
Миңге тиет эмеспи.
Кыргыздын бузук кыздары,
Жатка тиет эмеспи.
Кор болуп өскөн эр деген,
Элин самайт эмеспи.

Ар үйүрдө бир кулун,
Тулпар чыгат эмеспи.
Эл бузулса арадан,
Шумдар чыгат эмеспи.

Акмак достон акылдуу,
Душман артык эмеспи.
Абийир жаппас көйнөктөн,
Ыштан артык эмеспи.

Жайылбаган малыды,
Саткан артык эмеспи.
Алышсаң күчүң жетпесе,
Качкан артык эмеспи.

*жүк жүктөлүүчү мал

Запись Абдирайым молдо (1860-1930) “ЭМЕСПИ” (терме) впервые появилась Formula.KG.

Отправка комментария

Технологии Blogger.